Russiske fiskebåter får nå kun tilgang til tre havner i nord – og de skal kontrolleres ved anløp

Russiske trålere i Kirkenes
Russiske trålere til kai i Kirkenes, Øst-Finnmark. Russiske fiskefartøy skal framover fortsatt kunne anløpe havner i denne grensebyen, samt i Båtsfjord på nordsiden av Varangerhalvøya og i den nordnorske storbyen Tromsø. (Foto: Jechstra)

Regjeringen har bestemt at russiske fiskefartøy kun skal få komme til havn i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø. De skal også føres fysisk tilsyn med. – Vi har nå informasjon som tilsier behov for å øke kontrollen med disse, sier utenriksministeren.

Torsdag ettermiddag kunngjorde regjeringen at den innskrenker tilgangen til norske havner for russiske fiskefartøy som er unntatt eksisterende havneforbud.

– Den alvorlige utviklingen den siste tiden, med Russlands uakseptable annektering i Ukraina, anslagene mot gassrørledninger i Østersjøen og økt droneaktivitet, gjør at regjeringen har skjerpet beredskapen ytterligere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

– Vi har fulgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner for å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Vi har nå informasjon som tilsier at det er behov for å øke kontrollen med russiske fiskefartøy, fortsetter Huitfeldt.

Tolletaten og Politiet mobiliseres

Russiske fiskefartøy skal framover bare få komme til havner i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø – de norske havnene som de i størst grad anløper. Tollere skal også føre tilsyn med fartøyene.

– Finansdepartementet har bedt Tolletaten om å intensivere kontrollen slik at alle russiske fiskefartøy omfattet av unntaket som anløper de tre aktuelle havnene blir fysisk kontrollert, uttaler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Jeg har bedt politiet om å samarbeide tett med Tolletaten. Politiet vil ha økt synlighet og patruljering i de aktuelle havnene, supplerer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ifølge Huitfeldt er Norge sårbar, men beredt i den spente sikkerhetssituasjonen.

– Når grensene mot Europa i økende grad stenges, gjør det oss sårbare. Det øker risikoen for ulovlig aktivitet gjennom Norge. Vi følger utvikling nøye, og er klare til å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig, sier utenriksministeren.

Det viktige fiskerisamarbeidet

Russiske fiskefartøy har altså vært og er fortsatt delvis unntatt eksisterende norsk havneforbud overfor russisk side. Bakgrunnen er at sanksjoner mot russiske fiskebåter kan rokke ved det betydningsfulle norsk-russiske fiskerisamarbeidet.

Norge og Russland har i mange tiår samhandlet om forvaltningen av felles fiskebestander i Barentshavet – som verdens største torskebestand.

Om to uker skal norske og russiske myndigheter etter planen møtes for å fastsette kvoter for 2023 på grunnlag av råd fra havforskere i begge land. De tilrår blant annet en betydelig lavere torskekvote.  

– Norge har hatt et fiskerisamarbeid med Russland i nesten 50 år, også gjennom den kalde krigen. Vi har et viktig ansvar for å sikre god forvaltning av fiskebestandene som vi deler med Russland, påpeker fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Vi er avhengige av et fungerende fiskerisamarbeid med Russland for å få dette til i praksis. Unntaket for russiske fiskefartøy består derfor, men blir med dette strammet inn, presiserer Skjæran.

Endringene vil ifølge regjeringen tre i kraft i løpet av kort tid.

LES OGSÅ:

Nøkkelord