Försvarsmakten og amerikanske styrker trente på bekjempelse av mål i Norrbotten

Øving med det amerikanske luftbårne rakettartilleriet HIMARS ved Försvarsmaktens base i Vidsel, Norrbotten fylke, høsten 2021. Tilsvarende amerikansk-svensk samtrening ble utført denne uka. (Foto: Anders Åberg/Vidsel Test Range)

Tirsdag øvde Försvarsmakten og spesialstyrker fra USA i Nord-Sverige med det langtrekkende rakettartillerisystemet HIMARS. – Utførelsen viser at vi kan bekjempe mål på store avstander og med høy presisjon, sier den svenske hærens nestleder.

Tirsdag ble amerikanske spesialstyrker fløyet med et C-130 Hercules-fly til Försvarsmaktens base i Vidsel, Norrbotten.

De lastet raskt av rakettartilleriet HIMARS for å utføre beskytning med mot et mål tre mil unna, angitt av svenske styrker, før så å pakke sammen og forflytte seg. Dette skriver Försvarsmakten i en pressemelding.

HIMARS er et amerikansk mobilt rakettartillerisystem som gir langtrekkende presisjonsild, da opptil 30 mil.

De amerikanske styrkene tilhører Den amerikanske hæren i Europa og Afrika sin 56. artillerikommando. Dette er forsterkningsstyrker som, ut fra Ramstein luftbase i Tyskland, kontinuerlig reiser rundt i Europa og øver på HIRAIN-oppdrag som dette – det vil si rask infiltrasjon med HIMARS-systemet.

– Utførelsen viser at vi sammen med våre partnere, i form av amerikanske artillerienheter, kan bekjempe mål på store avstander og med høy presisjon. Det skjer også fort, noe som er avgjørende for ikke selv å bli bekjempet, sier brigadegeneral Laura Swaan Wrede, nestleder i den svenske hæren.

Et amerikansk MC-130 transportfly frakter amerikanske og svenske soldater under liknende type øving i fjor. (Foto: Tech. Sgt. Westin Warburton/US Air Force)

For hurtig og treffsikkert samvirke

Svenske hærenheter fra Livregimentets husarer (K 3) leverte koordinatene til målet, en simulert kommandopost bestående av kjøretøy og kontainere. Fra amerikansk side var det mer spesifikt snakk om enheter fra 2nd Multi-domain Task Force og 41st Field Artillery Brigade.

Med HIMARS-systemet avfyrte de seks raketter (av typen 227 mm M31) med 91 kg tunge høyeksplosive stridshoder, og «kommandoposten» ble behørig truffet. Rakettene er GPS-styrte, noe som gir høy nøyaktighet.

Øvingen utført i Nord-Sverige kalles fra amerikansk side for Nordic Strike 22 – og er designet for å øke beredskap, dødelig presisjon, modernisering og samvirke, ifølge Den amerikanske hæren i Europa og Afrika.

Aktiviteten går ut på kjapt å utplassere amerikanske kapabiliteter for skarpskyting på lang distanse i koordinasjon med allierte og partnere, og i forlengelsen integrere felles beskytning i et flernasjonalt miljø.

Svenske styrker tar imot amerikanske styrker ved Vidselbasen mens artillerisystemet HIMARS lastes av transportflyet Hercules. (Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten)
Dagens øvelse understreker viktigheten av langtrekkende artilleri i en moderne hær.
Brigadegeneral Laura Swaan Wrede, nestleder i den svenske hæren.

Mener Ukraina-krigen viser behovet

Nestlederen i den svenske hæren framholder at krigen i Ukraina med stor tydelighet illustrerer behovet for langtrekkende kampsystemer som HIMARS.

– Dagens øvelse understreker viktigheten av langtrekkende artilleri i en moderne hær. En kombinasjon av brannrørsartilleri og rakettartilleri er en mulig fremtidig løsning for det svenske forsvaret, fortsetter Swaan Wrede.

Med denne typen rakettartilleri kan eksempelvis den svenske øya Gotland i Østersjøen forsvares fra fastlandet, eller de baltiske Nato-statene fra Gotland, påpekes det i pressemeldingen med sikte på nærliggende svensk medlemskap i alliansen.

Svenske og amerikanske styrker øvde nettopp med HIMARS for første gang i fjor høst på Gotland og ved Vidselbasen i Nord-Sverige.

Seks GPS-styrte raketter av typen M31 ble avfyrt mot et mål tre mil unna. (Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten)

LES OGSÅ:

Nøkkelord