Solid kvartal for norsk sjømateksport

Torsketrålere på Myre 2017. Foto: Thor Nielsen.
Sjømatråder skriver at det var nedgang i eksportverdien for norsk sjømat både i januar og februar, men at dette snudde i mars. Lakseeksporten gjør det særlig bra og eksportverdien av fryst torsk var i mars den høyeste registrert i en enkeltmåned. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Aldri før har verdien av norsk sjømateksport vært høyere i måneden mars enn i 2021. En sterk økning i eksportverdien i mars førte til det nest beste resultatet registrert i et første kvartal, melder Norges Sjømatråd. 

I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er likevel historiens nest beste resultat i et første kvartal, melder Norges Sjømatråd. 

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Historisk sett er det kun i oktober 2019 at eksportverdien har vært høyere i en enkeltmåned. Det er videre lakseeksporten til Asia som øker mest. Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd sier dette blant annet har sammenheng med en gradvis normalisering av etterspørselen. 

Historisk endring for klippfisk

Samtidig understreker Renate Larsen i Norges Sjømatråd at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen.

– Dette gjelder særlig torskeprodukter, som for eksempel fersk skrei og klippfisk, sier Larsen. 

Sjømatrådet melder at det er en nedgang for kvalitetsmerket skrei. 

Norge eksporterte 29 200 tonn fersk torsk til en verdi av 1,1 milliarder kroner i første kvartal. Av dette ble det eksportert 3 900 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 165 millioner kroner. Volumet falt med 17 prosent og verdien falt med 28 prosent i første kvartal.

–  Eksportprisene for fersk torsk har falt i takt med landingsprisene i første kvartal. Dette har rammet skreien som opplever et fall i både volum og verdi sammenlignet med første kvartal i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Brækkan legger til at eksportverdien for klippfisk av sei for første gang er større enn klippfisk av torsk i et kvartal.

– Nedgang i volum og verdi for klippfisk av torsk bidrar mest til verdinedgangen totalt, mens klippfisk av sei øker både i verdi og volum.

Samtidig meldes det at eksportverdien av fryst torsk i mars var den høyeste noensinne i en enkeltmåned. Sjømatrådet så økt eksport av fryst torsk til Europa i første kvartal. 

Tørrfisk-vekst i mars

– Tørrfiskeksporten til Italia ble i fjor kraftig redusert som følge av koronapandemien, mens tallene hittil i år viser at volumet er tilbake på 2019-nivå. Etter en antatt lagernedbygging i fjor ser det ut til at importørene nå igjen fyller opp lagrene sine. Nedstengninger av tradisjonelle salgskanaler for tørrfisk fortsetter imidlertid å legge en demper på konsumet, og vi forventer ingen stor vekst før nedstengningene oppheves, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Italia, Trym Eidem Gundersen.

I mars var det en økning i både verdi og volum for tørrfisk. Det ble eksportert 335 tonn tørrfisk til en verdi av 50 millioner kroner. Det er en økning i volum på 65 prosent, mens verdien økte med 16 millioner kroner, eller 46 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Les også

Nøkkelord