Kraftig vekst for lakseeksporten

Norges sjømatråd melder om voldsom verdivekst for sjømateksporten i juli. Lakseeksporten gjør det særlig bra denne måneden. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd).

– Vi har aldri sett en sterkere juli-måned for lakseeksporten, verken i volum eller verdi, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Tidligere denne sommeren kunne Norges sjømatråd melde om tidenes beste første halvår for norsk sjømateksport. Og den gode trenden fortsetter også i juli. 

Ifølge oppdaterte tall fra Norges sjømatråd eksporterte Norge sjømat for 9,5 milliarder kroner denne måneden, en økning på 21 prosent sammenlignet med juli i fjor. 

– Målt i verdi er årets juli den beste juli noensinne for norsk sjømateksport, opplyser direktør for markedsinnsikt og markedsadgang Tom-Jørgen Gangsø i en pressemelding. Det har blant annet å gjøre med færre restriksjoner relatert til pandemien i en rekke markeder sammenlignet med fjoråret.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 63,3 milliarder kroner, noe som er hele 9 prosent over samme periode i fjor. 

Sterk lakseeksport

Det er særlig lakseeksporten som gjør det bra. I juli ble det eksportert 103 100 tonn laks til en verdi av 6,9 milliarder kroner. Eksportvolumet økte med 10 prosent, mens verdien økte med 24 prosent, sammenlignet med juli i 2020.

– Vi har aldri sett en sterkere juli-måned for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren har økt etterspørselen etter laks sammenlignet med juli i fjor, forklarer sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

– Største vekstmarked for laks i juli er Kina, men det må nevnes at det er sammenlignet med en relativt svak juli-måned i fjor, fortsetter han.

Oppgang for makrell

Videre melder Norges Sjømatråd blant annet om en stor oppgang for makrell, både når det gjelder volum og verdi. 

– I de siste to månedene har det vært et bra kystfiske av makrell rundt Lofoten. Tilgangen til makrell rundt Lofoten varierer mye fra år til år. I juni og juli i år er det totalt landet knappe 12 000 tonn makrell mot 7 200 tonn i samme periode i fjor, en økning på 65 %, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Klippfiskeksporten vokser også i juli, mens eksportverdien for tørrfisk ligger på omtrent samme nivå som juli i fjor. 

Nøkkelord