EU med støtte til prosjekter på Malmbanen: Viktige oppgraderinger for sivil og militær bruk

Arkivfoto av Malmbanen
 Malmbanen er en viktig jernbanelinje i Nord-Sverige og er Sveriges tyngst trafikkerte jernbane. Jernbanelinjen kan ta 8 600 tonn tunge og 750 meter lange tog med totalt 68 vogner. (Arkivfoto: Trafikverket). 

EU-kommisjonen tildeler 54 millioner euro til flere svenske transportprosjekter, blant annet på Malmbanen. Formålet er å oppgradere viktig transportinfrastruktur i EU, som regnes å ha stor nytte for militær og sivil bruk.

EU-kommisjonen tildeler 54 millioner euro til fem svenske infrastrukturprosjekter.

Tildelingen gjøres for å oppgradere viktig transportinfrastruktur i EU til dobbel bruk, altså for både sivile- og forsvarsformål.

Det svenske Trafikverket står bak tre av de fem prosjektene som har fått støtte i Sverige. Ett av disse gjelder tiltak på Malmbanen i Nord-Sverige. 

Ifølge Trafikverket regnes dette – og de øvrige svenske prosjektene å ha stor nytte for både militær og sivil transport.

Skal styrke militær mobilitet i EU

Under EUs langtidsbudsjettet for perioden 2021-2027 ble et spesifikt budsjett på 1,74 milliarder euro bevilget for å styrke militær mobilitet i hele EU.

Dette implementeres gjennom Connecting Europe Facility (CEF). 

Det har til sammen vært tre utlysninger, og dette administreres av European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). 

Denne tredje og siste utlysningen resulterer i utvelgelsen av 38 prosjekter som mottar 807 millioner euro. 

Kilde: CINEA og EU-kommisjonen

For sivil og militær transport

Til prosjektene på Malmbanen foreslås en tildeling på 8,6 millioner euro (om lag 98 millioner kroner). 

Ifølge CINIA handler tiltakene her om å øke kapasiteten for godstransport og sivil-militær bruk av jernbanelinjen, som strekker seg mellom de to havnene Narvik og Luleå. 

Mer spesifikt omfatter prosjektet bygging og design av jernbaner på tre steder på jernbanelinjen. Dette vil fjerne flaskehalser og øke kapasiteten for både militær og sivil transport.

Malmbanen er Sveriges mest trafikkerte jernbanelinje og det ventes at kapasiteten behøver å økes i årene framover i takt med flere store industrietableringer i regionen som vil nytte seg av jernbanen for transport av produkter. Malmbanen og Ofotbanen, som jernbanelinjen heter på norsk side, har også strategisk betydning i form av logistikk på tvers av landegrenser.

Les også

Nøkkelord