Den amerikanske hærens arktiske strategi: - En omfattende endring

Generalmajor Peter Andrysiak, kommandør for den amerikanske hæren i Alaska, forklarer at den amerikanske hæren må gjenfinne evnene de trenger for å operere i det arktiske miljøet. Den amerikanske hæren i Alaska (USARAK) er en underordnet enhet i US Army Pacific. (Foto: US Army).

Generalmajor Peter Andrysiak, kommandør for den amerikanske hæren i Alaska, legger vekt på hærens behov for å gjenoppbygge sin avanserte evne til å operere i et arktisk miljø. Fremover er det mye å lære fra europeiske allierte og partnere, sier han.

– Vår evne til å utføre effektive og omfattende operasjoner i Arktis krever mye mer enn bare noe spesielt utstyr. Dette er virkelig en omfattende endring i hvordan gjøre dette riktig, sa generalmajor Peter Andrysiak, kommandør for den amerikanske hæren i Alaska, til reportere da han onsdag snakket på en pressekonferanse om den amerikanske hærens nye arktiske strategi.

Den amerikanske hæren har en lang fortid med operasjoner i arktisk miljø, sa Andrysiak. Men spesielle ferdigheter som har blitt bygd opp gjennom mange år ble tidvis borte på grunn av endringer blant annet forårsaket av krigen mot terror og operasjoner i utlandet.

Generalmajoren sa den amerikanske hærens nye arktiske strategi strekker seg over flere år og legger vekt på behovet for å gjenoppbygge avanserte ferdigheter som er påkrevd for å kunne operere i Arktis.

Tette hullene

Hæren vil måtte identifisere hullene og finne ut hvordan den igjen kan investere på nytt igjen, forklarte han, og nevnte at Hæren allerede arbeider med hvilke strukturelle endringer som vil måtte komme for at den igjen skal være i stand til å operere i det unike arktiske miljøet.

– Internt, for oss her, vet vi allerede hva vi skal gjøre til sommeren. Vi må bruke hele sommerne til å legge premissene for å gå inn i felt vinterstid for å lykkes. Vi må være forberedt for å kunne gå inn på vinteren, og enhetene trener igjen og begynner allerede nå å legge grunnlaget for neste år, fortsatte Andrysiak.

Ekspertisen ligger fortsatt her, men vi har mye å lære fra våre allierte og partnere.  
Generalmajor Peter Andrysiak, kommandør for den amerikanske hæren i Alaska

Jobber med allierte og partnere

Hæren retter videre oppmerksomheten mot viktigheten av engasjement med allierte og partnere som et ledd i den nye strategien. Andrysiak sa at målet er å etter hvert reise ut til landets europeiske allierte og partnere for å begynne å lære av dem.

På et spørsmål fra High North News om hva den amerikanske hæren i Alaska potensielt kan gjøre hos allierte som for eksempel Norge med tanke på samarbeid, sa Andrysiak at USARAK ikke har jobbet veldig omfattende med forholdet til allierte og partnere i europeisk Arktis, ettersom enheten tidligere har fokusert på å komme seg inn i og ut av operasjonsområdet til CENTCOM, en overordnet kommando. Men som et ledd i arbeidet med den arktiske strategien, samt det faktum at USARAK er hærens fremste representant for kuldeoperasjoner, har enheten fått grønt lys for å begynne å jobbe med andre allierte og partnere, som for eksempel Norge, forklarte han.

– Vi vet at vi har mye å lære. Norge har en historie med å være i stand til å operere i det spesielle miljøet med sine særegne betingelser. Vi må gjøre en form for utveksling og lære av hverandre. Det er sannsynligvis noe vi er nødt til å ta hensyn til som Norge allerede driver med og gjør rett.

– En følelse av hastverk

Den nye arktiske strategien er laget for å skape en styrke som raskt kan opprette og prosjektere styrker globalt, styrker som er tilstrekkelig utstyrt og opprettholdt for å kjempe i ekstrem kulde og under barske høyfjellforhold i lange perioder, og som også har evnen til å flytte styrker i og gjennom Arktis, forklarer generalmajoren.

– Dette rulles ut med et visst tempo, sa generalmajor Andrysiak og kommenterte at høytstående ledere i hæren begynte arbeidet med å utvikle den arktiske strategien i juli i fjor.

Den amerikanske hæren er en av flere grener i det amerikanske militæret som nylig har utgitt en arktisk strategi. Luftforsvaret presenterte sin arktiske strategi i 2020, og marinen kom med sin i januar 2021. Det økende fokuset på Arktis virker å være en fellesnevner i hele den amerikanske forsvarssektoren.

Les mer

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk, og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord