Snart startskudd i nord for Hærens største øvelse denne høsten

Panserbataljonen til Brigade Nord øver med bombekaster
Framover skal soldater i Panserbataljonens bombekastertropp (på bildet) øve på samvirke med andre bataljoner i Brigade Nord, samt Trenregimentet på Bardufoss og en innsatsstyrke fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt. (Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret)

Fredag innleder Hæren, og da særlig Brigade Nord, øvelsen Arctic Bolt i Troms. Samlet vil rundt 3500 hærsoldater og 200 heimevernssoldater delta. For første gang på tre år skal også Hærens hurtige reaksjonsstyrke være med på brigadeøving i nord.

Militærøvelsen Arctic Bolt starter i morgen, fredag, og skal pågå fram til 29. november, informerer Forsvaret i en pressemelding.

Dette vil være Hærens og Brigade Nords største øving i høst, og etterfølger forrige ukes omfattende allierte treningsaktivitet i nord med vekt på luftoperasjoner.

Den forestående hærøvelsen vil primært foregå i sørlige deler av Troms. Rundt 1000 militære kjøretøy skal i sving, og det varsles mye trafikk langs E6.

Forsvaret viser særlig til strekningene Setermoen-Bardufoss-Heia-Skjold-Nordkjosbotn. De aller fleste avdelingene vil legge ut på landeveien på mandag, mens øvelsens stridsdel innledes rundt midnatt på onsdag.

Militær trafikk under den store norskledede øvelsen Cold Response 2022 i mars, som i stor grad foregikk i nord. Av de rundt 1000 kjøretøyene som skal i aksjon under Arctic Bolt-øvingen denne måneden, er det snakk om 350 beltekjøretøy, 570 hjulkjøretøy og 80 lette terrengkjøretøy. (Foto: Forsvaret)

Rask reaksjonsstyrke deltar

Denne gangen skal Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord for første gang på tre år være med på brigadeøving i nord.

Denne reaksjonsstyrken er bygget rundt Telemarksbataljonen, en manøverbataljon i Brigade Nord, som holder til på Rena i Østerdalen. Nå skal kjøretøy og utstyr til denne styrken skipes fra Rena til Setermoen og Skjold, med ankomst på lørdag.

– At det er tre år siden sist, har med økonomi å gjøre. Ekstratildelingen vi fikk fra regjeringen i sommer har muliggjort at vi nå får øvd med [nesten, journ. anm.] hele Brigade Nord, sier sjef for Hæren, generalmajor Lars S. Lervik.

Som følger av Ukraina-krigen fikk Forsvaret i mai en ekstraordinær bevilgning på tre milliarder kroner. Midlene er blant annet innrettet mot mer øving i Brigade Nord og Finnmark landforsvar, samt innenfor Heimevernet. Sentrale siktemål er å bedre reaksjonsevnen og styrke fellesoperativt samvirke, også med allierte. 

Søndag meldte for øvrig Hæren at britiske marinesoldater er på vintertrening i Troms.

Transporten av Hærens hurtige reaksjonsstyrke er også verdifull deployeringstrening.
Sjef for Hæren, generalmajor Lars S. Lervik.

Trening på samvirke og utplassering

Arctic Bolt vil omfatte de aller fleste avdelingene i brigaden, som ved trening og mulig strid skal samvirke som et stort system.

Samlet involverer øvelsen rundt 3500 soldater fra Brigade Nord og Trenregimentet på Bardufoss, samt omtrent 200 heimevernssoldater fra innsatsstyrken Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt.

– Systemtreningen bidrar både til økt evne, kompetanse og beredskap, og hever dermed vår totale evne til å forsvare landet. Den strategiske transporten av Hærens hurtige reaksjonsstyrke er også en svært verdifull deployeringstrening før HRS går på en forhøyet Natos VJTF-beredskap til nyttår, påpeker Lervik.

VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) er Natos hurtige reaksjonsstyrke, og ble etablert etter den russiske Krym-anneksjonen i 2014. Denne skal være klar for operasjoner innenfor 48 til 72 timer. Det norske bidraget med Hærens hurtige reaksjonsstyrke vil stå i slik Nato-beredskap i et år, da som del av en tyskledet brigade med avdelinger fra ni land.

Fra starten av november har Forsvaret selv operert med hevet beredskapsnivå

Fakta om enhetene som skal øve under Arctic Bolt 2022

Brigade Nord er den største avdelingen og kjernen i den norske Hæren. Den er plassert i Troms ved Bardufoss garnison og Setermoen leir, henholdsvis i kommunene Målselv og Bardu, samt i Østerdalen (Rena leir).

– Brigaden er sammensatt av åtte bataljoner: Telemarksbataljonen, 2. bataljon, Artilleribataljonen, Panserbataljonen, Ingeniørbataljonen, Sambandsbataljonen, Sanitetsbataljonen og Stridstrenbataljonen. Brigaden har òg et eget militærpolitikompani.

– I det daglige består brigaden 4200 soldater og befal. Med et mobiliseringstillegg, vil det være snakk om 7000.

– Trenregimentet, som er ansvarlig for drift av Hærens leirer, holder også til på Bardufoss garnison. Dette er Nord-Norges største militærleir. 

– Innsatsstyrken Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) har base i Bjerkvik, Narvik kommune. Den opererer primært i nordlige Nordland og i sørlige Troms.

LES OGSÅ:

Nøkkelord