Ofotbanen fortsatt stengt. Det påvirker logistikk i forbindelse med øvelsen Nordic Response

Forsvarssjefen på besøk på Evenes flystasjon
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er tydelig på viktigheten av Ofotbanen for Forsvaret og sivilsamfunnet. Foto fra besøk på 133 luftving, Evenes flystasjon. (Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret)

– Ofotbanen er viktig for Forsvaret. Med Sverige og Finland som Nato-medlemmer får den økt betydning. Det sier forsvarssjef Kristoffersen til High North News. 

English version.

I snart to måneder har jernbanen mellom Norge og Sverige i nord vært stengt på grunn av en omfattende avsporing like ved norskegrensen i Nord-Sverige. 

Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier avsporingen har påvirket logistikken i forkant av militærøvelsen Nordic Response, som starter i begynnelsen av mars.

Under øvelsen skal Norge, Sverige og Finland øve på å forsvare de nordlige delene av landene, med forsterkninger fra andre Nato-land.

– Mange av våre allierte, som hadde planlagt å bruke Ofotbanen for frakt, har funnet andre løsninger som skip og veitransport, forklarer Kristoffersen i et intervju med High North News. 

Ofotbanen/Malmbanen

  • Strekker seg fra Narvik i Nord-Norge til Boden i Nord-Sverige, med forlenging til Luleå (omkring 50 mil)
  • Sentral for både persontrafikk, godstrafikk og malmtransport 
  • Enkeltsporet, som vil si at den er svært følsom for avsporing
  • Preget av lav kapasitet og overbelastning
  • Åpnet i 1902. Hovedformålet var transport av jernmalm fra gruvene i Norrbotten 

En viktig bane for Forsvaret

Et omfattende reparasjonsarbeid, samt uvær og store mengder snø, har ført til at toglinjen, som kalles for Ofotbanen og Malmbanen på henholdsvis norsk og svensk side, ennå ikke har åpnet. 

Avsporingen har fått konsekvenser for næringsliv og folk i nord. Toglinjen er Sveriges tyngst trafikkerte jernbane, og er også en av Nord-Norges viktigste transportårer. Som indikert er den ikke minst betydningsfull sett i sammenheng med forsvar og beredskap. 

– Ofotbanen er viktig for Forsvaret – på samme måte som den er viktig for sivilsamfunnet i Nord-Norge, understreker forsvarssjefen.

– Togstrekningen er generelt viktig for forsyninger til Nord-Norge, men den er også en viktig bane som vi bruker, spesielt i forbindelse med øvelser, utdyper han. 

Med Finland og Sverige som Nato-medlemmer får Ofotbanen økt betydning.
General Eirik Kristoffersen, Norges forsvarssjef

Kobler Norge og Sverige sammen i nord

Avsporingen som skjedde for snart to måneder siden føyer seg inn i en rekke avsporinger på toglinja de siste årene, og både i Norge og Sverige har debatten om dobbeltspor dukket opp på ny. 

– Hvor nære vi er dobbeltspor på Malmbanen er et kostnadsspørsmål, men etter denne avsporingen tror jeg prioriteringen av Malmbanen har økt, sier svensk kommandørkaptein Stefan Lundqvist, militær forsker og lærer ved Försvarshögskolan.

– Malmbane-strekningen til Narvik er en av de største flaskehalsene vi har, hovedsakelig for den svenske gruveindustrien, og avsporingen har allerede kostet Sverige store summer, sier han til High North News.

Øst-vest-forbindelsen blir viktigere

Stefan Lundqvist ved Forsvarshögskolan
Kommandørkaptein Stefan Lundqvist er militær forsker og lærer ved Försvarshögskolan i Sverige. (Foto: Försvarshögskolan).

Lundqvist ser på utbedring av Malmbanen som viktig i lys av den bredere geopolitiske og geoøkonomiske utviklingen på Nordkalotten.

I Nord-Sverige skal det etter planen investeres flere milliarder i grønn industri, som vil ha behov for jernbanelinja i de kommende årene.

Med Finlands inntreden i Nato, og et kommende svensk Nato-medlemskap, øker også betydningen av Ofotregionen og mulighetene for å flytte militære ressurser østover.

– Utviklingen av jernbanelinjen er et svensk-norsk anliggende som må utbedres i lag. Vi må sørge for at Sverige og Norge logistikkmessig kobles sammen fra vest til øst, sier Lundqvist og understreker at dette er særlig viktig når forbindelser mellom nord og sør er begrensede i Norge.

– Dette blir imidlertid et mindre problem dersom vest-øst-forbindelsene er gode i nord, samt at dette igjen kobles sammen med nord-sydlige forbindelser i Sverige. Det er av stor militærstrategisk betydning å få til at dette henger i hop.

Militærforskeren understreker viktigheten av at Norge, Sverige og Finland får til et sterkt samarbeid på totalforsvaret, slik at landene kan forsterke hverandre og være kompatible. En del av dette handler om jernbanen og at man får redundans, altså flere tilgjengelige systemer for å minske sårbarhetene. 

De nordiske forsvarssjefen har utpekt sentrale fjorder og havner som særllig betydningsfulle for å sikre allierte militære forsterkninger til hele Norden. Dette inkluderer Ofotfjorden og Narvik havn. F.v.: General Per Michael Bydén (Sverige), general Flemming Lentfer (Danmark), general Eirik Kristoffersen (Norge), general Timo Kivinen (Finland) og Jónas G. Allansson (Island). (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).

Ofotregionens betydning

Narvik Havn er en kjernenettverkshavn i EU og EØS -området, og Ofotbanen er en del av det samme kjernenettverket - av grensekyssende korridorer. (Kart/Illustrasjon: Narvik havn)
Narvik er et viktig knutepunkt for transitt inn og ut av Nord-Norge, og for sikkerhet og beredskap. (Kart: Narvik Havn).

– Med Finland og Sverige som Nato-medlemmer får Ofotbanen økt betydning, understreker forsvarssjef Eirik Kristoffersen. 

Sentralt i dette bildet er rollen til Narvik havn og Ofotregionen for alliert støtte til hele Nordkalotten, ettersom dette er et naturlig område for mottak og transitt av allierte forsterkninger dersom det skulle være nødvendig, forklarer han.

Forsvarssjefen forteller at han under øvelsen Cold Response i 2022 samlet nordiske forsvarssjefer i Narvik der de blant annet diskuterte betydningen av Ofotbanen for forsterkninger inn til Sverige og Finland dersom andre muligheter ikke var åpne eller denne muligheten var den beste.

– Kommunikasjonsinfrastruktur på tvers av de nordiske landene er en av sakene som nå sees på i forbindelse med integreringen av Finland og Sverige i Nato, legger han til. 

– Vi må tenke hvordan vi kan integrere de sivile ressursene i forsvaret av Norden sammen. Dette gjelder blant annet redundans i infrastrukturen. Det jobbes bra på mange områder for å utvikle totalforsvaret i forhold til den nye situasjonen der Sverige og Finland også er Nato-medlemmer, avslutter han. 

Les også

Nøkkelord