Holdt produksjonen i gang til tross for pandemien

Nuuk, Grønland

Fiskeri er en av Grønlands viktigste næringer. Landets eksport består i stor grad av fisk og reker. (Foto: Pro Studio).

Gjennom pandemien har sjømatselskapet Royal Greenland opprettholdt aktiviteten på noenlunde samme nivå som før. En mer restriktiv tilnærming kunne ført til sosioøkonomiske problemer for lokalbefolkningen, mener selskapet. 

Mange sjømatbedrifter har det siste året merket konsekvensene av coronapandemien gjennom en rekke nedstengninger av restauranter og andre utsalgssteder, samt lavere salgspriser for produktene. 

Som High North News tidligere har omtalt, solgte fiskeribedrifter mye hvitfisk med tap i 2020.

Det statseide grønlandske fiskeri- og sjømatselskapet Royal Greenland opplyser at det heller ikke har vært i stand til å unngå de finansielle virkningene som ble trigget av pandemien,  til tross for betydelig innsats.

Etter et rekordsterkt år i 2019 fikk selskapet en historisk nedgang i omsetningen på 9 prosent, et direkte resultat av fallende salgspriser for selskapets kjerneprodukter som reker og kveite (Greenland halibut). 

Salg til Kina

Salget ble etter hvert særlig påvirket av en mer restriktiv markedsadgang til Kina, som utgjør Royal Greenlands største enkeltmarked og 20 prosent av selskapets totale salg. 

Redusert salg til matservering og Kinas restriktive handlinger for å hindre coronasmitte i sammenheng med import, tvang Royal Greenland til å flytte betydelige salgsvolumer til flere konkurransedyktige kanaler og markeder, skriver selskapet. 

Buffer mot markedsuro

Selskapet opplyser imidlertid om at et godt år i 2019 bidro til at selskapet var i god stand til å kunne opprettholde fiskeri og produksjon på mer eller mindre samme nivå som før. 

En mer restriktiv tilnærming kunne ført til sosioøkonomiske problemer for lokalbefolkningen på Grønland og i Canada, mener selskapet. 

I 2020 økte selskapet også antallet fulltidsansatte i Grønland med 20 personer. Selskapet landet 62 000 tonn sjømat fra kystnære fiskere i Grønland til en gjennomsnittspris som var 7 prosent lavere enn i 2019. I Canada tilsvarte landingene 20 000 tonn. Royal Salmons åtte havgående fartøy fanget totalt 58 500 tonn sjømat, omtrent 3000 tonn mer enn i 2019. 

Polar Seafood

Det grønlandske fiskerikonsernet Polar Seafood meldte om et overskudd på 233 millioner danske kroner før skatt i 2020, omtrent 100 millioner mindre enn året før. Selskapet beskriver resultatet som tilfredsstillende, ifølge grønlandske KNR. 

I en pressemelding gjengitt hos KNR, uttaler styreleder Henrik Leth at selskapet har klart seg godt gjennom krisen. Polar Seafood har videre vært i stand til å utbetale samme beløp som sist til sine leverandører i Grønland til tross for lavere salgspriser på produktene.

Selskapet, som er et av de største privateide fiskeriselskapene i Grønland, hadde en omsetning på 3 milliarder kroner i 2020.

Les også

Nøkkelord