Innskjerping overfor russiske fiskefartøy trer i kraft på fredag

russisk fisketråler
En russisk fisketråler til kai i Kirkenes, Øst-Finnmark, like ved Kimek sitt verftsområde. Russiske fiskefartøy skal framover fortsatt kunne anløpe havner i denne grensebyen, samt i Båtsfjord og i Tromsø. (Foto: Astri Edvardsen)

Regjeringens varslede innstramming overfor russiske fiskefartøy vil gjelde fra fredag. – Vi vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Fra fredag vil russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun få komme i havn i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø, kunngjør regjeringen i en pressemelding torsdag.

– Vi ønsker ikke at norske havner og Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Derfor strammer vi inn og øker kontrollen med russiske fiskefartøy. Vi vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i dagens pressemelding.

Tollere vil føre fysisk kontroll med fiskefartøyene. Politiet skal også ha økt nærvær i de aktuelle havnene. Disse grepene ble varslet av regjeringen for en uke siden.

– Det er bra at innstrammingen trer i kraft raskt. Politiet vil ivareta sine oppgaver og understøtte øvrige myndigheter, blant annet gjennom synlighet og patruljering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Orientering til verft og havneiere

Reparasjonsarbeid og annet verftsarbeid for russiske fiskefartøy, som den russiske tråleren Korund ved verftet til Kimek i Kirkenes, skal kunne bli ferdigstilt – gitt at verftstjenestene er i tråd med til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverk, sier regjeringen. (Foto: Astri Edvardsen)  

Regjeringen melder også at russiske fiskefartøy som er ved norske verft når innskjerpingen trer i kraft, kan få anledning til å fullføre sitt anliggende der. Forutsetningen er at verftstjenestene samsvarer med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverk, presiseres det. For klargjøring rundt dette, bør verftene forhåndssondere med Utenriksdepartementet. 

Dette gjelder eksempelvis russiske fartøy ved verftet til Kimek i Kirkenes. Denne bedriften driver med skipsreparasjon og industrielle tjenester, og har et sentralt russisk kundegrunnlag.

– Det er av stor betydning at den enkelte havne- og kaieier legger til rette for at kontrollmyndighetene kan gjennomføre kontroll på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Havneeiere må også anvise fartøy til identifiserte terminaler/kaier hvor kontroll av russiske fiskefartøy skal utføres, samt tilrettelegge for at fartøyets liggetid ikke blir lenger enn nødvendig, kunngjør regjeringen.

LES OGSÅ:

Nøkkelord