Færøyenes fiskerisamarbeid med Russland oppe til vurdering

Utsikt over Tórshavn, Færøyene.
Tórshavn, Færøyene: Fiskeri er den desidert viktigste industrien på Færøyene, og sørger sammen med oppdrettsnæringen for cirka 95 prosent av landets eksportinntekter. (Foto: Arne List / Wikimedia Commons). 

Et økende politisk press gjør at Færøyene nå revurderer sitt fiskerisamarbeid med Russland. Denne uka møter Færøyenes lagmann statsminister Støre, og de to vil trolig diskutere situasjonen. 

Færøyenes lagmann Bárður á Steig Nielsen vil denne onsdagen møte statsminister Jonas Gahr Støre for samtaler i Oslo. Øygruppas fiskerisamarbeid med Russland vil trolig være gjenstand for samtale.

Færøyenes fiskerisamarbeid med Russland er for tiden oppe til vurdering. Som High North News tidligere har omtalt skal øygruppa, som ligger under dansk styre, reforhandle sin fiskeriavtale med Russland før nyttår.

Avtalen gir færøyske fiskefartøy rett til å fiske torsk i Barentshavet, mens russere kan fiske pelagisk fisk som sild og makrell i færøysk farvann.  

Økt politisk press

Som High North News har omtalt, har Færøyenes utenriks- og kulturminister Jenis av Rana (Miðflokkurin, «Senterpartiet») gått inn for å stoppe fiskerisamarbeidet med Russland etter landets delvise militære mobilisering til Ukraina-krigen som startet for noen uker siden. 

Også lagmann Nielsen (Sambandspartiet) har styrt mot en strammere kurs i henhold til sanksjonene mot Russland. Nielsen inviterte for et par uker siden alle lagtingets partier til et møte for å drøfte om Færøyene skal fortsette fiskeriavtalen med Russland.

Det må ifølge lagmannen bli slutt på kursen Færøyene tok da Russland annekterte den ukrainske halvøya Krim i 2014 og det ble innført harde EU-sanksjoner. Da valgte Færøyene, som ikke er medlemmer av EU, å opprettholde handelen med Russland, skriver redaktør Andreas Krog i en analyse i den danske avisa Altinget.  

Spiller ballen ut til innkast

"Færøyingene skal denne uka møte med den norske regjering for å høre hvordan de griper an situasjonen", skriver redaktør Krog.

"Næringsinteressene er imidlertid så store at ideen om en fiskeriavtalen med Russland ennå ikke er lagt på is. I stedet er saken midlertidig skutt ut til innkast," legger han til. 

I likhet med Norge har Færøyene innført et havneforbud mot russiske skip, med unntak for russiske fiskefartøy. Dette for å bevare det bilaterale fiskerisamarbeidet med Russland og forvaltningen av fiskebestandene mellom de to landene, skriver den færøyske regjeringen. 

Den norske regjeringen besluttet nylig å begrense russiske fiskefartøys anløp i norske havner. Russiske fiskefartøy får kun anløpe havnene Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes, og skal kontrolleres ved anløp. 

HNN har vært i kontakt med det norske Utenriksdepartementet om besøket. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse sier i en kommentar at statsministeren og Færøyenes lagmann vil diskutere tema av felles interesse for Norge og Færøyene, blant annet fiskeri- og næringssamarbeid.

Nøkkelord