Pilen peker nedover igjen – også i nord

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen
Utsiktene for høsten og tiden fremover har gått fra vondt til verre, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. (Foto: Eva Helene Storm Hanssen / NHO)
NHOs siste medlemsundersøkelse viser at smitteøkningen raskt forplanter seg til nordlandsbedriftene. – Pilene pekte oppover, men nå ser vi igjen flere oppsigelser og betalingsutfordringer, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

Antall Nordlandsbedrifter som har gjennomført oppsigelser har steget fra 9 til 12 prosent på fire uker. Det skjer samtidig som antallet Nordlandbedrifter med likviditetsproblemer har steget fra 11 til 15 prosent.

Ettervirkningene av sommerferien og økt smittetrykk har ført til strengere smitteverntiltakene og ikke lempinger, slik som vi alle hadde håpt på. Nå ser vi dessverre konsekvensene tydelig blant bedriftene, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen i en pressemelding.

Det er fortsatt reiselivet og transportbedriftene som har det tøffest, men vi ser tegn til at både industrien og bygg- og anleggsbransjen har vanskelige tider i møte. Dette er bedrifter hvor mange har sin arbeidsplass, og hvis krisen virkelig slår til vil det få betydelige konsekvenser for jobb- og verdiskapingen fremover, sier regiondirektøren.

Akkurat nå består dagene i overlevelse for mange.
Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

Usikker fremtid 

NHOs medlemsundersøkelse viser at en av to nordlandsbedrifter har lavere ordrereserve enn på samme tid i fjor. Det skjer samtidig som 45 prosent sier at ordreinngangen også er lavere enn på samme tid.

Den store usikkerheten ligger nå i fremtidsutsiktene og synkende ordrelagre. For hotellene består hverdagen i færre bookinger og avbestillinger. For industrien og byggenæringen spises ordrereservene opp dag for dag, fortsetter Bjarmann-Simonsen.

For bygg- og anleggsbedriftene er det først og fremst fortgang i utlysingen av nye offentlige prosjekter som er avgjørende for å holde hjulene i gang og beholde folk på jobb. Ventes det for lenge nå vil det ta for lang tid til vi ser virkningen av satsingen, sier regiondirektøren.

Dersom det tar for lang tid å få ut prosjektene, vil det bli en opphopning av prosjekter når investeringstakten i privat sektor tar seg opp.

Ny tiltakspakke for reiselivsnæringen

For reiselivsnæringen er det gledelig at regjeringen mandag kom med nye og forbedrede krisetiltak. Om kompensasjonsordningen er god nok er det for tidlig å si, men akkurat nå består dagene i overlevelse for mange. Da tas alle tiltak imot med takk, sier Bjarmann-Simonsen. NHO er invitert til dialog om ordningen, og vil stille med klare tilbakemeldinger til næringsministeren når møtes avholdes på tirsdag. Det er viktig nå at ordningen tilpasses sesongbedrifter og vekstbedriftene som tidligere har falt utenfor ordningen, fortsetter Bjarmann-Simonsen.

Les også:

Dugnaden er ikke over

– Nå er det viktig at vi alle tar del i dugnaden, vasker, spriter og holder avstand for å stanse den negative smittetrenden. Samtidig er det avgjørende at vi også tar ansvar for å holde hjulene i gang, sier regiondirektøren.

– Vi må utvide dugnaden til også å opprettholde aktivitet. Selvsagt innenfor de anbefalte rammene. Akkurat som i begynnelsen av pandemien når kampanjer om å handle lokalt bidro til aktivitet. Vi oppfordrer derfor alle, offentlige aktører og næringsliv, om å fortsette med å ta i bruk bedriftenes aktivitets- og opplevelsestilbud, kurs- og konferansefasiliteter og overnattingsmuligheter. Da bidrar vi alle til at både små og store bedrifter i nærområdet klarer å holde hjulene i gang og folk i jobb, sier han.

– Det kan være den aktiviteten som avverger konkurs og bevarer både arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping, avslutter Bjarmann-Simonsen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: