– Dette er uheldig for Nord-Norge, da færre av verdiene som skapes blir igjen i regionen

– Beslutninger hales ut i tid og på den måten diskrimineres vi fordi vi ikke har ressurser til å holde ut like lenge som et stort internasjonalt selskap, sier Øystein Rushfeldt. Arkiv: Arne F. Finne
Nussir venter fortsatt på støtte fra Enova for å få finansieringen til gruveprosjektet i Repparfjorden på plass. Øystein Rushfeldt, direktør i selskapet mener små oppstartsselskaper diskrimineres til fordel for store internasjonale selskaper.

Øystein Rushfeldt har jobbet i 15 år med å starte en kobbergruve i Repparfjorden i Hammerfest kommune. Nussir har et mål om å bli den første helelektriske null-utslipps-gruven i verden. 

– Mange bedrifter fra Nord-Norge vil ha vanskeligheter med å nå frem fordi man ikke har en milliard på bok. På den måten blir Nord-Norge en filial for store internasjonale konserner, da de er de eneste som har tid og råd til å holde ut slike prosesser. Og dette er uheldig for Nord-Norge da færre av verdiene som skapes blir igjen i regionen. Politikere burde være litt mer oppmerksom på denne type effekter, sier Rushfeldt til High North News

Enova

For å få finansieringen på plass trenger Nussir støtte fra Enova. Enova er et statlig foretak som tilbyr finansiell støtte til bedrifter som utvikler energi- og klimateknologi og energieffektive løsninger. 

Finansiering fra banker forutsetter ofte at et prosjekt er lovet støtte fra Enova. Rushfeldt håper at prosjektet hans kan få bredere politisk støtte, slik at denne støtten kan garanteres.

– Enova er positive og vi kvalifiserer for å få støtte. De ønsker bare å se at vi har penger på bok før vi får tilsagn. Og banken ønsker ikke å gi oss støtte før de vet at vi har forsikret støtte fra Enova. Denne situasjonen kan nok kalles for en “Catch-22” (Fastlåst situasjon, journ. anm), sier han.

Å si at noe skal utredes til det dør er det samme som å si at man ikke ønsker denne type aktivitet i Norge
Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir

Gruveprosjektet til Nussir er estimert å skape rundt 150 direkte arbeidsplasser i Finnmark. Nussir håper også at prosjektet kan skape rundt 300 indirekte arbeidsplasser i samfunnet rundt. 

Fremtidens næringsliv i Norge

På mandag lanserte NHO et veikart for fremtidens næringsliv i Norge. NHO har en ambisjon om å skape 250.000 nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2030. I tillegg skal CO2-utslipp reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå i samarbeid med EU. På samme tid skal også velferden i Norge sikres.  

Gruveprosjektet til Nussir er estimert å skape rundt 150 direkte arbeidsplasser i Finnmark. Nussir håper også at prosjektet kan skape rundt 300 indirekte arbeidsplasser i samfunnet rundt. Foto: Nussir 

I en debatt onsdag i regi av NHO Arktis spurte Rushfeldt et panel bestående av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og en rekke stortingspolitikere fra Ap, FrP og SP om prosjektet hans kan få støtte fra Enova. 

Hva synes du om svarene du fikk av panelet?

– De svarte vel egentlig ikke på noe som helst, med unntak av Strifeldt fra FrP. 

Bengt Rune Strifeld fra Fremskrittspartiet ønsker å gjøre det enklere for oppstartsselskaper som Nussir å få støtte fra Enova. Finnmark Arbeiderparti og Troms og Finnmark Høyre har tidligere gitt sin støtte til prosjektet. 

– Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet sa at prosjektet må utredes mer. Men nå er det slik at prosjektet vårt er kanskje det prosjektet som er mest utredet noen gang i Norge. Basert på denne utredningen er det gitt tillatelse. Da er man ferdig med utredning.

– Å si at noe skal utredes til det dør er det samme som å si at man ikke ønsker denne type aktivitet i Norge. Vi håper at vi kan likebehandles med andre som søker støtte fra Enova.

Det svenske selskapet Boliden har fått støtte fra Enova for å bygge ut fabrikken sin i Odda uten å ha alle tillatelser på plass.

– Beslutninger hales ut i tid og på den måten diskrimineres vi fordi vi ikke har ressurser til å holde ut like lenge som et stort internasjonalt selskap. 

Les også

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: