Moskva trekker tilbake samtykke til Finlands konsulatkontorer i Nordvest-Russland

Finlands generalkonsulat sine kontor i Murmansk (bildet) og Petrozavodsk har arbeidet med reisespørsmål, bilaterale forbindelser og fremming av regionalt, grenseoverskridende samarbeid over tre tiår. Tidligere i år ble de midlertidig stengt av det finske utenriksministeriet, og nå går Russland inn for at stenginga blir permanent. (Foto: Hadi Karimi, CC BY 3.0, Wikimedia)

Russland inndrar tillatelse til virksomhet ved det finske generalkonsulatet sine kontorer i Murmansk og Petrozavodsk fra 1. juli. Den russiske ambassadens kontor i Lappeenranta i Øst-Finland stenges også fra samme dato.

Mandag ble Finlands ambassadør i Moskva innkalt til Russlands utenriksministerium, og informert om reduksjon i konsulær tilstedeværelse i begge land. Det skriver ministeriet i en pressemelding.

Fra 1. juli trekker Moskva tilbake sitt samtykke til virksomheten ved det finske generalkonsulatets i St. Petersburg sine kontorer i Murmansk og Petrozavodsk, Nordvest-Russland. De to kontorene, etablert tidlig på 1990-tallet, ble midlertidig stengt av det finske utenriksministeriet i henholdsvis januar og april i år. 

Den russiske ambassaden i Finland sitt kontor i Lappeenranta, Øst-Finland, skal også avvikles fra nevnte junidag.

– Denne beslutningen fra russisk side skyldes Finlands konfrontasjonskurs overfor Russland, som har forårsaket alvorlig skade på hele spekteret av russisk-finske relasjoner, framholder Russlands utenriksministerium.

Moskva har også nylig varslet oppsigelse av en bilateral avtale med Finland om militære evalueringsbesøk.

Mange bebreidelser

I forlengelsen utdyper Russlands utenriksministerium klagepunktene overfor Finland. Bakteppet for oppfattede finske «uvennlige» grep – russisk krigføring mot Ukraina – nevnes ikke.  

På initiativ fra finsk side har den bilaterale politiske dialogen blitt innskrenket, mangefasettert handel og økonomisk samarbeid har blitt ødelagt, nettverket av vennskapsrelasjoner mellom byer og regioner og tett grensesamarbeid er revet i stykker, og luft- og jernbanekommunikasjoner har blitt stanset, skriver ministeriet og fortsetter:

– Samtidig har Finland forlatt sin tradisjonelle politikk om ikke å delta i en militær allianse og blitt med i Nato-blokken, som ikke skjuler sin orientering mot Russland.

Listen fortsetter

Russiske utenriksstasjoner og selskaper i Finland hindres også i sin normale virksomhet, framholdes det.

– Provoserende krumspring som truer sikkerheten til personalet ved våre oppdrag gjennomføres med jevne mellomrom, og finske myndigheter er ikke i stand til å forhindre dem.

Ministeriet omtaler òg Finlands innføring av sterke innreisebegrensninger sist høst med sikte på fullstendig stans i turisttrafikk og relatert transitt fra Russland. Innenfor dette ligger også kraftig reduksjon i finsk kapasitet til å motta visumsøknader på russisk side.

Grensegjerde

Finland er dessuten i gang med å bygge et grensegjerde ved grensen til Russland, vedtatt i fjor. Et tre kilometer langt pilotgjerde med overvåkningssystem er nå under oppføring i Pelkola i den sørøstlige delen av landet, og skal være ferdigstilt i sommer, ifølge den finske grensevakten.

I neste etappe skal det bygges gjerde langs et 70 kilometer langt strekk ved grenseovergangene og nærliggende områder. Totalt vil rundt 200 kilometer av den 1340 kilometer lange grensen gjerdes inn innen 2026, hovedsakelig i sørøst.

I fjor flyttet for øvrig 6000 russere til Finland.

LES OGSÅ:

Nøkkelord