Ordførere i nord: Blås nytt liv i befalsutdanninga nordpå!

I dag kan de som er ferdige med førstegangstjeneste og har fått seg jobb som spesialist i Forsvaret kun ta befalsutdanning på Sessvollmoen, like ved Oslo lufthavn Gardermoen. Ei slik utdanning bør også tilbys i Nord-Norge, framholder nå flere av landsdelens ordførere. (Foto: Forsvaret)

Ordførerne i Nord-Norges største byer tar til orde for gjenetablering av befalsutdanning i landsdelen.  – For oss er det innlysende at dette vil være et godt grep, sier Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø.  

English version.

I 2003 ble Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, som lå utenfor Harstad, lagt ned. Nå bør et slikt utdanningstilbud gjenopprettes i Nord-Norge, mener flere ordførere fra nord til sør i landsdelen. 

Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø kommune. (Foto: Håkon Steinmo/Tromsø kommune)

– I dag pendler altfor mange i Forsvaret til sine arbeidssteder i Nord-Norge. Forsvaret sier selv at det trenger at folk bor i nord. For oss ordførere er det innlysende at gjenetablering av befalsutdanning i landsdelen vil være et godt grep i så måte, sier Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø, til High North News.

Det felles utspillet kommer etter et nylig møte i O6-formatet – som samler ordførerne i landsdelens seks største byer: Tromsø, Bodø, Harstad, Narvik, Alta og Mo i Rana.

Saken ble først omtalt av NRK.

– Vi tror at om vi har ei befalsutdanning i nord, så vil nordnorsk ungdom søke på den. Det er mer sannsynlig at de blir i landsdelen, sier Kari-Anne Opsdal (Ap), ordfører i Harstad, til NRK.

Skorter på befal

Wilhelmsen peker også på Forsvarets stadig økende behov for befal, som er militære ledere med myndighet til å ta kommando og gi ordre. 

– I forsvarssjefens fagmilitære råd er en prognose sier at Forsvaret kan komme til å mangle 1700 befal og 1000 offiserer i 2028, sier Tromsø-ordføreren og fortsetter:

– Vi kommer til å fremme denne saken overfor statsråder og på arenaer der vi møter Forsvaret. Vi trenger ei slik utdanning i nord. Da blir både flere værende i landsdelen, og vi får også flere til å flytte hit. Så får vi ta debatten om konkret lokalisering etter hvert.

Bodø-ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) var ikke til stede på nevnte O6-møte, og har ikke hatt anledning til å ta stilling til forslaget.  

Supplerer Rødts forslag

Ordførerne i nord er ikke de første som foreslår revitalisering av befalsutdanning i landsdelen.

I vinter fremmet Bjørnar Moxnes og Seher Aydar i Rødt et representantforslag i Stortinget om blant annet å be regjeringen «vurdere å reetablere ettårig befalsskole i forsvarsgrenene og å lokalisere noe av denne befalsutdanningen i Nord-Norge.»

Saken ble behandlet i Stortinget i juni. Det konkrete forslaget om befalsutdanning (sammen med to andre delforslag) fikk kun fem stemmer for – da fra fra Rødt og Pasientfokus. 96 representanter fra de andre partiene på tinget stemte imot.  

LES OG SE OGSÅ:

Nøkkelord