Sysselmesteren på Svalbard: – Vi står i en annen tid nå enn tidligere

Lars Fause og Yngve Odlo på Svalbard
Sysselmester på Svalbard Lars Fause (t.v) sier at det har vært en positiv utvikling i det arbeidet som har vært lagt ned siden sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo besøkte Svalbard i februar i fjor. (Foto: Kommandérsersjant Hanne Olafsen/Forsvaret)).

Torsdag og fredag besøkte generalløytnant Yngve Odlo, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, sysselmester Lars Fause på Svalbard. – I en usikker tid i Europa er det enda viktigere at staten viser en tydeligere tilstedeværelse på Svalbard, sier Fause.

 

English version

Sist sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) generalløytnant Yngve Odlo besøkte Svalbard, var i februar i fjor.

Da handlet besøket om å tilegne seg tilstrekkelig situasjonsforståelse og oversikt slik at Forsvaret kan utøve sitt nasjonale ansvar i regionen.

Forrige uke gjentok Odlo turen for å "vedlikeholde og fortsette relasjonsbyggingen med Sysselmesteren på Svalbard".

– Alt kan ikke løses gjennom digitale kanaler. Det er langt fra fastlandet til Svalbard, og det er noen kritiske sårbarheter som en må være klar over og diskutere, sier Odlo i en pressemelding fra Forsvaret.

Deler informasjon

Sysselmester Lars Fause mener det har vært en positiv utvikling i arbeidet som har vært gjort siden sist.

Det å være trygg og bevisst på at dette er en norsk øy er viktig
Sysselmester Lars Fause

– Vi har diskutert behovene som ligger her og hvordan Forsvaret kan løse dem innenfor sivile fullmakter. Vi har nådd de milepælene vi hadde satt oss og skal nå jobbe videre, sier Fause i pressemeldingen.

Odlo sier det viktig at det tas ansvar fra militær side for å dele informasjon som forsvaret har.

Bevisst på norsk suverenitet

Fause legger til at det i en usikker tid i Europa, er enda viktigere at staten viser en tydeligere tilstedeværelse på Svalbard både gjennom politi- og statsforvaltersporet.

– Samt at vi har Forsvaret med for å kunne ivareta suvereniteten. Vi står i en annen tid nå enn tidligere, så det å være trygg og bevisst på at dette er en norsk øy er viktig. Og at vi kan følge opp de norske lover og regler som gjelder her, sier sysselmester Fause.

Odlo mener at klimaendringer gjør at tilgangen, trafikken og interessen for å forstå Arktis øker og da er Svalbards geografiske plassering viktig.

Yngve Odlo og Lars Fause ombord Polarsyssel
Generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Yngve Odlo (t.v) og sysselmesterLars Fause ombord sysselmesterens kystvaktskip Polarsyssel, med to politibetjenter. (Foto: Kommandérsersjant Hanne Olafsen/Forsvaret)
Generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Yngve Odlo (t.v) og sysselmesterLars Fause ombord sysselmesterens kystvaktskip Polarsyssel, med to politibetjenter. (Foto: Kommandérsersjant Hanne Olafsen/Forsvaret)

– Det er viktig å være bevisst på kritiske sårbarheter, treffe nødvendig tiltak og som ellers i resten av totalforsvaret må den sivile og militære delen virke sømløst sammen, både i fred, krise og krig. Det er et sammensatt bilde som er viktig å diskutere, sier generalløytnanten.

– En krevende tid

Svalbard er en viktig del av Norge og Odlo understreker at å gi bistand til Sysselmesteren på Svalbard, gjennom etablerte støtte- og bistandsregimer på lik linje som på fastlandet, er helt naturlig.

– Vi er inne i en krevende tid, og det er viktig at de sivile og militære ressursene finner hverandre for å sikre våre verdier, understreker han.

Men Svalbard innehar noen særegenheter som gjør at et felles situasjonsbilde og forståelsen av det, er essensielt.

Løpende kontakt

Sysselmesteren mener de to dagene sammen med generalløytnant Odlo har vært verdifulle.

Det er viktig å være bevisst på kritiske sårbarheter, treffe nødvendig tiltak
Sjef FOH Yngve Odlo

– Et svært verdifullt besøk og møte for at jeg skal være i bedre stand til å løse mine oppgaver som politimester og statsforvalter, og ikke minst være regjeringens øverste representant på øya, sier Fause, og vektlegger hvor avhengig sysselmesteren er av den løpende kontakten med eksempelvis Kystvakten.

– Kystvakten er vår nærmeste gripbare ressurs både på tilsyn, kontroll og på beredskap. Det andre er å kunne få bistand fra Forsvaret gjennom den sivile bistandsinstruksen som politimesteren har, sier Fause.

Årlig tokt

HNN har tidligere skrevet at Sjøforsvaret årlig sender minst en fregatt til havområdene rundt Svalbard for å patruljere, men også for å bygge egenkompetanse om områdene og klimatiske forhold.

Den årlige fregatt-seilasen tjener som supplement til Kystvaktens patruljering. Til vanlig er det kystvaktskip som ivaretar norsk tilstedeværelse i farvannene rundt Svalbard-øyene Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen, samt polarøya Jan Mayen.

Gjennom Svalbardtraktaten har Norge forpliktet seg til å ikke opprette en fast militær flåtebase eller befestning på Svalbard.

Les også:

Nøkkelord