Vil bevilge flere millioner til forsvar- og romvirksomhet på Andøya

Andoya Spaceport
Andøya Space bygger Norges nye romhavn, Andøya Spaceport, like utenfor Nordmela på Andøya. (Illustrasjon: Andøya Spaceport).

Regjeringen vil bevilge over 300 millioner kroner for å tilpasse infrastrukturen ved Andøya flystasjon – blant annet for å tilrettelegge for alliert mottak. Det foreslås også 150 millioner kroner til Andøya Spaceport. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) presenterte i dag flere forslag til bevilgninger ved Andøya flystasjon og Andøya Spaceport.

– I våres presenterte vi økte ambisjoner for flystripa og alliert mottak – i dag kan vi legge fram flere nye bidrag som understøtter utviklingsarbeidet på Andøya videre, sa Gram under en pressekonferanse.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslo regjeringen å bruke om lag 167 millioner kroner på Andøya for å styrke evnen til alliert mottak og støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret. 

– Vi følger opp bevilginga fra revidert budsjett med ytterligere 310 millioner kroner.

Dette vil blant annet gå til tilpasning av infrastruktur på flystasjonen, blant annet for å tilrettelegge for Andøya Space, fortsatt militær tilstedeværelse, vertslandsstøtte for allierte, samt støttetjenester for luftmilitær beredskap. 

150 millioner til ny romhavn

I budsjettet for neste år vil regjeringen også foreslå 150 millioner kroner til Andøya Spaceport. 

Andøya Space bygger Norges første kommersielle satellittoppskytingsanlegg, Andøya Spaceport, like utenfor Nordmela på Andøya. 

Gram sier bevilgningen vil gå til å dekke militære behov og styrke sikkerheten ved romhavnen.

Forsvarsministeren legger til at regjeringen også planlegger for ytterligere 150 millioner kroner påfølgende år. I dag signerte han også intensjonsavtale med Andøya Spaceport AS om nettopp dette.

Les også

Nøkkelord