Mener Ofotbanen bør få dobbeltspor innen 2035

Ordfører Rune Edvardsen i Narvik på Ofotbanen

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) har et samlet kommunestyre med seg i at det må bygges dobbeltspor på Ofotbanen, og at dette må stå klart innen 2035, skriver kommunen i en pressemelding. (Foto: Kjetil Moe). 

Malmtog-avsporingen i Nord-Sverige aktualiserer debatten om dobbeltspor på Ofotbanen: – Det som nå har skjedd bør være en alvorlig vekker for Bane Nor, Jernbanedirektoratet, regjering og storting. Det samme gjelder for svenske myndigheter. Et dobbeltspor kan ikke utsettes lengre, sier Narvik-ordfører. 

Read in English

Et dobbeltspor på Ofotbanen må være ferdig bygget innen 2035. Det er det enstemmige kravet fra kommunestyret i Narvik, skriver kommunen i en pressemelding fredag.

Meldingen kommer i en høringsuttalelse, som ble vedtatt av kommunestyret i midten av desember, og som nå er sendt om KVU Nord-Norgebanen.

Like etterpå ble kravet fra kommunen aktualisert av avsporingen på Malmbanen, som jernbanelinjen heter på svensk side. 

Som High North News nylig omtalte, har et avsporet malmtog noen kilometer inn på svensk side av grensen satt en stopper for trafikk på strekningen mellom Narvik og Kiruna i Nord-Sverige, og trafikkstart ventes å drøye til slutten av januar.  

Hadde det vært dobbeltspor på banen mellom Narvik og Kiruna, ville annen trafikk kunne gå som normalt, mener kommunen. 

En vekker

Avsporingen har satt hele den enkeltsporede banen mellom Narvik og Kiruna ut av spill på ubestemt tid. Det påfører lokalt, nordnorsk og svensk næringsliv samlet kostnader og tap i milliardklassen, skriver Narvik kommune. 

– Det som nå har skjedd bør være en alvorlig vekker for Bane Nor, Jernbanedirektoratet, regjering og storting. Det samme gjelder for svenske myndigheter. Et dobbeltspor kan ikke utsettes lengre. Vi må få fjernet Norges største flaskehals, sier ordfører Rune Edvardsen (Ap). 

– På Ofotbanen fraktes det milliardverdier for havbruksnæringen, og store deler av Nord-Norges daglige forbruk forsynes med varer. I tillegg har vi jo selvfølgelig også den svenske gruveindustrien som er avhengig av å nå havna i Narvik, legger han til. 

Det svenske gruveselskapet LKAB, som driver jernmalmutvinning i Norrbotten, er svært avhengig av transportlinjen, og sender årlig store mengder jernmalmprodukter med jernbanen mot Narvik der et skipes ut til selskapets kunder. 

Det koster penger, og for fisketransportene går også verdifull tid tapt. Det går ut over kvaliteten og verdien. Akkurat nå er det minus førti, og noen steder enda kaldere, der oppe på høyfjellet. Vi får håpe at vi kun får kulde å bekymre oss over, sier Edvarsen og avslutter: 

– Kapasiteten og driftssikkerheten på Ofotbanen kan ikke neglisjeres lengre.

Ofotbanen og Malmbanen

Ofotbanen strekker seg fra Narvik i vest til Riksgrensen mot Sverige i øst. Derfra strekker jernbanelinjen seg gjennom Nord-Sverige til Luleå. 

Malmbanen er Sveriges tyngst trafikkerte jernbane. Malmbanen kan ta 8 600 tonn tunge og 750 meter lange tog med totalt 68 vogner.

Mellom Kiruna og Narvik går det idag ca 24 malmtog per døgn i begge retningene

På jernbanestrekningen sendes det blant annet store mengder jernmalmprodukter mot Narvik og Luleå, samt sjømat, som fraktes gjennom Sverige til Oslo. 

Nøkkelord