Danmark vil styrke forsvaret i Arktis og Østersjøen

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.
Danmarks regjering legger opp til å styrke forsvaret i Arktis. – Målet er fortsatt at Arktis og Nord-Atlanteren er et lavspenningsområde, sier fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. (Arktivfoto: Forsvarsministeriet).

Den danske regjeringen presenterte i dag et forsvarsforlik med et investeringsforslag på 143 milliarder danske kroner de neste ti årene. Forsvarsforliket legger opp til at Danmark vil øke sitt fokus på forsvar i Arktis og nærområdet i øst. 

English version.

Tirsdag la Danmarks regjering fram sitt forslag til forsvarsforlik – og legger med dette opp til å investere 143 milliarder danske kroner i dansk forsvar og sikkerhet de neste ti årene. 

– Vi må i større grad kunne leve opp til de krav og forventninger Nato og allierte har til Danmark. Det krever store investeringer i Forsvaret for å ta vår del av ansvaret i Nato. Samtidig må dagens forsvar også kunne håndtere mer enn militære trusler, sier fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

– Samfunnets motstandskraft må økes, og det danske forsvaret må bidra slik at det blir bedre i stand til å håndtere nye trusler mot samfunnet, som cyberangrep og angrep på kritisk infrastruktur, legger han til.

Målet er fortsatt at Arktis og Nord-Atlanteren er et lavspenningsområde.
Troels Lund Poulsen, fungerende forsvarsminister i Danmark.

Tre innsatsområder

Som High North News har omtalt, har Poulsen tidligere uttalt at Færøyene og Grønland er høyst prioriterte områder ved bruk av forsvarspenger. 

– Først står Arktis og kongeriket, dernest Østersjøen og Danmarks nærområde, sa forsvarsministeren til den danske avisa Jyllands-Posten.

I forslaget som ble lagt fram i dag peker den danske regjeringen peker på tre geografiske innsatsområder for Forsvaret, der Danmark skal ta et større ansvar. Blant disse er nettopp Riksfellesskapet med Grønland og Færøyene, samt nærområdet i øst.

– Med et sterkere dansk forsvar vil regjeringen rette innsatsen mot tre områder fremover. Dette gjelder Riksfelleskapet, hvor vi har en særlig forpliktelse, sier Poulsen og fortsetter:

– Vi må selvfølgelig beskytte Danmark og leve opp til vår forpliktelse til å ta vårt felles ansvar for sikkerheten i Baltikum og Østersjøen.

– Samtidig må Danmark fortsette å støtte Ukraina betydelig – vi sender et tydelig signal om dette ved å bevilge totalt 32,6 milliarder danske kroner frem mot 2028. Og vi må fortsette å være aktive og kunne sende bidrag til resten av verden. Her spiller vårt engasjement for EU en viktig rolle.

Arktis og Østersjøen

Når det gjelder Arktis og Riksfellesskapet, skriver regjeringen at Forsvaret skal bidra til sikkerheten i hele Riksfellesskapet i tett samarbeid med relevante sikkerhetsmyndigheter med blikk for de forskjellige sikkerhetspolitiske vilkår i henholdsvis Danmark, Grønland og Færøyene. 

Et uttalt mål er videre at Arktis og Nord-Atlanteren fortsatt skal være et lavspenningsområde, der potensielle konflikter løses på fredelig vis

– Med dette mål for øyet skal Danmark bidra enda mer til å oppfylle allierte og Natos interesser i regionen. Derfor vil regjeringen forbedre overvåkingen og suverenitetshevdelse i regionen med tett inndragelse av Færøyenes Landsstyre og  Naalakkersuisut [Grønlands regjering], og i tett samarbeid allierte, særlig USA, skriver regjeringen. 

– Samtidig skal Forsvarets innsats, så langt det er mulig, også komme de færøyske og grønlandske samfunn til gavn i bredere forstand, og kapasiteten til å støtte den sivile beredskapen på Færøyene og Grønland vil økes i takt med den generelle styrkingen av Forsvaret. 

Ut i fra regjeringens presentasjon av forsvarsforliket kommer det fram at den største militære oppgave i de kommende år gjelder Danmarks sikkerhet og nærområde i øst. 

– I Østersjøregionen og Baltikum har Danmark, sammen med våres nordiske allierte, et særlig ansvar for sikkerheten og vesentlige sikkerhetspolitiske interesser. Forsvaret skal derfor styrkes til å kunne bidra mer til Natos kollektive avskrekkelse og forsvar, står det i dokumentet. 

Regeringen begynner forhandlingene om det kommende forsvarsforliket i inneværende uke.

Les også

Nøkkelord