Nato øvde på forsvar av nordnorsk luftrom

Et amerikansk F-22 Raptor jagerfly på Ørland flystasjon, som tjener som base for denne ukas øvingsaktivitet. (Foto: Ole Andreas Vekve/Forsvaret)

Torsdag utførte Nato en flyoperasjon dels over Nordland med norsk, amerikansk og tyrkisk deltakelse. Denne uka foregår òg samøving med finske jagerfly. – Nordområdene er et prioritert område for alliansen, sier sjefen for Nasjonalt luftoperasjonssenter på Reitan.   

Denne uka pågår den norskledede luftforsvarsøvelsen Arctic Cooperation ut fra Ørland kampflybase.

Med denne øvelsen som grunnlag, ble det torsdag gjennomført en større luftoperasjon under Nato-kommando med amerikansk, tyrkisk og norsk deltakelse.

– Aktiviteten foregikk over og utenfor kysten av Trøndelag og Nordland, skriver oberstløytnant Eivind Byre, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, til High North News.

Konkret involverte operasjonen amerikanske F-22 Raptor jagerfly og B-52 strategiske bombefly, et tyrkisk E-7 Wedgetail overvåkningsfly – samt flere norske F-35 jagerfly.

I samspill med sjø- og bakkestyrker, øvde disse flyene på å bekjempe mål i luften og på bakken mot en motstander med moderne fly og luftvernsystemer, skiver Forsvaret i en pressemelding.

– Øvelsen demonstrerer både fleksibiliteten som ligger i luftmakt, og NATOs evne og vilje til å forsvare alliansens territorium, sier brigader Tron Strand, sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) på Reitan utenfor Bodø der aktiviteten ble koordinert. 

Nato øker sin tilstedeværelse i det høye nord, vektla Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i slutten av august.

Treningen her i Norge gir en mer troverdig og effektiv avskrekking.
Oberstløytnant Michael Kendall, sjef for USAs 90th Expeditionary Fighter Squadron.

Sterkt amerikansk nærvær

Forsvaret melder at det er første gang at USA deltar med femtegenerasjons F-22 på denne type øving i Norge. Disse jagerflyene har også deltatt i trening i norsk luftrom gjennom denne uka med Ørland flystasjon som base.

– Jo mer vi integrerer oss med våre allierte og partnere, spesielt i Arctic Cooperation, jo mer motstandsdyktige blir vi som en koalisjonsluftstyrke, kommenterer oberstløytnant Michael Kendall, sjef for USAs 90th Expeditionary Fighter Squadron.

– Treningen her i Norge gir oss en mulighet til å tilpasse oss et unikt miljø, og ikke minst en mer troverdig og effektiv avskrekking i det europeiske bildet, legger han til.

De amerikanske bombeflyene B-52 er stasjonerte i Storbritannia, og har samtrent med europeiske allierte og partnere over en lengre periode. I midten av august øvde svenske og norske jagerfly sammen med B-52 over Nordland og Troms. 

– Amerikansk tilstedeværelse i nordområdene er viktig for et troverdig forsvar av Norge og NATO. Nordområdene er et prioritert område for alliansen, sier NAOC-sjef Strand.

Forrige måned samvirket amerikanske B-52, svenske JAS Gripen og norske F-35 blant annet vest for Andøya i Nordland. (Foto: Forsvaret).
Vi kan forsvare ikke bare Norge og Norden, men også Europa om det skulle bli behov for det.
Oberst Martin Tesli, sjef for 132 luftving på Ørland.

Trener også med Finland

Under Arctic Cooperation-paraplyen har òg de amerikanske og norske jagerflyene øvd sammen med finske F-18 jagerfly denne uka.

Forsvaret beskriver aktiviteten som sentral for å styrke militært samspill og sikkerhet på Natos nordlige flanke.

– Denne type sam- og integreringstrening er noe av det viktigste vi gjør. Den setter oss i stand til å kunne operere sammen på tvers av våpenplattformene og systemene. Summen er at vi kan forsvare ikke bare Norge og Norden, men også Europa om det skulle bli behov for det, utdyper oberst Martin Tesli, sjef for 132 luftving på Ørland.

I juni øvde også norske, svenske og finske jagerfly sammen langs norskekysten utenfor fra Møre til Nordland.

Norske, svenske og finske kampfly, hhv. F-35 (øverst), JAS 39 Gripen (midten) og F/A-18 Hornet (nederst), samtrente i sommer utenfor kysten av Nordland. (Foto: Luftforsvaret)

LES OGSÅ:

Nøkkelord