Russisk skipsverft med nye skip for olje- og gasstransport i Arktis

launch zvezda lng oil arctic
Lanseringsseremoni for olje- og LNG-skip ved Zvesda-verftet i forrige uke. (Kilde: Zvesda)

Byggearbeidet ved skipsverftet Zvesda i russiske fjerne østen har nådd en ny milepæl med en vellykket overlevering av et oljetankskip for oljeselskapet Rosneft og et tankskip for gassprodusenten Novatek. Begge skipene vil brukes til å frakte hydrokarbonressurser fra Russlands arktiske energiprosjekter.

English version.

Russlands Zvesda-verft i det fjerne Østen har lansert to nye fartøy bygd for å seila langs landets Nordlige sjørute. Fartøyene er blant de første som ferdigstilles ved Zvesda for å betjene Russlands arktiske energiprosjekt, men med betydelig assistanse fra Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea.

Begge skipene er designet og delvis bygd av SHI før de ble slepet til det russiske skipsverftet for endelig sluttmontering.

Russland har som mål å bli mer selvhjulpen når det gjelder konstruksjon av skip som kan frakte råolje og flytende naturgass i isdekte farvann. Vestlige sanksjoner har fremskyndet arbeidet. Skip som opprinnelig ble bestilt fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ble enten kansellert eller ikke fullført.

Zvesda lanserte den 69 000 tonn tunge Arc6 bøyelasteren Valentin Pikul som skal tjene det russiske oljeselskapet Rosneft og tankeren Sergei Witte, på 172 000 m³, for den russiske gassprodusenten Novatek sitt Arctic LNG 2-prosjekt. Sergei Witte er den tredje tankeren i en serie på 15 nye transportskip bygget for arktiske forhold.

Fartøyene har kraftigere fremdrift og forbedret skrogform og er forventet å kreve enda mindre hjelp av isbrytere enn de originale 15 Arc7 skipene som har betjent det russiske gassanlegget Yamal LNG siden 2017.

zvezda 2-01
Flyfoto som viser de to nye fartøyene og blokkene for fremtidige skip. (Kilde: Zvezda)

Verftet har tidligere lansert Arc7 LNG-skipene Aleksey Kosygin og Pyotr Stolypin og ustyrsarbeidet pågår enda. Spørsmålet som gjenstår er da hvor raskt Russland kan utstyre skipene, inkludert den indre membranen for flytende naturgass, etter at det franske selskapet Gaztransport & Technigaz (GTT)  trakk seg ut av Russland i 2022.

Flere skip for transport året rundt

Valentin Pikul vil kunne navigere på Den nordlige sjørute uten isbryter-eskorte under de fleste isforhold. Fartøyet kan seile i opp til 1.1 meter tykk førsteårsis på vinteren og våren, og opp til 1.7 meter om sommeren og høsten. Tankskipet har en lengde på 257 meter og en bredde på 34 meter.

Bøyelastere vil vanligvis bli brukt til å transportere råolje fra Russlands arktiske oljeprosjekter til det flytende lagringsknutepunktet Umba nær Murmansk før det blir overført til større og mer økonomiske tankskip, mens fartøy som Valentin Pikul kan noen ganger leverer olje rett til markedet i Kina.

Den litt mindre bøyelasteren Shturman Koshelev er for tiden på tur til havnen i Huizhou i Kina.

Sergei Witte kan bryte enda tykkere is – mer enn to meter tykk – og har et dobbeltvirkende skrog som lar den fortsette akterover gjennom den tykkeste isen.

zvezda 1-01
Flyfoto som viser de to nye fartøyene og blokkene for fremtidige skip. (Kilde: Zvezda)

Arbeidet med den massive atomisbryteren Rossiya fortsetter også ved Zvesda. Bilder viser skipets midtre del som venter på videre montering i tørrdokken.

Isbryteren på 120MW er dobbelt så kraftig som de nåværende isbryterne i Arktika-klassen og vil være essensiell i eskorteringen av skip gjennom den østlige delen av Den nordlige sjørute om vinteren og for å nå målet om navigering året rundt.

Bildene viser også blokker i bakgrunnen som venter på montering for Novateks fjerde og femte Arc7 LNG-skip for Arctic LNG 2-prosjektet.

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Les også

Nøkkelord