Vil videreutvikle samarbeidet mellom Hæren og styrker fra Alaska

U.S. Army Soldiers in Alaska
Soldater fra den amerikanske hæren holder utkikk ved en vaktpost under den regionale treningsenterøvelsen Joint Pacific Multinational Readiness Center-Alaska. Soldatene tilhører 1st Battalion, 5th Infantry Regiment, 1st Infantry Brigade Combat Team, i Alaska-baserte 11th Airborne Division.  (Foto: Senior Airman Patrick Sullivan / U.S. Air Force).

Norske representanter for Hæren deltok nylig som observatører under en storstilt militærøvelse i Alaska. Til HNN påpeker oberstløytnant Andreas Andersen i Hærstaben mulighetsrom for mer samarbeid med amerikanske hærstyrker i Alaska. 

Den amerikanske hæren avsluttet nylig en større regional militærøvelse i den amerikanske delstaten Alaska. 

Øvelsen, Joint Pacific Multinational Readiness Center-Alaska (JPMRC), ble gjennomført av den Alaska-baserte divisjonen i den amerikanske hæren, 11th Airborne Division, i månedskiftet mars og april. 

– Øvelsen demonstrerer effektiviteten av vår arktiske trening og evne til å møte en trussel i et arktisk miljø, påpekte generalmajor Brian Eifler, sjef for 11th Airborne Division, i en pressemelding.

Også representanter fra den norske hæren var til stede som observatører under øvelsen, som i alt inkluderte 8000 deltakere og observatører fra 12 forskjellige land.

Mange fellesnevnere

Hensikten med å sende observatører til denne øvelsen er å videreutvikle det gode norsk-amerikanske forsvarssamarbeidet. Konkret vil det videreutvikle relasjonen mellom Hæren og US Army generelt, men med US Army Alaska spesielt. Dette vil danne grunnlag for videre styrking av felles alliert krigføringskompetanse i Arktis, samt mulighet for dypere samarbeid og utveksling i fremtiden.

Det opplyser talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, senior kvartermester Marius Vågenes Villanger, til High North News. 

– USA er Norges fremste sikkerhetsgarantist, og vår viktigste allierte. Norges beliggenhet langt mot nord gir oss mange fellesnevnere med Alaska når det kommer til militære operasjoner og evne til kollektivt forsvar i et utfordrende arktisk klima, forklarer Villanger og legger til: 

– Gjennom gjensidig alliert forpliktelse, styrking av relasjoner og videreutvikling av evne til å operere sømløst og effektivt i Arktis, vil dette samarbeidet kunne bidra til økt sikkerhet og stabilitet for Nato i nord.

Øvde for første gang i Norge

High North News har tidligere omtalt hvordan den amerikanske og den norske hæren planlegger å trene mer sammen i Arktis. Både sjef for Hæren, generalmajor Lars Lervik, og tidligere sjef for US Army Alaska, generalmajor Pete Andrysiak, har uttalt at man er i ferd med å utarbeide planer for samarbeid mellom enhetene fra US Army Alaska og den norske hæren.

I mai 2022 øvde blant annet styrker fra US Army Alaska (nåværende 11th Airborne Division) for første gang i Norge sammen med den norske hæren i Indre Troms. 

Den amerikanske styrkens trening med allierte og partnere er blant annet et ledd i arbeidet med å implementere US Army sin aller første arktiske strategi, som ble lansert i 2021. 

Vil videreutvikle samarbeid 

– Deltakelse på øvelsen gjorde at Hæren fikk videreutviklet relasjoner med både US Army Alaska (USARAK), samt andre aktører og partnere som opererer under arktiske forhold. Hærens representanter fikk observere hvordan en av våre viktigste allierte partnere opererer under krevende forhold, og hvordan en øvelse i Alaska kan gjennomføres for å bygge arktisk krigføringskompetanse, sier oberstløytnant Andreas Andersen, seksjonssjef for flernasjonalt og sivilmilitært samarbeid i Hærstaben, til HNN. 

I tillegg påpeker Andersen at et svært viktig utbytte for Hærens deltakende observatører var at de fikk diskutert mulighetsrommet for videre samarbeid og samtrening med USARAK.

Hvordan vil forsvarssamarbeidet mellom Hæren og den amerikanske hæren i Alaska utvikle seg framover?  

– Hæren og USARAK har ambisjoner om å videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert gjennom de siste to årene. Vi kommer til å samarbeide tett gjennom erfarings- og kompetanseutveksling innen kaldværsoperasjoner samt felles deltakelse på arenaer og øvelser. Vi skal sammen bidra med erfaring og lære ytterligere av hverandre om krigføring i det arktiske miljøet. Dette vil skape enda bedre forutsetninger for interoperabilitet.

Foreligger det noen konkrete planer nå for videre samarbeid og treningsaktivitet enten i Norge eller i Alaska?    

– En naturlig del i fortsettelsen av samarbeidet mellom Hæren og USARAK vil være å videreutvikle vårt samarbeid gjennom allerede etablerte øvingsaktiviteter, som de respektive nasjoner har planlagt gjennomført for tiden fremover.

–  Hæren vil gjennom et tettere samarbeid med USARAK knytte seg enda tettere med en av våre viktigste allierte. Samarbeidet vil skape gode forutsetninger for å kunne håndtere en krise eller krigssituasjon sammen, i et krevende miljø, dersom det skulle bli behov for dette, asvlutter oberstløytnanten. 

Les også

Nøkkelord