Politiet i Finnmark: Økt patruljering ved samfunnskritisk infrastruktur i petroleumsbransjen

Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. (Foto: Politiet)

Etter hendelsene i Østersjøen og observasjoner i Nordsjøen, har Politiet i Finnmark økt sitt nærvær rundt viktig infrastruktur i fylkets olje- og gassbransje – som ved Equinors gassanlegg på Melkøya. Selskapet har òg innført egne sikringsgrep.

I kjølvannet av forrige ukes store skader på Nord Stream-gassrørledningene i Østersjøen fra Russland til Tyskland – og observasjoner av uidentifiserte droner og russiske forskningsskip på antatt spionering på norsk sokkel i Nordsjøen – har beredskapen i landets petroleumssektor blitt styrket.

Norge er Europas største gassleverandør, og ansvarlig for å sikre en kritisk del av energiforsyningen til EU-land, vektlegger statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Forrige tirsdag innførte regjeringen skjerpet sikring av norsk olje- og gassindustri fra Politiet og Forsvarets side.

Fredag hevet Kystverket det maritime sikringsnivået til nivå to på 19 havneanlegg. I nord er det snakk om to anlegg utenfor Hammerfest – Equinors gassanlegg på Melkøya, samt terminal-, logistikk- og lagerleverandøren NorSea Polarbase i Rypefjord.

Sikringsnivå to innebærer at havneanleggene må sette inn ytterligere tiltak etter egen sikringsplan eller råd fra aktuelle myndigheter, som eksempelvis økt vakthold og kontroll av personell og varer.

High North News har spurt Politiet i Finnmark om hvilke grep de har tatt for å bidra til økt sikkerhet ved disse anleggene.  

– Vi har allerede innført sikringstiltak i viktige bransjer her i fylket, blant annet for petroleumsindustrien. For å skjerpe beredskapen ytterligere, har vi også økt patruljering og tilstedeværelsen ved noen samfunnskritiske objekter, skriver Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt, i en e-post.

Melkøya i Finnmark, hvor gass fra Snøhvitfeltet prosesseres og kjøles ned til LNG
Melkøya i Finnmark, hvor gass fra Snøhvit-feltet prosesseres og kjøles ned til LNG. I juni kom produksjonen i gang igjen ved anlegget etter lengre tids reparasjons- og forbedringsarbeid grunnet en brann i september 2020. (Foto: Joakim Aleksander Mathisen)

Dels i det skjulte

– Jeg kan ikke gå i detaljer om hvilke tiltak vi har iverksatt og kommer til å iverksette. Men vi jobber alltid tett med objekteiere og med andre beredskapsaktører. Tiltakene handler om å redusere sårbarhet og øke sikkerheten rundt samfunnskritisk infrastruktur, uttaler Sirma-Tellefsen.

Med hensyn til gassanlegget på Melkøya og basen i Rypefjord, er objekteierne i første rekke Equinor (operatør og største eier) og industrikonsernet NorSea.

Noen av sikringsgrepene vil ikke være synlige for publikum, bemerker stabssjefen og fortsetter:

– Selv om befolkninga ikke kjenner til beredskapsplanverket og arbeidet som gjøres sammen med kommuner, objekteiere og andre aktuelle beredskapsaktører, så er dette noe vi i politiet har stort fokus på, uten at jeg kan gå nærmere inn på det.

NorSea Polarbase i Rypefjord, omtrent fire km utenfor Hammerfest, leverer terminal-, logistikk- og lagertjenester til petroleumsindustrien i nordområdene og Forsvaret. (Foto: Øyvind Gravås/Equinor).
Vi arbeider tett med alle beredskapsaktører, også Forsvaret.
Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt

På tå hev

Politiet har hatt styrket beredskap rundt olje- og gassbransjen siden PSTs trusselvurdering for 2022 pekte på økt etterretningstrussel fra Russlands side på blant annet dette industrifeltet. Denne ble offentliggjort i mars.

– Beredskapen er ytterligere skjerpet etter hendelsene i Nordsjøen. Vurderinger gjøres løpende, og vi kan raskt sette inn flere tiltak og høyne beredskapen vår sammen med aktuelle objekteiere, informerer Sirma-Tellefsen.

I Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal har heimevernsoldater bidratt til vakthold ved petroleumsanlegg siden mandag, etter anmodning fra de aktuelle politidistriktene. 

Er Finnmark politidistrikt i kontakt med Forsvaret rundt hvordan Heimevernet kan settes inn på kort varsel for vakthold hvis dere anser det som nødvendig? 

– Vi arbeider tett med alle beredskapsaktører, også Forsvaret, svarer stabssjefen.

Equinor vurderer også løpende 

Hammerfest LNG er et storskala produksjonsanlegg for nedkjølt flytende naturgass (LNG) på Melkøya. Dette tar imot gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet gjennom en 143 km lang rørledning. Ingen installasjoner på havoverflaten er tilknyttet dette.

Den omdannende gassen eksporteres så med spesialbygde LNG-skip, og bidrar slik med ytterligere energileveranser til Europa.

Gisle Ledel Johannessen, talsperson i Equinor. (Foto: Equinor)

Flere selskaper inngår i et partnerskap bak Hammerfest LNG, men Equinor er som nevnt operatør og største eier.

– Equinor har hevet beredskapen og sikringsnivået på våre installasjoner, landanlegg, forsyningsbaser og kontorer i Norge. Dette betyr at vi har innført sikringstiltak. Vi følger utviklingen og gjør løpende vurderinger av behovet for ytterligere sikring, skriver Gisle Ledel Johannessen, talsperson i Equinor, i en e-post til High North News.

– Det er viktig å understreke at vi hever sikringsnivået som et føre-var-tiltak. Det foreligger ingen konkret trussel mot oss.

Det foreligger ingen konkret trussel mot oss.
Gisle Ledel Johannessen, talsperson i Equinor

Bekymret for uidentifisert droneaktivitet

– Vi ser alvorlig på den uidentifiserte droneaktiviteten som har blitt observert ved enkelte av våre installasjoner og anlegg. Vi rapporterer observasjonene til myndighetene, forteller Johannessen og viser til Petroleumstilsynet og Politiet.

– Av sikringshensyn kommenterer vi ikke på omstendigheter rundt eventuelle observasjoner, fortsetter han.

High North News har spurt om det har blitt gjort observasjoner ved Equinors installasjoner og anlegg i nordområdene, men ikke fått svar på dette.

Som et av Norges sentrale petroleumsselskaper, har Equinor blitt delvis underlagt sikkerhetsloven og nøkkelpersoner i selskapet har blitt sikkerhetsklarert. Dette betyr at selskapet få tilgang til gradert informasjon om trusselbildet fra sikkerhetsmyndighetene.  

LES OGSÅ:

Nøkkelord