Danmarks forsvar lanserer ny arktisk utdannelse på Grønland

Danmarks forsvar tilbyr nå et arktisk utdanningsprogram på Grønland med beredskapsmessig fokus. Denne basisutdanningen gir grunnlag for videre studier innenfor beredskap, politi og de ulike forsvarsgrenene. (Foto: Tobias Roed Jensen/Danmarks forsvar)

Nå kan unge på Grønland søke på en ny arktisk basisutdanning utviklet av Danmarks forsvar og det grønlandske landsstyret. Målet med utdanningsprogrammet er å styrke det grønlandske samfunnets beredskap og robusthet.

English version

I vår meldte Danmarks regjering at den vil styrke forsvaret i Arktis.

Nylig lanserte det danske forsvaret en ny arktisk basisutdanning for personer bosatt på Grønland, med oppstart i mai 2024.

Den seks måneder lange utdanningen vil gi opplæring i militære ferdigheter og beredskapsmessig kompetanse. Dette inkluderer blant annet trening i våpenbruk, håndtering av brann og utøvelse av førstehjelp under arktiske forhold, ifølge forsvaret.

Danmarks arktiske kommando i Nuuk har utviklet utdanningen i samarbeid med Grønlands landsstyre, Naalakkersuisut. Grønlandske redningstjenester og politi har også bidratt med input.

– Utdannelsen skal gi unge på Grønland en bred basisutdanning som kan styrke den samlede grønlandske beredskapen, sier generalmajor Søren Andersen, sjef for Arktisk kommando.

Andersen påpeker også at utdanningen kan tjene som et godt springbrett.  

– Denne utdanningen gir dessuten unge en unik mulighet til å få studiepoeng som kan gi tilgang til grønlandske utdanninger innenfor beredskap og politiyrket. Vi håper også at den kan skape grobunn for at flere unge på Grønland vil prøve seg i Forsvaret i etterkant.  

Den arktiske basisutdanningen gir adgang til å søke på videre utdanning innenfor både sjø-, luft- og landforsvar på lik linje med forsvarets øvrige basisutdanninger.

Fristen for å søke seg inn på utdanningen er 31. desember. Den inkluderer lønn, kost og losji. Undervisningen vil foregå i Kangerlussuaq på vestsiden av Grønland, med innkvartering i nyrenoverte bygg. 

Etter det første halvårige basisprogrammet, kan studentene delta på et videre løp med fokus på omsetting av tilegnet kompetanse til praktiske ferdigheter i både militær og sivil kontekst. Varigheten på dette er også seks måneder.

LES OGSÅ:

Nøkkelord