Solid utvikling i norsk sjømateksport hittil i år

Fiskebåter til kai i Lofoten
Verdien av norsk sjømat eksportert hittil i år er høyere enn samme periode i rekordåret 2019. (Foto: Redningsselskapet/Flickr.)

Eksporttallene for august viser tidenes verdivekst for norsk sjømateksport i en august-måned. Det meldes blant annet om vekst i eksporten av laks og klippfisk. 

– En gradvis gjenåpning av verdenssamfunnet har åpenbart hatt en positiv effekt, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding. 

Ifølge Sjømatrådets tall eksporterte Norge sjømat for 9,6 milliarder kroner i august. Det er en økning på 32 prosent, sammenlignet med august i fjor. Verdiveksten på 32 prosent er tidenes høyeste målt mot tilsvarende måned året før.

Arter som laks, makrell, klippfisk og kongekrabbe bidro aller mest til denne økningen.

Når det gjelder sjømateksporten hittil i år viser tallene at det er eksportert sjømat for 72,9 milliarder kroner. Det er 7 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2020. For øvrig er også dette tallet høyere enn samme periode i rekordåret 2019.

Økning i lakseeksporten

Som High North News har skrevet tidligere, ble det registrert kraftig vekst i lakseeksporten i årets juli-måned. Den positive trenden fortsetter også i august. 

– Vi har aldri hatt en sterkere august for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren er to av forklaringene. Samtidig ser vi også at hjemmekonsumet øker i flere markeder, noe som har løftet etterspørselen etter laks sammenlignet med august i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Vekst i klippfiskeksporten til Brasil

Norge eksporterte 6 900 tonn klippfisk til en verdi av 359 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 52 prosent. Eksportverdien økte med hele 64 prosent. 

– I august ble volumet av klippfisk av torsk til Portugal mer enn doblet, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det en økning i eksportvolum på nesten 800 tonn, eller 7 prosent. Eksportvolumet både i august og hittil i år er imidlertid noe lavere enn i 2019. Vi er likevel optimistiske når det gjelder utviklingen i markedet for klippfisk i Portugal fram mot jul, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Både Brasil og Portugal er to av hovedmarkedene for klippfisk fra Norge. Sjømatrådet melder at Brasil nå er det landet med størst økning i eksportvolum av klippfisk hittil i år. På grunn av covid-19 og svekkelsen i valutakursen, som har gjort det dyrere å kjøpe inn varer, falt eksporten til Brasil betydelig gjennom pandemien. Importen av klippfisk var allerede synkende før pandemien, forklarte sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges Sjømatråd i et tidligere intervju med High North News.

– De fire siste månedene har eksportvolumet av klippfisk av sei og torsk vært høyere enn i 2019. Denne gode utviklingen gir optimisme og tro på at landet nå er på rett kurs, sier Norges sjømatråds utsending til Brasil, Øystein Valanes.

Når det gjelder tørrfisk falt både eksportvolum og verdi i august. Tørrfiskeksporten til Italia fortsatte imidlertid veksten med en 9 prosent økning i eksportvolum på tørrfisk av torsk. 

Les også

Les også

Nøkkelord