Nordisk samarbeid i nord: Støre møter Finlands president og Sveriges statsminister i Bodø

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var for første gang vertskap for Finlands nye president Alexander Stubb (Samlingspartiet) i Alta-området i mars under militærøvelsen Nordic Response, som foregikk på tvers av Nordkalotten. Om ei uke venter Støre besøk av Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) i Bodø. De tre landenes forsvarsministre vil også delta på møtet. (Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var for første gang vertskap for Finlands nye president Alexander Stubb (Samlingspartiet) i Alta-området i mars under militærøvelsen Nordic Response, som foregikk på tvers av Nordkalotten. Om ei uke venter Støre besøk av Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) i Bodø. De tre landenes forsvarsministre vil også delta på møtet. (Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret)

Om ei uke tar statsminister Jonas Gahr Støre imot Finlands president Alexander Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Bodø. De tre skal drøfte mulighetene for dypere sivilt og militært samvirke på Nordkalotten.  

English version.

19. og 20. juni er det duket for norsk-finsk-svensk toppmøte i Bodø om forsterket samarbeid i nord mellom de tre allierte – både i sivil og militær sektor.

På agendaen er også drøfting rundt sikkerhetssituasjonen i regionen, og koblingen mellom Østersjøområdet og Arktis. 

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ønske Finlands president Alexander Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson velkommen på kystvaktfartøyet KV Svalbard ved Bodø havn.

Neste dag skal Støre, Stubb og Kristersson besøke Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø.

De tre landenes forsvarsministre – Bjørn Arild Gram, Antti Häkkänen og Pål Jonson – skal også delta på møtet, og vil være med på besøket til FOH.  

Planmessig

En overordnet tanke med det møtet i Bodø er at Støre, Stubb og Kristersson skal samsnakke i forkant av Nato-toppmøtet i Washington D.C. i juli.

Støre inviterte Stubb og Kristersson til Norge for fordypet dialog om mer samspill i ‘Nord-Norden’ i kjølvannet av finsk og svensk Nato-medlemskap under et besøk ved militærøvelsen Nordic Response 7. marsDenne dagen ble Sverige formelt tatt opp som medlem i alliansen.

En tradisjon for at statsministrene i Norge og Sverige, samt presidenten i Finland, møtes årlig ble innledet i Harpsund, Sverige, i fjor.

Stubb har allerede varslet at han vil invitere Støre og Kristersson til sin sommerresidens i Gullranda i forkant av Nato-toppmøtet i 2025.

LES OGSÅ:

Nøkkelord