Glea AS: Usikkerhet knyttet til salget av årets tørrfiskproduksjon

- Vi har ikke så stor føling med coronakrisen i øyeblikket. Man lever litt i en «boble» under vintersesongen, men vi tror at det blir store utfordringer fremover. Vi er veldig usikre på hva som er riktig å gjøre videre, sier Rune Stokvold, daglig leder på Glea AS. Foto: Røst i Lofoten, Linda Storholm.

En stor del av tørrfisken som Glea AS på Røst produserer på denne tiden av året, selges til Italia på høsten. Det er nå uvisst når eksporten dit kommer i gang igjen, sier daglig leder, Rune Stokvold. Han frykter de vil merke flere konsekvenser av coronakrisen framover. 

 

For Glea på Røst, i havgapet utenfor Lofoten, går aktiviteten så å si som normalt under coronakrisen.

Bedriften produserer hovedsakelig tørrfisk. Tørrfisk har som kjent lang holdbarhet og bedriften tar derfor sjansen på å produsere et visst volum også i år. 

- Til daglig leverer fiskere slik de pleier å gjøre. Det er en god del båter her som leverer fisk og ting går relativt normalt, sier Rune Stokvold, daglig leder i Glea AS. Han forventer imidlertid at de vil merke flere konsekvenser framover.

- Vi har ikke så stor føling med coronakrisen i øyeblikket. Man lever litt i en «boble» under vintersesongen, men vi tror at det blir store utfordringer fremover. Vi er veldig usikre på hva som er riktig å gjøre videre, sier Stokvold.

Han legger til at dette nok er et år hvor fokuset ligger på å begrense risikoen så mye som mulig. For selv om Glea fortsatt kjøper fisk, selger de nå mye mindre enn det som er vanlig.

- Når alt av hoteller og restauranter i mer eller mindre hele Europa er stengt så gjør det noe med etterspørselen. 

Produserer tørrfisk

Det er produksjonen de har på tørrfisk, tørket torsk, på denne tiden av året som spesielt bidrar til at aktiviteten på mange måter går som normalt, forteller Stokvold. Han sier likevel at de i år produserer mindre volum enn i et normalår. 

Tørrfisken som produseres nå skal normalt sett selges i løpet av høsten. 

- Hovedmarkedet for tørrfisk er Italia og mellom 70 og 80 % av salget vårt går dit. 

Han sier det nå er stor usikkerhet på hvor lang tid det vil gå før Italia, som er hardt rammet av coronaviruset, vil være oppe på fote igjen. 

- Akkurat nå er det helt stopp i salget til Italia, påpeker han.

- Dermed er det også stor usikkerhet om den produksjonen vi gjør nå vil være mulig å selge til høsten. Alt er avhengig av om livet kommer tilbake til normalen i Italia. 

Usikkerhet i fiskerinæringa

Det er mye utrygghet og uvisshet i fiskerinæringa nå og det er vanskelig å planlegge for stort lengre enn en dag om gangen, forteller Stokvold.

Han mener det er usikkert hvorvidt krisen vil påvirke fiskere.

- Etter påske, når hengingen av fisk er over, er alt avhengig av at ferskfiskmarkedet har våknet til liv igjen. Uten et fungerende marked for fersk fisk blir det vanskelig for anleggene å holde åpent og dette vil kunne medføre at fiskerne ikke får levert fisken. I øyeblikket er det først og fremst usikkerheten som råder i alle ledd i næringa, sier han.

Den svakere krona har nok bidratt til at eksporten av spesielt saltfisk i øyeblikket går ganske greit, forteller han, og legger til at det også har sett litt lysere ut for eksport av fersk fisk denne uken, men at volumene som går ut av landet er små.  

- På litt lengre sikt er vi ganske optimistiske og vi tror etterspørselen etter fisk, som er ren og sunn mat, kommer til å bli veldig sterk når forholdene normaliserer seg igjen.  

- Vi må bare prøve å holde motet oppe og vi regner med at vi «står han av» også denne gangen, avslutter Stokvold.

Nøkkelord