EU vil ha slutt på utvinning av olje, gass og kull i Arktis

EU-flagget vaier foran Berlaymont-bygget i Brüssel. (Foto: Thijs ter Haar/Wikimedia Commons)

EU ønsker at det skal bli slutt på utvinning av gass, olje og kull i Arktis.

«EU vil jobbe for at olje, kull og gass skal bli værende i berggrunnen også i Arktis, og bygge på delvise moratorier på utvinning av hydrokarboner i Arktis», står det i et utkast til strategi som først ble lest og rapportert om hos Nikkei Asia.

Dokumentet er skrevet av Europakommisjonen og EUs diplomatiske tjeneste. Det skal ferdigstilles og publiseres denne uken. Strategien sier at det er nødvendig å stanse utvinningen av fossile brennstoff i Arktis slik at EU kan møte målene i Paris-avtalen fra 2015 om å begrense temperaturøkningen fra global oppvarming. Videre tar strategien til orde for å utvide omfanget av eksisterende begrensninger på utvinning av fossile drivstoffer i Arktis i gitte områder i USA, Canada og på Grønland.

De åtte arktiske statene Canada, Danmark/Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA er «potensielt viktige leverandører av kritiske og andre råstoffer», sier strategiutkastet.

«Å bygge motstandsdyktige verdikjeder i EU gjennom bærekraftig utvinning og bearbeiding av råmaterialer vil hjelpe Arktis til å utvikle seg på en bærekraftig måte gjennom innovasjon og sirkulær tankegang», står det i utkastet.

Also read

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord