Vekst i tørrfiskeksporten: Har doblet seg mot samme tid i fjor

Levering til mottak på Røst. Produsentene må kjøpe inn torsken med tanke på hva de tror de får for klippfisken og tørrfisken til høsten. (Foto: Røst Sjømat).

Tørrfiskeksporten til Italia ligger nå på 2019-nivå, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan. Klippfiskeksporten til Portugal er imidlertid relativt lav. Og det viktige klippfiskmarkedet Brasil vil neppe komme tilbake med det første, sier Brækkan. 

Produsenter av konvensjonelle produkter som klippfisk og tørrfisk er blant de som har blitt betydelig rammet av coronapandemien. 

I fjor vår kjøpte næringa inn fersk torsk til relativt høye priser i skreisesongen like før pandemien traff for fullt. Eksportprisen på klippfisk og tørrfisken, som normalt selges på sensommer og høst, falt imidlertid betydelig da etterspørselen i markedet sank og utsalgssteder som fiskemarkeder og restauranter stengte ned etter hvert.

Som High North News har skrevet om tidligere ble fisk solgt med tap og flere produsenter gikk inn i årets skreisesong med stor usikkerhet. Spørsmålene handler blant annet om hvor mye bedrifter skal produsere i år. 

Nå er skreisesongen over og fisk er kjøpt inn for årets tørrfisk- og klippfiskproduksjon. 

Fortsatt usikkerhet

– En miks av pandemi og at lofotfisket i år er det laveste kvantum på mange år har lagt en del begrensinger på hengeproduksjonen, sier styreleder Geir Børre Johansen i Røst Sjømat og Glea AS til High North News. 

Både Glea AS og Røst Sjømat produserer tørrfisk på øya Røst i havgapet utenfor Lofoten. Tørrfisken henges som kjent på hjell på denne tiden av året og eksporteres til høsten. Rundt 90 prosent av produksjonen til de to bedriftene går til Italia, som er det største markedet for tørrfisk av torsk. 

Johansen sier de produserer mindre tørrfisk nå sammenlignet med et normalår, men produksjonen er imidlertid noe større enn i fjor.

Italia ble hardt rammet av coronapandemien og tradisjonelle utsalgssteder for tørrfisken som fiskemarkeder og restauranter stengte ned utover 2020. Spørsmål knyttet til hvordan etterspørselen fra Italia ville se ut på høsten skapte stor usikkerhet for produsenter. 

– Ved årsskiftet hadde vi en større mengde fisk på lager enn normalt. Nå er imidlertid nesten hele lageret som lå igjen fra 2020 gått ut i årets første kvartal til italienske importører, legger Johansen til. 

– Noen av de hardest rammede landene er markedene for konvensjonell sektor; Portugal, Italia, Brasil, Mexico og Spania. Når restauranter er stengt og mobiliteten begrenset, går det utover eksporten av fisken med prispress og lavere salg, sier Geir Børre Johansen. 

Johansen mener imidlertid at situasjonen på lengre sikt ser ut til å bedre seg og tenker særlig på at flere nå blir vaksinert. 

– Vi tror salget kan komme tilbake med rekyl i andre halvår dersom Italia åpner mer opp og folk vil spise på restaurant igjen, sier han.

Les også

– Mye avhenger av Italia 

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges Sjømatråd sier til High North News at tallene for første kvartal i år viser at eksportvolumet for tørrfisk til Italia omtrent er tilbake på 2019-nivå. Men prisene er lavere. 

– Tørrfiskeksporten har gjort det bedre i første kvartal enn i fjor og volumet var omtrent på nivå med året før pandemien. Eksportprisene er imidlertid lave og ligger under det de var i fjor og året før, sier Brækkan. 

Sammenlignet med april 2020, i perioden da pandemien virkelig traff Italia, har volumet av tørrfisk til landet økt med 150 prosent, ifølge de siste tallene fra Norges Sjømatråd.

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges Sjømatråd. (Foto: Norges Sjømatråd). 

– Selv om vi ser en god økning i eksportvolum til Italia, er det fremdeles viktig at de får åpnet salgskanalene sine og at konsumet øker. Det avgjør mye for den videre tørrfiskutviklinga, legger han til. 

Hovedsesongen for eksport av tørrfisk av torsk er nemlig til høsten. 

Brækkan forklarer at selv om USA er det nest største markedet for tørrfisk av torsk, er det såpass lite i forhold til det italienske markedet at økningen man har sett i USA den siste tiden ikke har stor betydning for det store bildet.

Les også

Nedgang i klippfiskeksporten

Mens eksportvolumet av tørrfisk økte i første kvartal, ser Norges Sjømatråd et lavere eksportvolum for klippfisk av torsk. Nedgang i volum og lave priser på klippfisk av torsk skyldes en nedgang til Norges største marked Portugal. 

Vi har sett en nedgang i eksporten til både Brasil og Portugal som er de desidert største markedene for klippfisk av torsk. De andre landene er så små at det ikke har så stor betydning i det korte bildet om de dobler volumet, sier Brækkan og legger til: 

Pandemien har imidlertid bidratt positivt etterspørselen av klippfisk av sei som er et billigere produkt. Etterspørselen øker i flere land i Afrika og særlig i Den dominikanske republikk. Prisen og volumet på dette produktet har vært blant de som har holdt seg best under pandemien.

Det viktige Brasil-markedet

Ifølge sjømatanalytikeren skyldes eksportnedgangen av klippfisk til Portugal og Brasil mye utviklinga i sistnevnte land. Eksporten dit har falt betydelig, blant annet på grunn av coronapandemien, og ikke minst svekkelsen i valutakursen som har gjort det dyrere å kjøpe inn varene. Importen av klippfisk var allerede synkende før pandemien, sier Brækkan. 

 Det er mye vi kan tilskrive Brasil rett og slett, der fisken har blitt mye dyrere på grunn av svak valuta. En slik nedgang i et så viktig marked får konsekvenser over hele fjøla. Portugisiske klippfiskprodusenter eksporterer mindre til Brasil og selger mer nasjonalt i Portugal. Det presser også markedet for norske klippfiskeksportører. 

– Det er litt vanskelig å se for seg at Brasil plutselig skal komme tilbake så lenge de har den svake valutaen som gjør at de ikke har råd til å kjøpe like mye som før. Det er Portugal som blir viktigst for Norge nå. 

Les også

Nøkkelord