Stor militær aktivitet ved kysten av Nord-Norge: Mer enn 50 marinefartøy og 100 fly i sving

Franske, finske og svenske marinestyrker trener denne uka på amfibiske kaldværsoperasjoner ved kysten av Troms ut fra det amerikanske landgangsskipet USS Gunston Hall. Her går finske marinesoldater fra Nylandsbrigaden over på et svensk hurtiggående angrepsfartøy av typen CB90. (Foto: Danielle Serocki/USAs marine)

Nå er marineøvelsen Joint Warrior godt i gang i nord med en rekke allierte krigsskip og luftfartøy. Dette gjelder også andre militære aktiviteter som leder opp til Nordic Response – øvelsen på hele Nordkalotten som starter søndag

Innenfor rammen av Natos overordnede øvelse Steadfast Defender foregår nå høy militær aktivitet i nord. Hensikten er å teste alliansens nye regionale planverk, utvikle evnen til samvirke og drive avskrekking.

I januar startet forflytningen av allierte forsterkninger fra Nord-Amerika til Europa, som del av Steadfast Defenders første fase. Blant fartøyene som har krysset Atlanteren er landgangsskipet USS Gunston Hall i USAs 2. flåte, som ankom Harstad i Nord-Norge sist onsdag.

Tidligere denne uka tok nevnte skip og titalls andre marinefartøy, med god støtte i lufta, fatt på den britiskledede marineøvelsen Joint Warrior. I denne er fokuset på å sikre kommunikasjonslinjer i Nordøst-Atlanteren og utføre landgangsoperasjoner ved kysten av Nord-Norge.

Dette spiller igjen opp til den norskinitierte øvelsen Nordic Response – som innledes på søndag og går til 15. mars på tvers av nordlige deler av Norge, Finland og Sverige. Under denne vektlegges mottak av allierte styrker og samvirke i møte med en fiktiv invasjon av Finnmark. Det blir øving over hele Nordkalotten med tilhørende luftrom og havområder.

USS Gunston Hall seilte fra Norfolk, USA, 24. januar. Med øvelsen Steadfast Defender vil Nato demonstrere sin evne til raskt å utplassere og bruke forsterkninger i forsvar av europeisk territorium. (Foto: Manvir Gill/USAs marine)

Sentrale stikkord for øvingsaktiviteten

– Steadfast Defender er Natos største militærøvelse siden den kalde krigen. I praksis er den innramming for en serie store nasjonale og multinasjonale øvelser i første halvdel av 2024. Totalt deltar 90 000 soldater fra alle 31 medlemsstater, samt Sverige.

– På overordnet plan er Steadfast Defender inndelt i to faser: 1) Alliert forsterkning av Europa over Atlanteren (januar-mars) – og 2) bruk av utplasserte forsterkninger i alle militære domener langs Natos nordflanke og østflanke (februar-juni).

– Joint Warrior (24. februar-) og Nordic Response (3.-15. mars) er tett integrerte øvelser under nevnte Nato-paraply. Disse inkluderer tilsvarende deltakende land og fartøy:

– Over 20 0000 soldater fra totalt 13 land: Norge, Finland, Sverige, USA, Canada, Storbritannia, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Italia.

– Over 50 marinefartøy: Ubåter, destroyere, fregatter, hangarskip, korvetter og landgangsfartøy.

– Over 100 luftfartøy: Kampfly, maritime patruljefly, helikoptre og andre luftfartøy.

– Rundt 11 000 soldater vil under Nordic Response operere på land med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre militære kjøretøy.

Sammensatt amfibisk styrke

USS Gunston Hall opererer nå i Vågsfjorden i Troms. Før ferden gikk nordover, anløp skipet Portsmouth i Storbritannia og tok om bord en fransk landgangsstyrke – medlemmer av Le Bataillon de Fusiliers Marins Détroyat.

I Storbritannia trente USS Gunston Hall og den franske styrken blant annet på strandraid – og utførte samoperasjoner med det italienske landgangsskipet ITS San Giorgio. Senere har disse to landgangsskipene også blitt tilsluttet av det italienske hangarskipet ITS Giuseppe Garibaldi, som òg anløp Harstad sist helg.

I opptakten til Joint Warrior og Nordic Response har den amerikansk-franske styrken utført treningsaktiviteter i Harstad-området, som landgang med små gummibåter. Til kai i den nordnorske havnebyen fikk også USS Gunston Hall om bord marinestyrker fra Finland og Sverige.

– De har snøskutere, ski og annet utstyr som de vil bruke i landgangsoperasjoner i et arktisk miljø, fortalte skipssjef på USS Gunston Hall, orlogskaptein Christopher W. Van Loenen, på søndag.

– Mannskapet og jeg ser veldig fram til å integrere oss med franske, finske og svenske styrker om bord ettersom vi utfører avanserte landgangsoperasjoner sammen med italienerne – som leder den amfibiske arbeidsgruppen, framholdt Van Loenen.

Under havneanløpet i Harstad benyttet skipssjef på USS Gunston Hall, orlogskaptein Christopher W. Van Loenen (nr. to til høyre), anledningen til å treffe lokale ledere – som ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) (nr. to til venstre). – Mannskapet og jeg har blitt veldig godt mottatt og tatt vare på, og vi er veldig takknemlige for vårt opphold her, sa Van Loenen. (Foto: Danielle Serocki/USAs marine)

Les mer om det samlede øvingskomplekset her:

Sterke forbindelser

Til stede i Harstad søndag var også kontreadmiral David Patchell, visesjef for USAs 2. flåte og leder for Commander Task Force North (CFT-N).

I februar etablerte CFT-N et fremadrettet hovedkvarter i Bodø som et maritimt kommandoelement til støtte for Nato-øvelsen Steadfast Defender – og herunder med konkret sikte på Joint Warrior og Nordic Response.

– Det er en ære å være gjester her i Norge, og vi er takknemlige for norsk støtte for å muliggjøre etableringen av vårt Task Force North-hovedkvarter i Bodø. Norge er en trofast alliert, og lokaliseringen av CFT North så nært det norske forsvarets operative hovedkvarter muliggjør fortsatt utvikling av vitale relasjoner, sa Patchell og fortsatte:

– Norge og Nord-Amerika er ikke bare knyttet sammen av felles verdier, men også av geografi. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme en arktisk region som er fri for konflikt – og der miljøet beskyttes og brukes til legitime formål.

Kontreadmiralen framhevet også betydningen av samvirket med de andre allierte landene og kommende Nato-medlem Sverige under denne store øvingsaktiviteten.

– Steadfast Defender vil demonstrere kraften og kapabilitetene til våre allierte styrker, og vår forpliktelse til fred og sikkerhet.

Kontreadmiral David Patchell, visesjef for USAs 2. flåte og leder for Commander Task Force North (t.v.) i møte med den italienske kontreadmiralen Valentino Rinaldi, leder for den amfibiske styrken som nå opererer i nord. Her er de om bord på det italienske hangarskipet ITS Giuseppe Garibaldi til kai i Harstad. (Foto: Danielle Serocki/USAs marine)

Større hangarskipgruppe

Hangarskipet HMS Prince of Wales leder an Storbritannias bidrag til første fase av Steadfast Defender – og likeledes de integrerte øvelsene Joint Warrior og Nordic Response.

Nå seiler hangarskipet utenfor kysten av Nord-Norge ledsaget av britiske enheter som fregatten HMS Portland og støttefartøyene RFA Tideforce og Tidespring, samt fregatter fra Canada, Spania og Danmark – henholdsvis HMCS Charlottetown, SPS Cristobal Colon og HDMS Niels Juel.

– Øvelsen Joint Warrior er en betydelig demonstrasjon og test av Storbritannias hangarskipstyrke, og en uvurderlig mulighet for oss til å integrere med allierte og partnere for å styrke vår effektivitet og samarbeid, sier flaggkommandør James Blackmore, sjef for Storbritannias hangarskipgruppe (UK Carrier Strike Group).

– Det faktum at vår hangarskipgruppe nå inkluderer skip fra fire Nato-land illustrerer nivået av samhold, samvirke og besluttsomhet som eksisterer på tvers av alliansen, supplerer kommandør John Cromie, nestleder og stabssjef i den britiske hangarskipgruppen.

Som antydet opererer også en rekke andre marinefartøy fra ulike land i nord for tida. Eksempelvis seiler Natos stående mineryddingsgruppe 1 (SNMCMG1) med skip fra Tyskland, Estland, Nederland, Belgia, Frankrike og Norge ved kysten av Troms.

LES OGSÅ:

Nøkkelord