Planlegger flere internasjonale militærøvelser i Nord-Finland

Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen (C) har nylig tatt beslutninger rundt finsk deltakelse i internasjonalt øvingssamarbeid framover – og på agendaen for 2023 er nå flere militærøvelser i nordlige deler av landet med blivende allierte. Det skriver forsvarsministeriet i en pressemelding.

Blant planlagt flernasjonal treningsaktivitet i Nord-Finland er lokalforsvarsøvelsen Lokal Defence Exercise North i februar, skarpskytingsøvelsen Lightning Strike i mai og hærøvelsen Northern Forest i juni.

I juni skal også luftforsvarsøvelsen Arctic Challenge foregå i både Finland, Sverige og Norge.

– Finland deltar aktivt i internasjonalt øvingssamarbeid. Dette skjer i respons på den forverrede sikkerhetssituasjonen, og styrker Finlands forsvar og forbedrer beredskapen rundt det å slutte seg til Nato. Aktivt øvingssamarbeid fremmer også samarbeid med de viktigste samarbeidslandene og styrker regional sikkerhet, sier Kaikkonen.

I de kommende årene vil finnene spesielt (videre)utvikle sitt forsvarssamarbeid med Sverige, Norge, USA og Storbritannia. Med hensyn til de ulike militære domenene, utpekes Sverige som hovedpartner på alle felt – mens de tre sistnevnte landene omtales spesifikt når det gjelder hærsamarbeid.   

Samlet består det finske forsvarets øvingsplan for neste år av 89 trenings- og øvingsarrangementer.