Nok en tanker lastet med russisk gass ankret opp utenfor Honningsvåg

Vladimir Voronin
LNG-tankeren Vladimir Voronin utenfor kysten av Honningsvåg 15. april 2023. (Foto: Kjell-Bendik Pedersen)

Massive tankere som frakter russisk gass til Europa fortsetter å ankre i utenfor Honningsvåg i Finnmark. Etter at Vladimir Voronin ankret opp utenfor Honningsvåg av midten av april har nok et tankskip seilt inn i norsk farvann 30. april.

To uker etter at Vladimir Voronin ankret opp utenfor kysten av Honningsvåg i Finnmark, passerte enda en gasstanker chartret av det russiske selskapet Novatek de samme norske farvannene.

30. april 2023 kom Eduard Toll inn i Sarnesfjorden sørvest for Honningsvåg før det seilte videre til Sabetta i det russiske Arktis. Norske kystmyndigheter har så langt ikke svart på henvendelser angående skipets norgesbesøk.

Det andre besøket på like mange uker har stilt spørsmål ved om Honningsvåg kommer til å være et hyppig stoppested for gasstankere som reiser til og fra Europa med russisk gass.

Trakk russisk registrering

I likhet med Vladimir Voronin, var skipet registrert i det russiske sjøfartsregisteret, men det trakk nylig tilbake registreringen og er nå bare registrert i Bureau Veritas, et fransk klassifikasjonsselskap.

Fra og med 8. april 2023 har norske sanksjoner gjort det forbudt for fartøy registrert i det russiske sjøfartsregisteret å komme legge til havn i Norge. Ved å trekke tilbake den russiske registreringen, har Eduard Toll unngått Norges sanksjonsregime.

Utenriksdepartementet har ikke på HNNs henvendelser for over en uke siden om denne typen besøk utgjør en sikkerhetsbekymring eller om de har til hensikt å fortsette å tillate at skip som frakter russisk flytende naturgass ankrer opp utenfor norskekysten.

Eduard Toll
Eduard Tolls rute mellom 28. april og 7. mai, inkludert et stopp i nærheten av Honningsvåg i Finnmark. (Kilde: MarineTraffic.com)

Gassinntekter til Russland

Flyten av russisk flytende naturgass til Europa utgjør en betydelig inntektskilde for Kreml. I 2022 utgjorde russisk salg av naturgass til Europa 27 milliarder euro.

Diskusjoner om å forby russisk LNG innen EU har så langt ikke ført til noen konkrete lovforslag.

Mangelen på handling har ført til at ukrainske politikere nå oppfordrer EU til å stoppe europeisk handel av flytende naturgass fra Russland og dermed "stoppe finansieringen av Kremls angrepskrig mot Ukrainia".

– I første kvartal av 2023 kjøpte EU russisk flytende naturgass til den høyeste prisen på tre år, sa parlamentsmedlem Andrii Zhupanin til Euractiv.

Eksport av naturgass til Europa bidrar med rundt 200 millioner kroner per dag til det russiske føderale budsjettet.

Sanksjonert av USA

Norske myndigheter har ikke svart på spørsmål fra HNN, om de vil slutte seg til et europeisk forbud mot russisk flytende naturgass, og om de i så fall ville støttet et slikt forslag ved å forby gasstankere i norske havner.

Eduard Toll er et Arc7 LNG-skip i tjeneste for det russiske naturgasselskapet Novatek som transporterter flytende naturgass fra Yamal-halvøya i det russiske Arktis til Europa. Fartøyet operer under en 25 års tidsbefraktning for Novatek – Russlands største privateide gassoperatør med nære bånd til Kreml.

Selskapet har blitt sanksjonert av USA som en del av Ukraina-krigens sanksjonsregime.

Eduard Toll
Skjermdump av Eduard Tolls skipsdokumenter som viser den tidligere russiske registreringen. (Kilde: European Quality Shipping Information System)

Les også:

Denne saken ble først publisert på norsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord