Kroken på døra for Andøya

Stortinget har satt et endelig punktum for debatten om Andøya som militær flyplass. Her forlater mannskap på et Orion P3 maritimt overvåkingsfly hangar på flystasjonen. (Foto: Forsvaret, 2015).
Dagens møte i Stortinget har satt en endelig krok på døra for Andøya som militær flybase.


Dagens møte i Stortinget har satt en endelig krok på døra for Andøya som militær flybase.

Et stort flertall på Stortinget holder fast ved tidligere beslutninger, og står fast ved at Evenes skal være base for så vel jagerfly som maritime overvåkingsfly.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, sammen med opposisjonspartiet Arbeiderpartiet utgjør det bastante flertallet i Stortinget.

Tema for dagens stortingsmøte var to forslag; et fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre om en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggingen av Andøya flystasjon, og ett eget fra Arbeiderpartiet med krav om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkingsflyene og den framskutte kampflybasen.

Under debatten trakk Venstre seg fra det første forslaget idet de konstaterte at det ikke ville kunne få flertall, og dermed ikke vil bidra til ytterligere utsettelser, samt sette regjeringssamarbeidet på spill.

Arbeiderpartiet sa seg på sin side fornøyd med de utredninger som er kommet siden de fremsatte sitt forslag, og mener den foreslåtte løsningen er den beste. 

Hva slags rolle Andøya flyplass skal eller kan spille i fremtiden er ennå ikke avklart.Tags