Norske og britiske fartøy patruljerte i Barentshavet - skygget av russiske marinefartøy

Britiske og norske marinestyrker i Barentshavet
Fregatten KNM «Thor Heyerdahl», den britiske fregatten HMS «Northumberland» og det britiske logistikkfartøyet RFA «Tiderace». (Foto: Royal Navy).

− Vi opptrer profesjonelt overfor hverandre, opplever ingen aggressivitet eller uregelmessigheter etter at krigen i Ukraina brøt ut, sier fungerende sjef for Marinen.

Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl patruljerte nylig sammen med allierte marinefartøy i Barentshavet. I operasjonen som foregikk i det sørlige Barentshavet deltok også den britiske fregatten HMS «Northumberland» og det britiske logistikkfartøyet RFA «Tiderace».

Den allierte marinestyrken ble tett skygget av russiske marinefartøy, ifølge Forsvaret. Samhandlingen med de russiske fartøyene skal ha vært profesjonell og rutinemessig.

− På samme måte som vi følger nøye med på russisk aktivitet i våre nærområder, vil de følge med på alliert aktivitet i sine nærområder. Det er forventet og helt vanlig, sier kommandør Pål Gudbrandsen, fungerende sjef Marinen, i en pressemelding. 

− Vi opptrer profesjonelt overfor hverandre, opplever ingen aggressivitet eller uregelmessigheter etter at krigen i Ukraina brøt ut. Vi omgås som profesjonelle sjøfolk, verken mer eller mindre, legger kommandøren til.

Norske og britiske marinestyrker patruljerte i sørlige Barentshavet
− Høy grad av alliert tilstedeværelse i Norge og våre nærområder er del av den nye normalsituasjonen. Vi ser at de allierte i større grad vender blikket nordover, og ønsker å trene oftere og mer i våre nærområder. Det er bra, og svært ønsket for Norge, sier kommandør Gudbrandsen, fungerende sjef Marinen. (Foto: Royal Navy).

Beroligende effekt

Patruljen foregikk i internasjonalt farvann, utenfor både norsk og russisk territorialfarvann i september. Gudbrandsen presiserer at den norske tilstedeværelsen sammen med allierte bygger sikkerhet og stabilitet.

− Det er vi som kjenner best til å operere så langt nord og tett på russiske fartøy. At vi deler vår kunnskap om Nordområdene og Russland med dem har en beroligende effekt, noe som bidrar til økt sikkerhet og stabilitet i Nordområdene, sier kommandøren.

I mai 2020 opererte overflateskip fra det amerikanske sjøforsvarsvaret for første gang siden 1980-tallet i Barentshavet i en britisk-amerikansk øvelse. Da valgte Norge å ikke delta. Under høsten samme år patruljerte imidlertid skip fra den britiske marinen sammen med norske og amerikanske fartøy i Barentshavet. 

– Det ble løftet frem av flere at Norge ikke deltok på den amerikansk-britiske øvelsen i mai. Og nå har de [Forsvaret, journ.anm] bestemt seg for at det er viktig å ha en norsk deltakelse i øvelser som pågår i norske nærområder, sa seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI i et tidligere intervju med High North News om at Norge høsten 2021 ønsket å markere sin forsvarsevne i nordområdene.

I et intervju med HNN påpeker statssekretær Bent Joacim Bentzen (Sp) at Norge er tjent med å være med på allierte seilaser som foregår i internasjonale farvann i nordområdene. 

Les også

Nøkkelord