Optimisme i sjømatnæringa

Positive nyheter for sjømatbedrifter: Norges sjømatråd melder om en kraftig verdivekst for norsk sjømateksport i juli, sammenlignet med fjorårets juli. Eksportverdien økte blant annet for fersk torsk, saltfisk og klippfisk. (Foto: Wenzel Prokosch / GRID Arendal). 

– Sesongen startet trått og med mye usikkerhet, men fra april løsnet det. På slutten av sesongen var det svært god etterspørsel etter hvitfiskprodukter, forteller administrerende direktør Rita Karlsen i fiskeriselskapet Brødrene Karlsen til High North News. 

– I fjor var det vanskelig. Marginene ble nærmest borte, konstaterer administrerende direktør Bjørg Helen Nøstvold i fiskeriselskapet Norfra.

2020 ble et tøft år for mange i fiskeri- og sjømatnæringa. Coronapandemi og nedstengte ferskvaredisker, fiskemarkeder og restauranter førte blant annet til lavere etterspørsel og pris for flere produkter. 

Verdifall

Mengder med fisk ble solgt for lavere priser utover sommeren og høsten sammenlignet med det selskaper hadde sett for seg da de kjøpte inn fisken fra flåten for relativt høye priser tidligere på året.

Noen produkter ble hardere rammet enn andre. Det gjaldt spesielt ferske produkter, samt produkter som tørrfisk, klippfisk og saltfisk der hovedkonsumet ligger i restaurant- og hotellsektoren i hardt rammede land som Italia, Portugal og Brasil. 

Administrerende direktør Bjørg Helen Nøstvold i fiskerikonsernet Norfra, et av de største nordnorsk-eide selskapene innenfor villfisksektoren. (Foto: Norfra).
Vi er optimister i denne næringa, ellers kunne vi ikke vært her.
Administrerende direktør i Norfra, Bjørg Helen Nøstvold.

 Hittil i år ser det imidlertid bedre ut, fortsetter Nøstvold. Direktøren tok over roret i Norfra-konsernet denne våren. Selskapet driver fiskeproduksjon flere steder i Nord-Norge og eksporterer i stor grad ferskfisk og saltfisk.

 Det handler mye om at vi har vært mer forberedt i år og fikk kjøpt inn råstoffet fra fiskeflåten til lavere priser. I fjor gikk vi med minus imellom, i år blir det pluss og vi får kompensert for fjoråret. 

Ifølge en pressemelding omsetter selskapet normalt for rundt 500 millioner kroner årlig, men pandemien førte til en nedgang på nesten 18 prosent i 2020. 

Mens enkelte bedrifter har vært nødt til å selge fisken fersk rett ut i markedet for å få sirkulasjon, har Norfra på den andre siden hatt økonomi til satse - og både henge og salte fisken også i år, forteller Nøstvold. 

 Vi bestemte oss tidlig for at vi kjøre denne strategien og det får vi igjen for når markedene nå begynner å åpne igjen.

Les også

Rita Karlsen er administrerende direktør i fiskeribedriften Brødrene Karlsen. (Foto: FHL / Ingunn A. Mæhlum). 
Rita Karlsen er administrerende direktør i fiskerikonsernet Brødrene Karlsen. (Foto: FHL / Ingunn A. Mæhlum).

Økende etterspørsel

Fra Husøy i Senja meldes det også om en stadig mer positiv utvikling i etterspørselen.

 Sesongen startet trått og med mye usikkerhet, men fra april løsnet det. På slutten av sesongen så vi et stort sug etter hvitfiskprodukter, både når det gjelder fersk og saltet fisk, forteller administrerende direktør Rita Karlsen i fiskerikonsernet Brødrene Karlsen.

Selskapet eksporterer omtrent like mye ferskfisk som saltfisk. Saltfisken eksporteres normalt fra februar til juni.

 I fjor lå vi med store lagre av saltfisk fram mot jul, men i år har det gått ut etter hvert, legger Karlsen til.

– Fortsatt krevende situasjon

Ifølge nye tall fra Sjømatrådet økte både volumet og verdien av saltfisk og klippfiskeksporten i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. For fersk torsk økte også eksportvolum- og verdi. 

– For saltfisk og klippfisk er det god etterspørsel. Når det gjelder tørrfisksalget er det ennå for tidlig å si. Men vi tror høsten blir bra, sier Norfra-direktør Nøstvold.

Påtroppende direktør for industri og handel Stine Akselsen i Sjømat Norge forklarer at eksporten av konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk har tatt seg opp, men at situasjonen fortsatt er krevende og uforutsigbar. 

Stine Akselsen. Foto: Sjømat Norge
Stine Akselsen er direktør for handel og industri i Sjømat Norge. Hun kommer fra jobben som fagsjef for næringspolitikk i Sjømat Norge og har tidligere vært ordfører (Ap) i Lebesby i Finnmark. (Foto: Sjømat Norge).

– Krisen er ennå ikke over, særlig ikke i Brasil som er et stort klippfiskmarked. Det har vært en relativt god sommer for de som selger til Portugal, men markedet der har heller ikke tatt seg opp til nivået det lå på. To av de viktigste klippfiskmarkedene våre har vært svært hardt rammet og er det fortsatt. I tillegg er det fortsatt tungt i Italia som er et hovedmarked for tørrfisk, sier hun til High North News.

– Framover avhenger mye av hvordan kjøpekraften og gjenåpningen blir ute i markedene, legger Akselsen til. 

Les også

Nøkkelord