Lite skrei og et tøft marked for fiskemottak i Lofoten

– Vi må konkurrere på råstoffet og blir samtidig presset på redusert etterspørsel i markedet, sier daglig leder Jonas Walsøe i Berg Seafood. (Foto: Lars Hunstad). 

Knapt en måned før skreifisket er over venter flere fiskeribedrifter i Lofoten fortsatt på at landingene av torsk skal ta seg opp. Samtidig er det stor usikkerhet rundt markedsituasjonen.

Mens vinterfisket etter skrei i Vesterålen og områdene lenger nord er godt i gang, kommer innsiget av torsk fra Barentshavet sent til Lofoten i år. 

Daglig leder Jonas Walsøe i Berg Seafood forteller til High North News at det har vært små leveranser av skrei ved deres fiskemottak denne sesongen. Selskapet driver to fiskemottak i Svolvær og Laukvik og produserer blant annet tørrfisk av torsk, som eksporteres til kunder i Norge og Europa. 

Det er kjøp og salg av fisken som gjør at vi har jobber.

Jonas Walsøe, daglig leder i Berg Seafood.

– Et anlegg på yttersiden og et på innersiden av Lofoten burde være en liten sikkerhet for at man får tilgang til råstoffet. Men det har ikke vært tilfellet. Til sammen kunne vi kjøpt et ok kvantum, men i år ender vi ikke opp i nærheten engang, sier Walsøe.

Til tross for noe økt men ujevn aktivitet i det siste, er skreileveransene i Lofoten og Salten redusert med 12.760 tonn, eller 54 prosent, sammenlignet med i fjor, ifølge de siste tallene fra Norges Råfisklag. 

Det er omtrent en måned igjen av skreisesongen, som varer fra rundt januar til april. For mange fiskeribedrifter legges grunnlaget for hele året i disse ukene. 

Utfordrende for fiskeindustrien

Hva tenker du om de neste ukene og denne sesongen?

– Det kan bli hardt for mange å drive butikk uten råstoff. Det er kjøp og salg av fisken som gjør at vi har jobber, sier Walsøe og legger til:  

– Vi må konkurrere på råstoffet og blir samtidig presset på redusert etterspørsel i markedet. Strukturen av fiskeribedrifter på landsiden kan nok se ganske annerledes ut om et år.  

Hvordan da?

– Det kan være flere som ikke er her eller blir kjøpt opp. 

– Før hadde mange kanskje råd til at det ikke var fisk et år. Nå er man knyttet opp til flere pålegg og kostnader fra myndighetene. Få bedrifter tåler et år uten kjøp og salg av råstoff for å dekke opp for kostnadene dersom de ikke har trålere eller laks til å finansiere tapene sine, fortsetter Walsøe.  

Les også

Solgte med tap

Fiskekjøperen forteller videre om et krevende fjorår, der mottakene kjøpte fersk torsk for relativt høye priser tidlig i sesongen. Mye av fisken ble solgt med tap senere på året, da etterspørselen ute i markedet sank på grunn av coronapandemien. Etterspørselen etter produkter som tørrfisk, saltfisk og klippfisk fra land som Brasil, Portugal og Italia falt betydelig. 

– Når man har betalt overpris forrige sesong, får man økt omsetning. Men mange sitter igjen med større tap, og vi kommer ikke innenfor kompensasjonsordningen heller. Den retter seg mot omsetning. I tillegg går vi inn i en ny sesong nå med lite fisk. Noen er heldige og får mye, men generelt er det veldig lite i Lofoten, sier Walsøe i Berg Seafood.  

– Regjeringen, som skal begynne å se på hva som skal til for å gjøre industrien lønnsom, burde i hvert fall se på hva den skal gjøre for å hjelpe næringa etter de siste to årene. For regninga har vi tatt selv, legger han til

Fiskerianalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea kommenterte nylig situasjonen mange fiskeribedrifter står i til High North News:

– Frykten er vel et nytt år med tap på varelageret. Det er nok mange som er avhengig av å tjene penger i år etter å ha tapt penger i fjor, sa Egeness.

Fiskeskøyter ved Røst utenfor Lofoten

Mye av ferskfisken som kjøpes under vinterfisket, eksporteres nå. Tørrfisken som produseres nå eksporteres normalt sett på sensommer og høst. (Foto: Redningsselskapet). 

Bekymret for pris og etterspørsel

– Akkurat nå er vi nesten mest bekymret for markedet og at vi greier å selge fisken til en fornuftig pris. Vi ligger etter, og det er mye som skal opp og ut på kort tid. 

Det forteller eier i Saga Fisk, Erling Santi Falch til High North News. 

Selskapet eksporterer blant annet tørrfisk, saltfisk og ferskfisk til det europeiske markedet. Spørsmålet nå handler om hvor mye som skal produseres og hvor mye selskapet greier å selge. Det vurderes løpende, sier han. 

 I løpet av de tretti årene jeg har holdt på er dette en av de vanskeligste sesongene. 

– Sjømat har nesten solgt selv. Folk har ringt om produktene, men plutselig var det vi som måtte ringe. Noen av de landene i Europa vi handler mest med, er også noen av de hardest rammede. Det merkes klart. Det er ikke tørrfisk til middag de tenker mest på nå. Det har allerede vært et prisfall, men det kan komme et til hvis det stopper opp. Vi er helt avhengig av hvordan det nå utvikler seg med pandemien, legger han til. 

Fiskebåter fra Vesterålen

Falch sier de også har vært bekymret for fisket denne sesongen. Saga Fisk AS driver to fiskemottak i Svolvær og Henningsvær. 

 Denne uka har vi begynt å få litt feeling med Lofotfisket i Henningsvær, men skreien vil ikke gå lenger. Det vi må gjøre, er å prøve å få båter fra Vesterålen til å gå fra det overskuddsområdet og levere her, sier Falch.

Han forteller at det er stort fiske ved Andenes. 

Er de villige til å komme da?

– Ja da, det er vanlig at det flytter seg fra der det er mye til der det er lite. På Andenes har man problemer med å ta unna alle båtene som fisker der. Noen er nødt til å gå hit, så det fordeler seg litt.

– Vi har ennå ikke gitt opp at det kommer et innsig. Det er 14 dager til påske. Det kan ennå redde seg, legger han til.  

Les også

Nøkkelord