Russland med militærøvelser i havområder vis-à-vis Alaska

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er dette en av de russiske atomubåtene som opererte under øvelse Umka-2022. (Foto: Skjermdump fra video publisert av det russiske forsvarsdepartementet).

Den russiske Stillehavsflåten gjennomførte nylig flere missiloppskytninger i havområder nord for Beringstredet for å trene på forsvar av det russiske Arktis.

Russiske atomdrevne ubåter gjennomførte nylig militærøvelser i arktiske havområder, for å teste beredskapen til å forsvare russisk Arktis. Det skriver det russiske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Militærøvelsen, med navnet Umka-2022, ble utført av den russiske Stillehavsflåten og styrt fra kommandoskipet «Marsal Krylov».

Ifølge departementet lanserte atomubåtene «Omsk» og «Novosibirsk» antiskip kryssermissiler i overflateposisjon mot et havmål som imiterte en avdeling av fiendtlige krigsskip.

Tester evnen til å forsvare

Oppskytningene fant sted i Tsjuktsjerhavet nord for Beringstredet, som skiller den østlige delen av Russland og den amerikanske delstaten Alaska.

Missiler ble også avfyrt mot havmål fra Tsjuktsjerhalvøya med Russlands såkalte Bastion-kystmissilsystem. Departementet skriver at marinestyrker, flystyrker og kysttropper gjennomførte øvelsene for «teste evnen og beredskapen til å forsvare det russiske Arktis militært».

Umka er en årlig russisk militærøvelse i Arktis. I september 2020 gjennomførte den russiske marinen også en storstilt øvelse nær Alaska der mer enn 50 krigsskip og rundt 40 fly deltok. 

I forbindelse med øvelsen i 2020 poengterte forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen at det er flere grunner til at den russiske Stillehavsflåten nå øver i Beringhavet, på steder de ikke tidligere har øvd og med større styrker enn på lenge. 

Til High North News sa hun at Russlands flanke mot USA i korte trekk blir mer sårbar som følge av issmeltingen i Arktis. Det forsterker blant annet også Russlands interesse i å sikre manøvreringsfriheten til Stillehavsflåtens strategiske ubåter med atomvåpen.

Nordflåten med samtidig øvelse

Nylig holdt også luftforsvarsstyrkene til den russiske Nordflåten en øvelse for å beskytte statsgrensen i luftrommet i Arktis.

Nordflåten operer ut fra Kola-halvøya, like ved grensen til Norge. Luftvernregimentet, stasjonert på øygruppa Novaya Zemlya, var involvert i øvelsen. 

Ifølge pressetjenesten til Nordflåten gjennomførte kampmannskapene til S-400 luftvernmissilsystemet tiltak knyttet til radarrekognosering og sporing av målene til en tenkt fiende. En luftvernkamp ble gjennomført med simulerte oppskytinger av luftvernstyrte missiler. Rollen som fiende ble utført av Su-33 og MiG-29K jagerfly. 

Les også

Nøkkelord