Russland på Svalbard: Satser for fullt på Pyramiden

Pyramiden er en nedlagt sovjetisk gruveby ved Billefjorden på Spitsbergen. Nå vil Russlands selskap på Svalbard restituere byen for å styrke dens appell som turistdestinasjon – og dessuten bygge opp internasjonalt vitenskapelig samvirke der. (Foto: Christopher Michel, CC BY-NC-ND 2.0)

– Vi satser nå på Pyramiden, sier direktøren for Trust Arktikugol, Russlands selskap på Svalbard. Den nedlagte gruvebyen opprustes som turistdestinasjon – og pekes på som lokasjon for den planlagte internasjonale arktiske vitenskapsstasjonen.

Russland har som uttalt mål å styrke sin tilstedeværelse på Svalbard – og fokusområdene er særlig turisme og forskning.

Da den russiske aktive gruvebyen Barentsburg i stor grad er restaurert, rettes nå oppmerksomheten mot Pyramiden – der gruvevirksomheten ble nedlagt i 1998.

– Vi satser nå på Pyramiden, Spitsbergens perle, som kongen av Norge kalte stedet, sier Ildar Neverov, direktør i Trust Arktikugol, tirsdag til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Kong Harald har besøkt Pyramiden, men om han faktisk har stått for slik omtale er uvisst.

I fortsettelsen peker Neverov på nye grep som er tatt der: kullgruva er gjenåpnet for turister – og det samme er ei skihytte med idrettsutstyr fra 1960-tallet. Gamle sovjetiske høyttalere har også fått digital tilkobling, slik at man kan spille musikk i byen via smarttelefoner.

I juli var en Trust Arktikugol-kommisjon på befaring ved gruva i Pyramiden. Kommisjonen består av direktøren i selskapet, representanter for gruva i Barentsburg, tidligere arbeidere ved gruva i Pyramiden, samt ansatte ved Trustens datterselskap for reiseliv, Grumant. De fant etter sigende gruva vel bevart, og planla opprydding med sikte på turisme. Nå skal gruva ha blitt åpnet for turister.

Internasjonal vitenskapsstasjon

Framover har selskapet også flere prosjekter på blokka i Pyramiden.

– Det viktigste er selvfølgelig vitenskapssenteret, som vi vil legge til Pyramiden etter at alle godkjenninger er på plass. Interessen for dette er stor. Jeg skal nå møte asiatiske kolleger på Østlig økonomisk forum og bli enig om felles arbeid, forhåpentligvis fra neste år, forteller Neverov, til stede i Vladivostok der forumet har hatt samling denne uka.

At Trust Arktikugol er satt til å utvikle en internasjonal arktisk vitenskapsstasjon på Svalbard med BRICS-statene og andre «vennlige land», ble kjent i april.

Siden da har Russland gått i forhandlinger med land som Kina og India. Tyrkia og Thailand er andre navngitte interessenter (se bildegalleri).

Stasjonen på Svalbard er også tenkt utformet à la Snezjinka internasjonale arktiske vitenskapsstasjon – et storstilt kompleks som skal bygges på Jamalhalvøya, nordvest i Sibir.

Dette er imidlertid første gang at det pekes på en konkret lokasjon for vitenskapsstasjonen på Svalbard.

Fra før har Russland et nasjonalt vitenskapssenter i Barentsburg, som drives av et underorgan til Arktisk og antarktisk forskningsinstitutt i St. Petersburg.

Museum og restaurering

På plakaten i Pyramiden har Trust Arktikugol også flere andre prosjekter for å styrke gruvebyen som turistattraksjon.

– Vi ønsker å åpne et pionermuseum eller et gruvearbeidermuseum, med utstilling av steiner, pomorgjenstander og der hver bygning i landsbyen har en bestemt betydning, forteller Neverov i nevnte intervju.

Trust Arktikugol har engasjert det russiske utviklingsselskapet Rosa Khutor, arkitekter og designere til utvikling av museumskonsepter for både Pyramiden og Barentsburg, skrev det i august på egen nettside.

Russiske planer om å utvikle et museumskompleks på Svalbard ble lansert i vår.

Andre planlagte grep i den gamle gruvebyen er følgende:

  • Restaurering av den gamle kantinebygningen og etablering av en cateringtjeneste der.
  • Oppussing av et til hotell –  da et tidligere hostell for herrer.
  • Omgjøring av eksisterende bygg til leilighetshoteller.

– Vi vil ikke bygge noe [nytt, journ. anm.]. Bevaringen er utmerket takket være permafrosten, alle fundamentene er intakte. Vi har 14 tusen kvadratmeter med ledig plass. Hvis bygninger gjøres om til leilighetshoteller, er dette en fin måte å revitalisere landsbyen på. Da vil være mulig å komme til Pyramiden for en lengre periode, utdyper direktøren.

Med sikte på renoveringen av Pyramiden, ønsker selskapet å sette opp en byggeleir for arbeidere der. Neverov er etter eget sigende i dialog med Sysselmesteren på Svalbard rundt dette.

Det opplyses ikke noe om hvorvidt selskapet har forhørt seg med Sysselmesteren rundt oppføring av et nybygg som jo den planlagte internasjonale vitenskapsstasjonen vil være.

Et større tilbud innenfor matservering, gruvearbeidermuseum og leiligheter for langtidsleie er noen konkrete stikkord for Trust Arktikugols planer for å trekke flere turister til Pyramiden. (Foto: Christopher Michel, CC BY-NC-ND 2.0)

‘Åndelig revitalisering’

Også på det åndelige plan tas det grep i Pyramiden, melder Trust Arktikugol.

I starten av august kom den russisk-ortodokse biskopen Iljakov av Narjan-Mar og Mezen på besøk. Han framførte en bønn for revitalisering av landsbyen og velsignet den.

Biskopen overrakte også ikoner av helgenene Barbara og St. Georg til selskapet.

– 5. august 2023 er dagen for Pyramidens åndelige gjenfødsel, uttalte Neverov.

Her foretas altså en noe spenningsfylt kobling mellom sovjetisk arv – som var preget av ateisme og en dels anti-religiøs brodd – og den gamle russisk-ortodokse kristendommen.  

Få dager senere ble et sju meter høyt kors reist ved foten til fjellet Pyramiden. Biskopen innviet dette og ga det navnet ‘St. Georg’. Han ledet for øvrig også en prosesjon i Barentsburg, og innviet også den.

– Gjenfødselen til Pyramiden fortsetter! erklærte Trust Arktikugol.

Imidlertid har ikke selskapet fått godkjenning til oppføring av korset, og nå krever Sysselmesteren at det fjernes med referanse til svalbardmiljøloven, skriver NRK.  

Trust Arktikugols video av oppføringen av korset med biskop Iljakov av Narjan-Mar og Mezen i spissen.

Ministerbesøk og økonomi

Like forut for biskopen kom også Russlands viseminister for utvikling av det fjerne Østen og Arktis på besøk til Pyramiden og Barentsburg, ifølge Trust Arktikugol.

Vertskap for viseminister Gusej Gadzjimagomed Gusejnov var direktør Neverov og Andrej Chemerilo, Russlands generalkonsul på Svalbard.

Gusejnov inspiserte både infrastrukturen og severdighetene i bosetningene – og vurderte framgangen i selskapets arbeid siden det ble underlagt dette ministeriet for et år siden.

I fjor høst lanserte Andrej Tsjekunkov, øverste leder for ministeriet, planer om stor oppgradering av infrastruktur i Barentsburg og Pyramiden til rundt 1,5 milliarder rubler.

I juni sa Neverov til RIA Novosti at Trust Arktikugol, som eier og driver alle de russiske bosetningene på Svalbard, mottar 2,7 milliarder rubler i statlige subsidier over en treårsperiode. Dette tilsvarer rundt 300 millioner kroner.

– Planen er selvfølgelig å investere mye mer – ettersom Trusten vil være 100 år i 2031, utdypet han til det russiske nyhetsbyrået.

Midler til økte investeringer kan tenkelig komme fra staten, selskapet selv (mulig viss inntjening på turisme og kull), private investorer og andre land.

Eksempel på Trust Arktikugols markedsføring av Pyramiden, her under overskriften: «Hva kan man gjøre i Pyramiden i sommer?». I forlengelsen foreslås ulike turer og hotell Pyramiden presenteres som overnattingssted.

Charterflygninger

Trust Arktikugol søker også å styrke transporttilbudet for turister til Pyramiden og Barentsburg.

Selskapet i flere omganger forsøkt å få gjenopptatt charterflygninger mellom Svalbard og Russland, først sist høst og så i vår.

Denne uka meldte Svalbardposten at Utenriksdepartementet har innvilget Trust Arktikugol dispensasjon fra flyforbudet mot russiske flygninger i norsk luftrom. Dispensasjonen gjelder kun en for charterflygning i dag, fredag 15. september – og da bare for rotasjon av selskapets ansatte.

Denne åpningen vil ikke Trust Arktikugol benytte seg av, sier Neverov i omtalte intervju med RIA Novosti denne uka. Han begrunner det dels med kort varsel fra departementet, og at selskapet ikke rekker å samle 130 gruvearbeidere og deres familiemedlemmer til en slik flygning. Direktøren viser også til at de ikke har behov for så mange nye hender for tida.

Det selskapet ønsker seg mest er tillatelse til å chartre fly for russiske turister, og i sommer lanserte Neverov overfor RIA Novosti muligheten for slike direkteflygninger allerede denne høsten. Russere i hjemlandet må ellers fly via norske flyplasser og ha visum til Norge for å reise luftveien til Svalbard.

Neverov har imidlertid ikke gitt opp håpet om å få grønt lys fra norske myndigheter – og skisserer nå planer om to månedlige charterflygninger fra Moskva eller Murmansk for russiske turister fra april.  

Pyramiden ligger rundt 110 km fra Longyearbyen (med Svalbard lufthavn). Avstanden mellom sistnevnte og Barentsburg er om lag 60 km. Grumantbyen er en tredje russisk bosetning der gruvevirksomheten er nedlagt. (Skjermdump fra Google Maps)

Sjøveien

Trust Arktikugol fortsetter også med framstøt for å øke turisttrafikken langs sjøveien.

I mai meldte direktøren om planer for utvikling av tilbud om cruiseanløp fra «vennligsinnede land», og på hans program på Østlig økonomisk forum i Vladivostok var også samtaler med reiseselskaper innenfor cruiseturisme.

Av grep på det mer lokale plan, startet selskapet i sommer med regelmessig båttransport mellom Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen kalt 'Spitsbergen Express'. 

Trusten ønsker også å ruste kaianleggene i Pyramiden og Barentsburg for å kunne ta imot flere båter samtidig.

LES OGSÅ:

Nøkkelord