Trener på militært samspill i nordfinske skoger

Hærøvelsen Vigilant Knife («Årvåken kniv») foregår denne uka i finsk Lappland. (Foto: Samuli Haapala, COMCAMFI/Finlands forsvar).

Denne uka øver totalt rundt 2400 finske, svenske og britiske hærsoldater sammen i Nord-Finland. Målet med øvelsen er å styrke taktisk og teknisk samvirke i et arktisk miljø. 

Mandag startet den finskledede øvelsen Vigilant Knife i Nord-Finland med deltakelse fra Sverige og Storbritannia.

Fram til fredag samtrener hærstyrker bestående av rundt 1500 finner, 880 svensker og 80 briter i områdene Rovaniemi og Rovajärvi i finsk Lappland.

Hensikten er å forbedre taktisk og teknisk samhandling i dette arktiske operasjonsmiljøet, informerer det finske forsvaret.  

Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen og hans svenske kollega Peter Hultqvist inspiserte øvingsaktiviteten tidligere denne uka.

– Det spesielle med denne øvelsen er dens raske implementering. Vi prøvde på å lykkes med raskt samarbeid. Og det gikk bra, kommenterer Kaikkonen på Twitter.

Finland og Sveriges forsvarsministre Antti Kaikkonen (C) og Peter Hultqvist (S) på besøk under øvelsen Vigilant Knife. (Foto: Finlands forsvarsministerium)

Kjappe forflytninger til og i nord

I forrige uke gjennomførte den svenske Försvarsmakten en stor kontroll av sine hærstyrkers evne til å forflytte seg raskt til Nord-Sverige og løse kampoppgaver der.

Da denne nærmet seg slutten, fikk enhetene ordre om en ny forflytning til finsk Lappland.

I helgen ble en operativ transport utført fra Lomben skytefelt i Norrbotten og over finskegrensen til Rovajärvi for øvelsen under finsk kommando, skriver Försvarsmakten i en pressemelding.

Også på finsk side ble øvingsaktiviteten, som Kaikkonen hentydet til, beordret på kort varsel.

– Siden det er en beredskapsøvelse, ble vi alle litt overrasket i starten, men grunnplanleggingen fra tidligere mellom Norrbottenbrigaden, vår jegerbrigade og Kajanaland-brigaden gjorde at det å samle enhetene raskt og starte å øve sammen var ganske enkelt, sier den finske øvelseslederen, brigadegeneral Manu Tuominen.

– Vi skal sammen bidra til stabilitet og sikkerhet på Nordkalotten, og styrke vår felles evne til å møte ulike typer trusler, supplerer den svenske oberstløytnanten Bengt Fransson, som inngår i øvelsesledelsen.

Tette øvelser

Det er ikke lenge siden forrige internasjonale militærøvelse i de nordfinske skoger.

I slutten av juli gjennomførte den finske hæren øvelsen Ryske («brak») i områdene Sodankylä og Rovaniemi sammen med landstyrker fra Norge, Sverige og USA.

Da deltok i alt rundt 750 hærsoldater, samt amerikanske og britiske luftforsvarsenheter gjennom en tilknyttet øvelse i luften. De norske styrkene kom fra Garnisonen i Porsanger.

Målet med denne øvingsaktiviteten var likeledes å utvikle teknisk og taktisk integrasjon mellom den finske hæren og de internasjonale styrkene i en arktisk ramme, naturligvis med finsk og svensk Nato-medlemskap i sikte.

Hyppige forsvarsmøter

Mens nordiske og vestlige soldater stadig er aktive på bakken på Nordkalotten, er også møtevirksomheten etter sommerferien stor blant Nordens ledere på forsvarsfeltet.

I august har både nordiske statsministre, forsvarsministre, forsvarssjefer og hærsjefer vært samlet for å drøfte intensivering av forsvarssamarbeid.  

På fredag følger et nytt møte, da mellom nordiske og baltiske forsvarsministre på den svenske øya Gotland.

– Med finsk og svensk medlemskap i Nato, blir Østersjøen et viktigere strategisk område. For vår del må Østersjøen og nordområdene ses mer i sammenheng, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding om møtet.

LES OGSÅ:

Nøkkelord