Urealistisk å stoppe all olje- og gassproduksjon over natta, sier lederen for Arktisk økonomisk råd

Evgeniy Ambrosov AEC Chair, Russian Federation
Russiske Jevgenij Ambrosov er styreformann i Arktisk økomomisk råd (AEC). (Arkivfoto: Arne O. Holm)

Næringslivet i Arktisk gjør mye for å nå klimamålene, men å stenge all olje- og gassproduksjon over natta er urealistisk, sier styreformannen i AEC, russiske Jevgenij Ambrosov.

Jevgenij Ambrosov er styreformann i Arktisk økonomisk råd (AEC) under det russiske formannskapet i Arktisk råd (2021-2023). I et eksklusivt med High North News sier Ambrosov at Arktis har en viktig rolle å spille i den globale energiomstillingen.

Lederne for G20-landene  er enige om å forsøke å nå 1,5-graders-målet i Parisavtalen og bekreftet dette i en felles uttalelse under klimakonferansen som for tiden pågår i Glasgow.

«Vi forplikter oss fortsatt til Parisavtalens mål om å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2o C og å gjøre en innsats for å begrense den til 1,5o C over før-industrielt nivå, også som et mål for å gjøre det mulig å oppnå målene i Agenda 2030», står det i uttalelsen.

Merkes best i Arktis

Hvilke konsekvenser har målene som G20-landene har satt for medlemmene i AEC og for næringslivet i Arktis?

– Folk og næringsliv i Arktis merker konsekvensene av klimaendringene mer enn de fleste andre steder på planeten. Internasjonale avtaler som det på G20-toppmøtet er bra fordi årsakene til klimaendringene kommer fra utenfor Arktis, selv om konsekvensene merkes tydeligst i Arktis. Det å oppnå målene innen 2030 krever global innsats, sier Ambrosov.

Hva må næringslivet i Arktis gjøre for å nå klimamålet på 1,5 grad?

– Næringslivet i Arktis gjør mye for å nå klimamålene, men det å få dette til å skje må det investeres mer i Arktis. Vi ser mange nye prosjekter innenfor fornybar energi, som for eksempel vann- og vindkraft, og vi ser også potensiale for hydrogen, sier Ambrosov.

Mineraler i Arktis

– Arktis er også hjem for mange av mineralressursene som trenges for det grønne skiftet hvis vi ønsker å bygge, for eksempel vindturbiner og elektriske kjøretøyer. Videre ser hydrokarbon-produsentene blant AEC-medlemmene for tiden nøye på karbonfangst og -lagring i reservoaret når et oljefelt nærmer seg slutten av sin livssyklus. Dette er en av de mest effektive måtene å av-karbonisere ikke bare olje- og gassproduksjonsanlegg på, men også andre industrier rundt omkring i verden. Videre brukes slik teknologi i produksjonen av blå ammoniakk, sier styreformannen i AEC og legger til:

– Slike prosjekter går direkte på klimaendringene, som utgjør en stor utfordring for den globale økonomien. Det vi trenger nå er de rette rammebetingelsene fra regjeringer over hele verden. Hvert eneste selskap, også i Arktis, ønsker seg stabile og forutsigbare langsiktige planer. Slike planer er en betingelse for at selskaper skal være i stand til å svare på den store investeringsutfordringen de står overfor gjennom å senke enhver risiko.

Global energiomstilling

Må vi la olje og gass forbli i bakken?

– Det er urealistisk å tro at vi kan stenge all olje- og gassproduksjon fra en dag til den neste. Verden går gjennom en energiomstilling hvor Arktis spiller en viktig rolle, ettersom regionen kan vise til god erfaring med ansvarlig ressursutvikling. De fleste selskaper investerer i å diversifisere sin energiblanding, og denne diversifiseringen er et skritt fremover, avslutter Ambrosov.

Arktisk økonomisk råd er en uavhengig medlemsbasert organisasjon for bedrifter som letter tilrette for partnerskap, utvikler politiske forslag og fremmer bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.

FNs klimaforandringskonferanse for 2021 er den 26. klimakonferansen i rekken av FN-konferanser. Den avholdes i Glasgow i Skottland i perioden 31. oktober til 12. november 2021.

Les også

Nøkkelord