– Sikrer at vi har samme type stridsvogner som våre nordiske naboer

Pressekonferanse Rena leir
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram på pressekonferansen i Rena leir 3. februar 2023. (Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet).

Norge skal kjøpe 54 stridsvogner av typen Leopard 2 fra Tyskland, annonserte statsminister Jonas Gahr Støre på Rena leir i dag. – Denne kapasiteten vil bli viktig når vi sammen med Sverige og Finland i fremtiden vil se på hvordan vi skal forsvare våre nordlige områder.

Regjeringen har nå bestemt at Norge vil gå til anskaffelse av 54 nye stridsvogner av typen Leopard 2A7 fra Tyskland og produsenten Krauss-Maffei Wegmann. I anskaffelsen er det lagt inn mulighet for å kjøpe ytterligere 18 stridsvogner.

Nyheten kom fram under en pressekonferanse fredag på Rena leir om styrking av Forsvaret. Tilstede var statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

– Dette sender et klart signal til våre allierte i Nato, at vi står ved våre forpliktelser om å styrke Natos samlede forsvarsevne, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han annonserte anskaffelsen. 

Nordisk sikkerhet

– Vi har bestemt oss for å samarbeide med Tyskland om denne anskaffelsen. Vårt forhold til Tyskland er sentralt, det er nært og godt. Forholdet til Tyskland som sikkerhetspolitisk aktør i Europa blir stadig viktigere, presiserte Støre. 

Statsministeren trakk særlig fram betydningen av de nye stridsvognene for nordisk sikkerhet.

– Vi sikrer at vi har de samme stridsvognene som våre nordiske naboer og nære allierte, og knytter derfor tettere sikkerhetspolitiske bånd med dem, presiserte han og la til: 

– Denne kapasiteten vil bli viktig når vi sammen med Sverige og Finland vil se på hvordan vi i fremtiden skal forsvare våre nordlige områder, når de blir våre nære allierte. Et Nato-medlemskap for Sverige og Finland vil bety mye for Norge.

– Våre nordiske naboer har alle tyske stridsvogner; Finland, Danmark, Sverige.  At vi opererer med samme type materiell som våre naboer og nære allierte styrker både vår og deres sikkerhet, understreket også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Dagens stridsvogner er klare for utskifting.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Lang prosess

– Dette markerer at vi tar et stort og tungt grep i utviklingen av landmakten. Det vil være et viktig verktøy i en mekanisert brigade, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Han trakk fram at prosessen rundt anskaffelsen har vært lang, med omfattende analyser og debatt. 

Stortinget godkjente anskaffelse av nye stridsvogner i 2021 og i prosessen har Forsvarsmateriell vurdert koreanske Hyundai Rotem K2 Black Panther i tillegg til det tyske valget. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere anbefalt at Norge ikke anskaffer nye stridsvogner. 

Norge har i dag 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4. Disse ble kjøpt brukt i 2001.

– Dagens stridsvogner er klar for utskifting. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er tillagt stor vekt i beslutningen om anskaffelse. Forsvarssjefen har anbefalt å ikke anskaffe stridsvogner. Det er forsvarssjefens rolle og ansvar å gi råd til forsvarsministeren og regjeringen. Det er regjeringens rolle og ansvar å fatte beslutninger ut fra sine politiske mål i en samlet vurdering av de forholdene som er relevant. Vi har gjort en helhetlig vurdering og har vurdert øvrige viktige forhold, sa forsvarsministeren. 

Han la til at det er forventet at de første stridsvognene leveres i 2026. 

Styrker industri

– Dette er en stor økonomisk prioritering fra regjeringen. Det styrker den nasjonale kontrollen, Hæren og Forsvaret. Og det vil være en av de tyngste forsvarsinvesteringene vi har gjort, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Kjøpet styrker forsvarsevnen, men også forsvarsindustrien, presiserte han og la til at gjenkjøpsavtalene gir store muligheter for industri rundt om i Norge. 

 Det kommer til å gi store og små industribedrifter kontrakter og arbeid, sa han. 

Les også

Nøkkelord