Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal møte ledelsen for de to nordnorske universitetene, og de berørte høgskolene, til et dialogmøte fredag 5. september. (Foto: Marte Garmann)

Vil legge ned høyskolene i nord

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke vente på Stortinget, men legge ned høyskolene i nord så raskt som mulig. Det kommer frem i et brev kunnskapsdepartementet har sendt UiT Norges arktiske universitet.

Det skriver avisen Fremover i dag.

– Departementet ser at Nord-Norge er noe mer moden for strukturelle endringer enn en del andre steder i landet, slik at det kan være aktuelt å gjøre disse uten å avvente at stortingsmeldingen om strukturen samlet sett er lagt frem, heter det i et brev fra departementet til ledelsen for UiT Norges arktiske universitet, som Fremover har fått tilgang til.Vekker sterke reaksjoner

Brevet det er snakk om skal – etter det High North News erfarer – ikke ha blitt sendt til noen av de andre institusjonene for høyere utdanning i Nord-Norge, og det skal vekke til dels sterke reaksjoner blant de berørte.

– Bakgrunnen for dette brevet, er at vi har fått tydelige signaler fra institusjonene i Nord-Norge at de ønsker endringer, og de ber oss også om ikke å kaste bort tiden med langdryge prosesser, forklarer statssekretær Bjørn Haugstad (H) til Fremover.

– Det er slik at det er Kongen i statsråd som tar beslutningen formelt, så å skulle slå sammen universitet er ikke noe vi trenger å gå til Stortinget med, svarer han på spørsmålet om hvorfor Nord-Norge tilsynelatende skal underlegges en annen behandling enn resten av landet.

I intervjuet sier statssekretæren at kunnskapsdepartementet ikke vil foreta seg noe som Stortinget kan være negativt til, men at eventuelle endringer skal være tydelig forankret i de institusjonene som gjelder.

 

Høgskolene snart historie

Haugstad bekrefter likevel at alt tyder på at det går mot at alle høgskolene – altså både Harstad, Narvik og Nesna – snart vil være historie, og at debatten fremover vil handle om hvordan ett eller to universiteter skal bygges opp.

Om knappe to uker, fredag 5.september, kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Bodø for å møte ledelsen for de berørte høyskolene, samt ledelsen ved Universitetet i Nordland og UiT Norges arktiske universitet. 

– Vi har registrert at det på Helgeland og helt i nord i fylket er ønske om bare ett universitet, mens det både fra universitetet i Bodø og fra politikerne i Bodø, er en klar oppfatning om at det skal være to, kommenterer statssekretæren.

Debatten om hvor vidt det skal være ett eller to universiteter i nord har pågått i flere måneder.

Her kan du lese hva tre nordnorske avisredaktører mener om saken.

 

3 kommentarer

  1. Ivar r says:

    Ja, dette blir sikkert bærekraftig og effektivt, men hvorfor stoppe her. Ett universitet for hele landet, Universitetet Norge, må vel bli enda mer effektivt og bærekraftig?

  2. Svein Tore Pedersen says:

    Hær slit vi med dårlige resultater i alle skole undersøkelser som er gjordt, så mener tydeligvis høyre at færre utdannede akademikere er riktige veien å gå. Nåt e da galt med de folkan.

  3. Jens Revold says:

    Et universitet i Nord-Norge ville være en klar fordel. Det ville bli en kraftfull, klar og tydelig stemme overfor fagmiljø og myndigheter i sør. Dette må imidlertid ikke bety at virksomhet sentraliseres, men at faglig aktivitet kan skje over hele landsdelen. Nesna, Bodø, Narvik., Harstad, Finnsnes, tromsø, Alta og Kirkenes – samt samisk høgskole må opprettholdes!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.