Kampen om universitetene i gang

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fotografert før dialogmøtet startet på Rica Hotel Bodø i formiddag. (Foto: Hege Eilertsen)
- Vi kommer nok ikke ut med en konklusjon, men vi håper å komme noen steg videre. Det uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen før han i formiddag innledet dialogmøtet med ledelsen for de to nordnorske universitetet, og høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna.

- Vi kommer nok ikke ut med en konklusjon, men vi håper å komme noen steg videre. Det uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen før han i formiddag innledet dialogmøtet med ledelsen for de to nordnorske universitetet, og høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna.

- Hvis alle føler at de får sagt sitt og kommet med de innspillene de har, så er jeg fornøyd med det, uttalte Røe Isaksen til High North News like før møtet startet klokken 12 i dag.

Kunnskapsdepartementet har på forhånd gjort det klart at det først og fremst er spørsmålet om et eller to universiteter som bør være utgangspunkt for dialogmøtet.

 

Synes det går for fort i svingene

For et par uker siden ble det, i forbindelse med et brev fra departementet til universitetet i Tromsø, kjent at kunnskapsministeren ikke er fremmed for å legge ned høgskolene i Nord-Norge før den varslede stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning skal legges frem til våren.

Dette har vakt til dels sterke reaksjoner hos rektorene ved de berørte høgskolene. De reagerer på at kunnskapsministeren har det travelt, og ber Røe Isaksen roe ned. 

På Rica Hotel Bodø i dag var både styremedlemmer og representanter for ledelsen ved de aktuelle nordnorske utdanningsinstitusjonene på plass, og det var også en rekke utsendte fra Kunnskapsdepartementet. 

Dialogmøtet - som det er departementet som har invitert til - varer frem til klokken 16 i dag og er lukket for media. 

Foruten en diskusjon om struktur, og et eller to universiteter, skal alle styremedlemmene ved de respektive institusjonene få holde hver sine innlegg. 

 

Tror ikke løpet er lagt

- Jeg er glad for at dagen er kommet, slik at vi kan komme videre, sier rektor Anne Husebekk ved Universitetet i tromsø - Norges arktiske universitet.

På forespørsel om hvilke forventninger hun har til møtet svarer hun at det er at de nordnorske utdanningsinstitusjonene nå får presentert hvilke tanker de har om utdanningsstrukturen i Nord-Norge, og at det kommer flere forklaringer fra departementshold om hva myndighetene tenker i denne saken.

- Nå må vi komme i gang og legge et løp, sier Husebekk.

- Vi vil jo være naboinstitusjoner uansett, og ha våre fagprofiler, fortsetter hun. 

- Du tror ikke løpet er lagt allerede?

- Nei, det kan jeg ikke si at jeg tror. Det er fortsatt mange åpne spørsmål. Vi får håpe at resultatet blir til glede for hele landsdelen, avslutter Husebekk.

 

Debatt som engasjerer 

Debatten om universitetsstrukturen i Nord-Norge har rullet og gått i flere måneder allerede. I midten av juni ga de to rektorene ved universitetene i Nord-Norge utrykk for å være uenige.

I forrige uke uttalte imidlertid rektor Anne Husebekk, ved UiT - Norges arktiske universitet, at hun tror det blir vanskelig å få til et universitet, fordi Bodø-miljøet gir så tydelige signaler på at de ønsker to.

Da High North News intervjuet tre nordnorske redaktører om hva de mener, uttalte sjefredaktør Anders Opdahl i Nordlys at han mener det vil være galimatias å ha to universiteter i nord.  

Redaktørkollega Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland mener derimot UiT - Norges arktiske universitet har hatt 40 år på å favne også den sørlige delen av Nord-Norge, uten at de har lykkes med det. Det kan du lese mer om her.

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. (Foto: Hege Eilertsen)
Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. (Foto: Hege Eilertsen)

Tags