Over 200 000 tonn sjømat sendes årlig via Ofotbanen: Togavsporingen viser behovet for dobbeltspor

Trond Davidsen

Trond Davidsen er viseadministrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. (Foto: Siv Dolmen / Sjømat Norge). 

Store mengder sjømat sendes årlig med jernbane fra Narvik til Oslo gjennom Sverige. Etter avsporingen på Malmbanen er det nå vogntog som frakter varene til Kiruna. Om situasjonen vedvarer og vinterfisket kommer i gang for fullt, kan det imidlertid bli manko på tilgjengelig bilkapasitet, sier viseadministrerende direktør i Sjømat Norge. 

Read in English

Over 200 000 tonn sjømat fra Nord-Norge sendes årlig med jernbane fra Narvik til Oslo gjennom Sverige, og togavsporingen på Malmbanen i Nord-Sverige får også konsekvenser for denne transporten.

Avsporingen på jernbanelinjen, som på norsk side kalles Ofotbanen, har satt en stopper for togtrafikk på strekningen mellom Narvik og Kiruna. Hendelsen førte til store skader på skinner, sviller og kjøreledninger over en 15 kilometer lang strekning, og oppstart av trafikk ventes ikke før i slutten av januar. 

Sjømaten som opprinnelig skulle fraktes med tog fra Narvik transporteres nå med lastebil til Kiruna og ombordlastes på tog der. Det forklarer viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge til High North News. 

– Skinnebruddet betyr i første rekke økte kostnader for selskapene, samt økt risiko for at varer blir forsinket når det er uvær og stenging av Bjørnfjell, sier Davidsen og fortsetter:

– Til nå har det heldigvis i liten grad vært noe stort problem å få tilgang på vogntog som kan ta varene til Kiruna, men skulle situasjonen vedvare og vinterfisket kommer for fullt i gang, kan det bli manko på tilgjengelig bilkapasitet.

Vinterfisket etter skrei har så smått begynt, og selve sesongtoppen er som regel i februar og mars. I denne perioden er det stor aktivitet med frakt av fisk på veiene. 

20 000 tonn sjømat per måned 

Hvor viktig er denne jernbanestrekningen for deres medlemsbedrifter? 

– Jernbanen er blitt stadig viktigere for transport av sjømat, og særlig gjelder dette transport ut fra Narvik, forklarer Davidsen.

– Årlig sendes om lag 250.000 tonn sjømat via Ofotbanen; altså cirka 20.000 tonn per måned. Når hvert vogntog tar ca 20 tonn sjømat, sier det seg selv at det er mange tusen vogntog som holdes borte fra veiene når jernbanen kan benyttes. Til beste for miljø og til beste for trafikksikkerhet for andre trafikanter, legger han til. 

Kapasiteten på Ofotbanen er allerede så godt som sprengt.

Viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.

Viktigheten av dobbeltspor

Malmtog-avsporingen i Nord-Sverige har aktualisert debatten om dobbeltspor på Ofotbanen.

– På Ofotbanen fraktes det milliardverdier for havbruksnæringen, og store deler av Nord-Norges daglige forbruk forsynes med varer. I tillegg har vi jo selvfølgelig også den svenske gruveindustrien som er avhengig av å nå havna i Narvik, uttalte blant annet ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik kommune nylig.

I en høringsuttalelse, som for øvrig ble vedtatt av kommunestyret i Narvik, like før avsporingen, kommer det fram at kommunen mener Ofotbanen bør få dobbeltspor innen 2035. 

– Kapasiteten på Ofotbanen er allerede så godt som sprengt. Når det da oppstår hendelser som skinnebrudd, ser man til fulle hvor viktig det vil være både for person- og godstrafikk med dobbeltspor, både for å gi økt kapasitet og som beredskap mot uønskede hendelser som kan stoppe trafikken, understreker også Davidsen i Sjømat Norge. 

– Dobbeltspor på Ofotbanen er noe Sjømat Norge har jobbet for i flere år, både i forbindelse med de årvisse statsbudsjettene og i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP), avslutter han.

Ofotbanen og Malmbanen

Ofotbanen strekker seg fra Narvik i vest til Riksgrensen mot Sverige i øst. Derfra strekker jernbanelinjen seg gjennom Nord-Sverige til Luleå. 

Malmbanen er Sveriges tyngst trafikkerte jernbane. Malmbanen kan ta 8 600 tonn tunge og 750 meter lange tog med totalt 68 vogner.

Mellom Kiruna og Narvik går det idag ca 24 malmtog per døgn i begge retningene

På jernbanestrekningen sendes det blant annet store mengder jernmalmprodukter mot Narvik og Luleå, samt sjømat, som fraktes gjennom Sverige til Oslo. 

Les også

Nøkkelord