USAs forsvarsdepartement etablerer strategisk enhet for Arktis

Amerikanske fallskjermjegere trener i Alaska 24. mars 2022
Amerikanske fallskjermjegere under en øvelse i Alaska i mars. USAs militære aktivitet i Arktis får nå et nytt samordnende organ i forsvarsdepartementet. (Foto: Alejandro Peña/USAs luftforsvar)

Et nytt kontor for arktisk strategi ved USAs forsvarsdepartement skal være et politisk samlingspunkt for å beskytte amerikanske interesser i regionen. – Forhåpentligvis vil det aldri bli konflikt i Arktis, men vi må være beredte til å operere der, sier statssekretær i Pentagon.

I forrige uke kunngjorde USAs forsvarsdepartement at det oppretter et kontor for arktisk strategi og global motstandsdyktighet.

– Arktis er en kritisk region for maktprojisering, samt for hjemlandsforsvar, sier Iris A. Ferguson, statssekretær for denne nye enheten i Pentagon. 

Iris A. Ferguson, statssekretær for Arktis og global motstandsdyktighet i det amerikanske forsvarsdepartementet. (Foto: USAs forsvarsdepartement)

Kontoret under Fergusons ledelse skal tjene som samlingspunkt for å sikre at amerikanske strategiske og politiske konsepter ivaretar nasjonale interesser i regionen.

Arktis dekkes av tre amerikanske kommandoer – en nordlig, en europeisk og en for Indo-Stillehavsregionen. Kontoret skal bidra til å stake ut prioriteringer rundt amerikanske kapabiliteter i regionen, videreutvikle partnerskap med allierte og partnere – samt øke arktisk kompetanse på tvers i forsvarsdepartementet.

Kompetanseheving skal fremmes gjennom kontorets oversyn med Pentagons nye regionale senter for arktiske sikkerhetsstudier i Alaska, Ted Stevens Center for Arctic Security Studies. Senteret åpnet i august – og skal stimulere til og drive egen forskning, samt styrke nasjonale og internasjonale ledernettverk på feltet.

I august meldte også det amerikanske utenriksdepartementet at landet vil utnevne sin første arktiske ambassadør. Dette viser tydelig at USA mener alvor når det gjelder Arktis, mener seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt.

Klimautfordringer

Statssekretær Ferguson peker på klimaforandringers effekter i regionen – sammen med Russland og Kinas arktiske aktiviteter – som sentrale fokuspunkter for det amerikanske strategiske forsvarsperspektivet på framtida.

– Vi ser mange geofysiske endringer som har dramatisk innvirkning på våre operasjoner og vår infrastruktur, sier hun.

Mye militær infrastruktur er bygget på smeltende permafrost, og radarsteder kan også bli påvirket av kysterosjon. Som tidligere omtalt av High North News, viser også en rapport fra Pentagon av mai 2022 at det amerikanske militæret svikter i å ruste sine baser i møte med langsiktige klimaendringer.

Klimatilpasning er et pågående arbeid i forsvaret, stadfester Ferguson.

Thule
Sprekker og telehiv på rullebane og veiskulder forårsaket av vann som har smeltet og frosset igjen ved den amerikanske flybasen Thule på Grønland. (Foto: Generalinspektøren ved USAs forsvarsdepartement)
Vi ser økt geopolitisk aktivitet fra Russland og Kina i regionen.
Iris A. Ferguson, statssekretær for Arktis og global motstandsdyktighet i USAs forsvarsdepartement.

Konkurrentene

Den globale oppvarmingens effekt i Arktis – der temperaturene stiger minst tre ganger så fort som verdensgjennomsnittet – åpner også opp nye rom for USAs strategiske konkurrenter, bemerker statssekretæren.

– Vi ser økt geopolitisk aktivitet fra Russland og Kina i regionen, sier hun og refererer særlig til fornyet russisk forsvarsarkitektur i Arktis.

Russland har det siste tiåret systematisk gjenoppbygd, modernisert og utvidet sine arktiske militære kapasiteter, som High North News nylig har skrevet utførlig om.  

Foruten å søke endring av internasjonale spilleregler og styringsstrukturer til egen vinning, bruker Kina økonomisk tvang som virkemiddel globalt og i Arktis, slik Pentagon ser det.

Amerikansk årvåkenhet rundt hva de to landene foretar seg i den arktiske regionen har dermed økt, ifølge Ferguson.

– Det er kanskje ikke noen konflikt nå – og forhåpentligvis vil det aldri bli konflikt i Arktis – men vi må være beredte til å operere der, uttaler også statssekretæren.

En mobil utskytningsrampe for luftvernraketter av typen Patriot under USAs og Canadas felles militærøvelse Arctic Edge 2022. Øvelsen ble avholdt i Alaska i mars under USAs nordlige kommando. (Foto: Joseph P. LeVeille/USAs luftforsvar)

Fundamentet

USAs forsvarsdepartement lanserte sin siste arktiske strategi i 2019, og siden har marinen, luftforsvaret og hæren kommet med egne arktiske strategidokumenter.

– Prioriteringene i denne forsvarsstrategien er å beskytte hjemlandet, sikre at våre nasjonale interesser blir ivaretatt og beskyttet, samt å arbeide med andre nasjoner om felles utfordringer, sier Ferguson og fortsetter:

– Overordnet målsetting er å sikre at vi opprettholder fred og stabilitet i regionen.

Statssekretæren poengterer også en tidligere tendens til at Arktis har blitt oversett i amerikansk kontekst, selv om det er grunnlag for et ganske annet blikk:

– Det er et sted der vi faktisk har enorm territoriell egenkapital med hensyn til våre behov rundt hjemlandsforsvar, vår evne til å overvåke og respondere på trusler, samt vår kapasitet til å projisere makt.

I tillegg til nevnte ferske amerikanske initiativer rundt Arktis, er for øvrig også en ny amerikansk nasjonal arktisk strategi underveis. Dette vil bli president Joe Bidens oppdatering av den nåværende og første nasjonale strategien for regionen som ble lansert av Obama-administrasjonen i 2013.

LES OGSÅ:

Nøkkelord