Regjeringen vil omgjøre nedleggelse av Andøya flystasjon - blir base for langtrekkende droner

30. juni 2023 var P-3 Orion på sitt siste oppdrag fra Andøya. Nå blir det nye satsinger på Andøya, lover forsvarsministeren. (Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret)

Regjeringen snur om eget vedtak, og varsler milliardsatsing på langtrekkende forsvarsdroner for havovervåkning i nordområdene. Andøya blir sentral i havovervåkning og i utviklingen av Forsvarets romvirksomhet.

English version.

Regjeringen foreslår å omgjøre vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon slik at det fortsatt blir daglig militær tilstedeværelse på flystasjonen. Det kom fram under en pressekonferanse på Andøya onsdag.

Andøya flystasjon foreslås å utvikles til base for langtrekkende droner for havovervåkning i nordområdene, og blir sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet. I tillegg er Andøya en viktig flybase for alliert mottak, melder Forsvarsdepartementet.

Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåkning i våre nærområder. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Omgjør eget vedtak

Dermed foreslår regjeringen å omgjøre eget vedtak om å legge ned Andøya flystasjon, og relanserer flyplassen på Andenes som ny dronebase for nordområdene.

Anskaffelsen av store droner med tilpassede sensorer og systemer i Forsvaret skal bidra til kontinuerlig overvåking og kontroll med fokus på maritime interesseområder i nord. Denne nye kapasiteten skal også kunne bidra til å støtte opp under totalforsvaret med overvåking og hendelseshåndtering ved for eksempel naturkatastrofer eller redningsoperasjoner.

Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Dronene skal opereres i et flernasjonalt samarbeid med nære allierte som involverer både trening, drift og utvikling, melder Forsvarsdepartementet.

Tilgang til verdensrommet

Forslaget innebærer at flybasen i Nordland skal bli hovedbase i Norge for trening, drift og utvikling av langtrekkende forsvarsdroner, i tett samarbeid med Andøya Spaceport. De tidligere lokalene til de maritime patruljeflyene kan brukes til etableringen av droner på Andøya, heter det i forslaget. Rombaserte tjenester står sentralt i militære operasjoner og blir stadig viktigere i samarbeid med allierte, partnere, og i Nato-fellesskapet.

Departementet fremhever at sikker tilgang til verdensrommet blir sentralt i takt med utviklingen av satellittbaserte tjenester.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Viktig for Nato

Andøya Spaceport bidrar til å understøtte Forsvarets behov, samt bilateral og alliert romsatsing. Regjeringen vil i samarbeid med allierte utvikle evnen til raskt å kunne erstatte satellitter ved behov. Et første tiltak er å bidra til å styrke sikkerhetsnivået ved Andøya Spaceport for å tilfredsstille militære sikkerhetskrav. Dette vil gjøre at Andøya Spaceport kan være en ressurs for hurtig oppskytning av erstatningssatellitter enten i en nasjonal eller alliert ramme.

Kystjegerkommandoen med RQ-20A Puma drone på KNM Fridtjof Nansen
Kystvaktkommandoen er sentral for å utvikle droneoperasjoner i Sjøforsvaret. Her tester kommandoen en drone av typen RQ-20A Puma ombord på den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen under marineøvelsen Flotex 2022. Denne amerikanskproduserte dronen er først og fremst egnet for overvåking og etterretning. (Foto: Odin Vinje Kjendalen / Forsvaret)  

Videre etableres en felles øvings- og utviklingsavdeling og permanent vakthold og sikring for basens funksjon som base for allierte fly i fredstid, i krise og krig. Flystasjonsområdet utvikles for å understøtte denne aktiviteten og Forsvarets egen innovasjons- og utviklingsvirksomhet.

Andøya flystasjon er viktig i Natos planverk. Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for å kunne ta imot allierte i fredstid og for å kunne ta imot større mengder allierte flystyrker i krise og krig.

Skal bygge opp

I tillegg varsler regjeringen at de vil gå til innkjøp av nye langtrekkende overvåkningsdroner, som skal operere i samarbeid med de nye P8 Poseidon-flyene stasjonert på Evenes.

Det var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) som sammen la fram forslaget på Andenes i Nordland onsdag.

– Diskusjonen om å legge Andøya ned er over. Nå skal vi bygge Andøya opp, sa Trygve Slagsvold Vedum under åpningen av pressekonferansen.

– Et kjempeløft

– Norge er Natos nordflanke og den atlanterhavsstaten som alle russiske atomubåter fra nordflåten må forbi når de er på vei til eller fra hovedbasen på Kolahalvøya. I Norge har vi et spesielt ansvar for å følge med på bevegelsene til disse ubåtene, et oppdrag som ble løst fra Andøya i 50 år. Med dagens nyhet vil Andøya igjen bidra til dette viktige oppdraget, sier en fornøyd fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp) i en pressemelding.

Eggesvik peker videre på betydningen droner vil ha for den sivile beredskapen på havet.

– Vi er en kystnasjon, og mange nordlendinger har havet som arbeidsplass. Store droner kan i fremtiden spille en betydelig rolle i søk og redning, og vil kunne bidra til overvåking og kartlegging ved utslipp og andre uhell til sjøs.

Les også:

Nøkkelord