For første gang sender Baltikum gass til Kina via Arktis

Velikiy Novgorod
LNG-skipet Velikiy Novgorod med isklasse 2 passerer gjennom knust is i Arktis. (Kilde: Sovcomflot)

Naturgasselskapet Gazprom er det andre russiske energiselskapet som sender flytende naturgass til Kina via Arktis. Dette er første gang naturgass produsert utenfor Arktis sendes langs Den nordlige sjørute.

English version.

Årets sommer har ført med seg enda en førstegangshendelse for Russlands Nordlige sjørute (NSR). Både ural og arktisk olje blir nå regelmessig fraktet til Kina via polarregionene og nylig ble den første forsendelsen av flytende natugass sendt fra Baltikum via ruten.

Det russiske energiselskapet Gazprom sendte tankeren Velikiy Novgorod fra Portovaya-anlegget nær St. Petersburg 14. august. Fartøyet som kan frakte 170 200 kubikkmeter med flytende naturgass reiste opp langs den norske kystlinjen og entret NSR den 22. august.

Fartøyet har nå nådd Østsibirhavet og forventes å ankomme Jintang i Kina i midten av september.

Velikiy Novgorod route.
Velikiy Novgorods rute gjennom Østersjøen og gjennom NSR per 28. august. (Kilde: MarineTraffic)

Ikke-arktisk gass via NSR

Tidligere har russiske naturgassforsendelser via Den nordlige sjørute utelukkende kommet fra Arktis og naturgassprodusenten Novateks Yamal-anlegg i det russiske Sibir.

Bruken av den arktiske ruten forkorter reisen med rundt ti dager sammenlignet med den tradisjonelle passasjen gjennom Suez-kanalen.

I motsetning til Novateks flåte på 15 høyt is-klassifiserte Arc7 LNG-skip, har Velikiy Novgorod bare lett isbeskyttelse (isklasse 2) som begrenser dets arktiske operasjoner til sommermånedene.

Kina har etablert seg som en stadig voksende kjøper av russiske hydrokarbonressurser, inkludert arktisk råolje og flytende naturgass.

Med de eksisterende EU-sanksjonene på råolje og sannsynlig fremtidig utvidelse for å omfatte naturgass, er Russland nå avhengig av å rette strømmen av energi mot Asia og i økende grad via Arktis.

Tidligere forsendelser fra Portovaya, som startet driften i september 2022, var utelukkende på vei til Tyrkia eller Hellas.

Selv om Portovaya-anlegget (1.5 millioner tonn per år) opererer i mye mindre skala enn Novateks LNG- og kommende Arctic LNG 2-anlegg (~ 18 millioner tonn per år), illustrerer dens første forsendelse via Arktis hva som kommer. 

Mer gass via Arktis

Russland har presentert planer om å bygge flere naturgassanlegg i både Østersjøen og den vestlige arktiske regionen. Arktiske skipsruter vil være viktige for å kunne levere flytende naturgass raskt til markeder i Asia.

Novatek har kunngjort planer for et nytt naturgassanlegg nær Murmansk og Gazproms store Ust Luga LNG-anlegg i Østersjøen er for tiden under bygging.

High North News LNG plants existing construction planned Russia
Russiske eksisterende (grønne), under bygging (gule), og planlagte (blå) LNG-anlegg. (Kilde: Forfatterens eget arbeid)

Isforholdene kan midlertidig stoppe eller bremse konvoiene som er på tur til Asia under varierende forsommerforhold, noe som skjedde med to råoljetankere i forrige måned, men ruten er stort sett farbar i fire til fem måneder i året.

Og med Russlands voksende flåte av atomisbrytere, tar energiselskapene sikte på å utvide sesongen ytterligere, inkludert helårstransport for fartøy med høye isklasser.

I tillegg til leveranser til Kina, vil nabolandet Japan også øke mottaket av russisk flytende naturgass. Novatek kunngjorde nylig en avtale med Japan om levering av to millioner tonn flytende naturgass per år, noe som utgjør rundt ti prosent av kapasiteten til det nye Arctic LNG 2-anlegget.

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Les også

Nøkkelord