Over 100 milliarder kroner skal investeres i nord dette tiåret

Freyr batterifabrikk
Freyr har planer om storskala battericelleproduksjon i Nord-Norge. Selskapet forventer å skape opp mot 1500 nye arbeidsplasser de neste fire til fem årene, de fleste av dem på Helgeland. Investeringsrammen er på 30-40 milliarder kroner. (Illustrasjon: SENORD)

– Det er underkommunisert hvor mye det investeres i Nord-Norge, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic. High North News har kartlagt de største investeringsprosjektene i landsdelen. 

Innbyggertallet sank med over 2000 personer i Nord-Norge i 2020. I dag bor det omtrent like mange mennesker i Nordland som det gjorde på slutten av 1960-tallet. 

Til tross for en urovekkende befolkningsutvikling, investeres det tungt i nord. Alle prosjektene i denne artikkelen er i dette tiåret og de fleste er multi-milliardprosjekter. Se oversikten nederst i saken.

Ifølge Konjunkturbarometer for Nord-Norge har den nordnorske økonomien vokst mer enn norsk økonomi i perioden 2008-2018. Dette er særlig på grunn av sterk vekst i eksportverdien fra de naturressursbaserte næringene.

Underkommunisert hvor mye det investeres i nord

Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, mener det er underkommunisert hvor mye det investeres i Nord-Norge i det grønne skiftet og innenfor energifeltet.

 – Norge sammenlignes ofte med land som Sverige og Finland, hvor det skjer mye, men det er vel så mye som skjer i lille Norge. Når det gjelder produksjon av olje og gass, så kommer det flere hundre nye årsverk i Nord-Norge i dette tiåret, sier han og legger til:

– Flere burde se til Nord-Norge. Her skjer det akkurat nå! Hydrogen, batterier, karbonfangst med lagring og bruk er ikke drømmer eller framtidsvisjoner, men faktisk en del av hverdagen flere steder i Nord-Norge. Og vi som bor her burde bli mer selvsikre på at det er mulig å skape en fremtid her. Både innenfor de tradisjonelle næringene, og innenfor de energiomstillingene verden skal gjennom. Mange land rundt har planer, men i nord skjer det faktisk.

Hydrogen, batterier, karbonfangst med lagring og bruk er ikke drømmer eller framtidsvisjoner, men faktisk en del av hverdagen flere steder i Nord-Norge
Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic

Erlend Bullvåg er førsteamanuensis ved Nord universitet. Han sier det er betydelig interesse for investeringer som aktiverer ressurser i Nordområdene.

– Det satses på en rekke prosjekter innen vindkraft, hydrogen, batterier til transportformål. Det man ser er transformasjon av økonomien mot produksjon som er mer bærekraftig, og som reduserer utslipp både i nord og dit råvarene kommer. Starten på sirkulære systemer der råvarer resirkuleres etter bruk, er godt i gang i industrien med Helgeland i førersetet og vil vokse i årene som kommer, sier Bullvåg

Verdiskaping i Nord-Norge i 2018. (Kilde: SSB. Illustrasjon: KBNN)
Oversikt over næringer som skapte store verdier i Nord-Norge i 2018. (Kilde: SSB. Illustrasjon: Konjunkturbarometer for Nord-Norge)

I 2019 ble 100 mennesker i alderen 18-34 år engasjert, for å finne svar og løfte viktige problemstillinger for unge i Nord-Norge. Svarene ble presentert i perspektivmeldingen “Nye Stemmer”. Her kom det frem at mange unge ikke vet hvilke muligheter som finnes i Nord-Norge.

– Det man burde snakke mer om er potensialet som er i nord, og hvordan man skal klare å hente ut dette potensialet når vi blir færre mennesker, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonsdirektør i SpareBank1 Nord-Norge, og legger til:

– Det investeres på mange områder tungt i nord, og næringslivet roper etter kompetanse. Men dersom de unge ikke blir gjort kjent med verken potensialet eller behovet for arbeidskraft vil det bidra til fraflyttingen.

Dersom de unge ikke blir gjort kjent med verken potensialet eller behovet for arbeidskraft vil det bidra til fraflyttingen
Stein Vidar Loftås, kommunikasjonsdirektør i SpareBank1 Nord-Norge

Det grønne skiftet

Stein-Gunnar Bondevik er direktør for samfunnskontakt i Tromskraft. Han sier at deres nettselskap planlegger å investere for mellom 500 og 700 millioner kroner i året de kommende årene. 

– Dette er et slags speilbilde av andre aktiviteter i regionen. Det grønne skiftet fører med seg store endringer og muligheter. Vi ser at det spretter fabrikker opp over hele landet, og skal vi følge med her i nord, så må man ha et nett som henger med, sier Bondevik og legger til:

– Det grønne skiftet medfører nye muligheter, nye investeringer, nye verdikjeder. Strøm og kraftproduksjon er helt sentralt i alt dette. Vi spiller en avgjørende rolle, ikke bare når det kommer til distrubusjon av kraft, men også at det er en balanse i markedet. Akkurat nå er det en overproduksjon av strøm i nord, og vi håper at alle de nye investeringene i nord kan bidra til å tette dette gapet.

Liste over planlagte investeringer i Nord-Norge:

Hammerfest LNG. I 2018 annonserte Equinor at de og partnerne hadde besluttet å investere rundt fem milliarder kroner i Askeladd, som er andre fase av Snøhvit-utbyggingen. I juni 2020 inngikk Equinor en intensjonsavtale til Technip FMC om leveranser til utbyggingen av Askeladd Vest, som skal kobles på Askeladd. Investeringsramme: 10 - 15 milliarder kroner.

Johan Castberg. Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet og består av de tre funnene Skrugard, Havis og Drivis. Equnor har investert rundt 21 milliarder  kroner i Barentshavet per 21.12.2019. Og planlegger å investere rundt 36 mrd fra 2020 og fremover. 

Wisting-feltet. Wisting er et oljefelt i Barentshavet. Equinor med partnere skal etter planen starte produksjonen i 2022.  

Hydrogenfabrikk i Berlevåg. Utvikling av hydrogen basert på vindkraft fra Raggovidda. Investeringsramme: 3 - 4 milliarder kroner.

Ammoniakfabrikk i Hammerfest. Equinor og Horisont Energi har inngått en intensjonsavtale om å utrede muligheten for å bygge et anlegg som skal produsere karbonnøytral ammoniakk basert på blått hydrogen. Etter planen skal anlegget ha en produksjonskapasitet på over 1 million tonn ammoniakk per år. Investeringsramme: 8-10 milliarder kroner.

Batterifabrikk Mo i Rana. Freyr har planer om storskala battericelleproduksjon i Nord-Norge. Selskapet forventer å skape opp mot 1500 nye arbeidsplasser de neste fire til fem årene, de fleste av dem på Helgeland. Investeringsramme: 30 - 40 milliarder kroner. 

Hydrogenfabrikk i Salten. Meløy kommune ønsker å etablere en hydrogenfabrikk i Glomfjord. Ferdigstillelse: 2023 

Andøya Space Orbital. Andøya Space Orbital skal utvikle og bygge det som kan bli den første kommersielle base for oppskytning av små satelitter i Europa. Første oppskytning er planlagt tidlig i 2022. Investeringrammen på dette prosjektet er på rundt 1 milliard kroner.

Vindkraftprosjekter: 

Vindkraftutbyggingen på Kvitfjell.

Hammerfest vindkraftverk.

Vindpark i Tysfjord (Sørfjord vindpark fullført og satt i drift i 2020).

Vindpark på Øyfjellet (I fjerde kvartal 2021 skal det stå ferdig 72 turbiner).

Les også

Nøkkelord