Krisehjelp til reiselivet på Svalbard

Næringsminister Iselin Nybø på Svalbard. Foto: NFD
Næringsminister Iselin Nybø på Svalbard. (Foto: NFD)
Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til en ny, midlertidig tilskuddsordning for reiselivsbedriftene på Svalbard.

– Reiselivsnæringen er den største næringen på Svalbard. Bedriftene har et svært krevende halvår bak seg og går nå en lavsesong i møte. Derfor oppretter vi nå en midlertidig ordning som kan bidra til gjenoppbygging, omstilling og nytenkning av reiselivet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Tilskuddsordningen for Svalbard gjelder reiselivsbedrifter og bedrifter som er tilknyttet næringen. Ordningen er en del av den samlede krisepakken til reiselivet. Aktørene på Svalbard kan også benytte seg av den videreførte ordningen for bedriftsutvikling for reiselivet og den nye kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.

Reiselivspakken inngår i regjeringens budsjettproposisjon om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, som blir lagt frem mandag.

Svalbard har inntil nylig vært underlagt strengere smitteverntiltak enn fastlandet, og flere frykter konkurser og oppsigelser i nær fremtid. Dette vil kunne påvirke reiselivstilbudet, men også bosetting og stabilitet i lokalsamfunnet.

Formålet med den nye tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle reiselivet på øygruppen slik at det underbygger de svalbardpolitiske målsettingene.

Nærings- og fiskeridepartementet melder at de vil komme tilbake med mer informasjon om detaljene i ordningen, og hvem som skal forvalte den.

Les også:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: