Regjeringen skjerper Forsvarets beredskap

Fra venstre: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, Statsminister Jonas Gahr Støre og Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen
Fra venstre: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, Statsminister Jonas Gahr Støre og Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret).

Forsvaret hever sin beredskap ett nivå fra og med tirsdag denne uken. Aktiviteten tilpasses den alvorlige sikkerhetssituasjonen Europa er i.

– Etter faglige råd fra forsvarssjefen har regjeringen besluttet å heve den militære beredskapen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse mandag. Forsvaret går dermed over i en ny fase i sitt planverk fra og med tirsdag 1. november. 

Sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Norges forsvarssjef general Eirik Kristoffersen redegjorde Støre for hvorfor Forsvaret skjerper beredskapen nå.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen indikasjoner på at Russland vil utvide sin krigføring til andre land, men den økte spenningen gjør at vi er mer utsatte for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle NATO-land å være mer på vakt, også Norge, sa statsministeren.

Usikker situasjon

Både Støre og Gram presiserte at beslutningen om å heve Forsvarets beredskap ikke tas på grunnlag av en enkelthendelse, men gjøres i henhold til den sikkerhetspolitiske utviklingen over tid.

Siden desember i fjor har Forsvaret iverksatt en rekke tiltak, og ytterligere grep gjøres nå for å styrke evnen til å sikre at vi er mest mulig klar, og i stand til å avdekke og avverge sammensatte trusler i tett samarbeid med sivile etater, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt. For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Det gjør vi nå gjennom å omprioritere deler av våre planlagte aktiviteter for å styrke vår beredskap, vår operative evne og vår utholdenhet, la han til.

Vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Omprioriterer ressurser

Forsvarsminister Gram presiserte at Forsvarets aktivitet vil justeres framover. God situasjonsforståelse i havområdene i nord vil være en prioritert oppgave. 

At Forsvaret nå omprioriterer ressurser vil vise seg som økt aktivitet på noen felt, som maritim overvåkning, la Kristoffersen til. 

Forsvaret ser for eksempel på muligheten til å få de nye maritime overvåkingsflyene P-8 Poseidon i lufta tidligere enn planlagt, ifølge generalen. De ser også på raskere kjøp av viktig materiell og kansellerer blant annet en F-35-øvingsaktivitet i USA for å sikre at beredskapen er på plass i Norge. 

– De oppgaver som ivaretar beredskapen her og nå vil prioriteres. Det er ikke alt som gjøres som synes, og det er ikke alt vi kan snakke åpent om. Forsvaret har god oversikt over situasjonen, og vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid, sier forsvarsminister Gram.

Ifølge forsvarssjefen planlegger Forsvaret å stå minst ett år i situasjonen slik den er nå. 

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret).

– Sikkerhetspolitisk utsatt situasjon

På spørsmål om hvorvidt beslutningen kan føre til mer spenning i nordområdene, la Støre vekt på at Norge ikke truer noen; men tar de grepene som er nødvendig for å ivareta sikkerheten i en usikker situasjon.

– Det skal være tydelig at vi er i stand til at vi tar vare på vår sikkerhet.

– Dette er et signal til de som måtte ønske å utfordre oss. Forsvaret passer på vår landegrense i nord og har god kontroll på våre nærområder, la han til. 

Forsvarsminister Gram presiserte videre at beredskapssystemet og planverket er hemmelig.

– Derfor går vi ikke inn i detaljer omkring de ulike fasene og de ulike nivåene, men vi gjør en faseforflytning.

Nøkkelord